MJOP

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dat gebeurt door middel van een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het onderhoud - ook in de toekomst - met zich meebrengt, is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang.

Vanaf januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. De wet kent op dit onderdeel een overgangstermijn van 3 jaar, zodat VvE’s naar deze norm kunnen toegroeien of een goed MJOP kunnen opstellen én vaststellen.

Voordelen van een MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan is een eerste voorwaarde voor goed onderhoud van uw gebouw en de daarin aanwezige installaties. Als u beschikt over een actueel MJOP:

  • heeft u inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw;
  • voorkomt u onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud;
  • heeft u direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte en de langere termijn;
  • reserveert u nooit te veel of te weinig en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.

Opstellen MJOP

Bij het opstellen van een MJOP komt de inspecteur ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's stelt de inspecteur het meerjarenonderhoudsplan samen. Het schriftelijke rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct aandacht nodig hebben. Ook  de verplichte 5-jaarlijks actualisering van het MJOP kan VvE Belang voor u uitvoeren.

Een MJOP is dan ook een uitstekend hulpmiddel voor iedere VvE om te voldoen aan haar verplichting een reservefonds te hebben waarin voldoende middelen aanwezig zijn om het (toekomstig) onderhoud uit te betalen.  VvE Belang kan dat voor u verzorgen; objectief, volstrekt onafhankelijk én voordelig. Een waarborg voor de kwaliteit van de onderhoudsplanning!

Kleine VvE’s

Speciaal voor de kleine VvE’s tot en met 6 appartementen biedt VvE belang een MJOP Compact. Voor een vast bedrag van 495,- euro excl. BTW komt een bouwkundig adviseur langs voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan. Dezelfde wettelijke verplichtingen als de grotere VvE’s maar met  kleinere  en gestandaardiseerde onderhoudsposten.

De scherpe tariefstelling voor een compact MJOP geldt niet voor:

  • Monumentenpanden
  • Complexen met andere functies binnen het complex  dan een woonfunctie, bijvoorbeeld winkels, kantoren of parkeervoorzieningen.

 

VRAAG EEN MJOP OFFERTE AAN VRAAG EEN MJOP COMPACT AAN