MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dat gebeurt door middel van een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het onderhoud - ook in de toekomst - met zich meebrengt, is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang.

 

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is specialistisch werk. Voor zo'n plan moet een inventarisatie van alle gebouwdelen worden uitgevoerd, evenals een inspectie met conditiemeting. Ook een analyse van de samenhang van onderhoudsactiviteiten en het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose met een schriftelijke toelichting horen bij het MJOP.

Appartementencomplexen vanaf het bouwjaar 2006 zijn zelfs verplicht zijn om een meerjarenonderhoudsplan te hebben. Het MJOP moet elke vijf jaar worden geactualiseerd door middel van een inspectie, een conditiemeting en een indexering.

VOORDELEN VAN EEN MJOP

  • De VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw.

  • U voorkomt onnodig hoge kosten die ontstaan door achterstallig onderhoud.

  • U hebt direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte en de langere termijn.

  • U reserveert nooit te veel of te weinig, en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.

OPSTELLEN MJOP

Bij het opstellen van een MJOP komt de inspecteur ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's stelt de inspecteur het meerjarenonderhoudsplan samen. Het schriftelijke rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct aandacht nodig hebben.

VERGROEN UW MJOP

Het is van belang om de uitvoering energiebesparende maatregelen in relatie met de meerjaren onderhoudsplanning (Vergroeningsslag) te bekijken. Wanneer er wordt aangesloten bij de “natuurlijke” vervangingsmomenten van de gebouwonderdelen kunnen de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het combineren van werkzaamheden. Denk hierbij aan de kosten van het plaatsen van steigermateriaal aan de gevel. Als dat gelijktijdig plaatsvindt met de uitvoering van het normale onderhoud kunnen enorme besparingen worden gedaan.

OFFERTE

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem telefonisch contact op met onze bouwkundige afdeling: 0162 469120

OFFERTE AANVRAGEN