WIE IS COLLIN?

Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfinance platform voor gevestigde, kredietwaardige MKB-bedrijven, die financiering zoeken voor hun ambities.

Zes van de tien ondernemers geven aan dat hun groei belemmerd wordt door gebrek aan financiering, terwijl bestaande financieringen met regelmaat versneld worden afgebouwd. Daar tegenover staat de schreeuwende behoefte van 250 miljard creditgeld van investeerders aan beter rendement.

Collin verstrekte haar eerste lening in juni 2014. Sinds het vierde kwartaal van 2015 is Collin marktleider in de Nederlandse Crowdfunding markt. Per oktober 2016 heeft Collin circa € 50 miljoen aan leningen gefaciliteerd. Van de goedgekeurde leningaanvragen die verschenen zijn op het platform is 100% succesvol gefund.

De oprichters van Collin hebben er voor gekozen om het bankwezen te verlaten en de noodzakelijke verandering zelf te creëren in plaats van toe te kijken. Samen met een professionele IT-partner brengt Collin met haar businessmodel de oplossing voor vier vraagstukken bij elkaar:

1. Terug naar de meest oorspronkelijke vorm van bankieren.

Op innovatieve wijze keert Collin terug naar de oorspronkelijke basis van bankieren, waarbij de investeerder met creditgeld zelf bepaalt, waarin hij investeert.

2. De mensfactor in balans met optimale automatisering.

Collin kiest ervoor om haar maximaal geautomatiseerde platform te combineren met de ‘mensfactor’. Collin zoekt daarin een constant evenwicht. Bijvoorbeeld via de gepassioneerde en makkelijk toegankelijke medewerkers van het platform (op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar).

3. Actief samenwerken met banken.

De nieuwe realiteit vraagt van banken om samen te werken. Collin is daar maximaal toe bereid! Hiermee geven we als samenwerkende organisaties blijk van realiteitszin en geven we u de kans die u verdient!

4. Focus op win-win voor ondernemers en investeerders.

Voor Collin is ‘ruimte geven’ aan uw ambities een belangrijke drijfveer. Tegelijkertijd kunt u als ondernemer alleen maar bediend worden als investeerders zich op hun gemak voelen bij Collin. Natuurlijk is een mooi rendement een belangrijke drijfveer, maar belangrijker is het vertrouwen in de aanpak van Collin Crowdfund. Het perfect functionerende platform, de directe betrokkenheid in het aanvraagproces van de Crowdfund Coach, de deskundigheid van de Groen Licht Commissie en de jaarlijkse update als onderdeel van de communicatie tussen u en de investeerders.

Collin Crowdfund heeft in november 2016 de Gouden Stier 2016 gewonnen als beste Crowdfund platform van Nederland.

Toezicht

Er zijn verschillende verschijningsvormen, waarvan crowdfunding via het uitlenen van geld (loan based) en investeren in bedrijven (equity based) onder het toezicht van de AFM vallen.

Collin Crowdfund heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013.

Alvorens Collin deze mocht ontvangen op 1 april 2014, is er onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de integriteit, deskundigheid en vakbekwaamheid van betrokken bestuurders en medewerkers. Daarnaast is ook de inzichtelijkheid van de organisatiestructuur en het businessmodel getoetst. Onder dit regime mag Collin bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Collin daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Collin twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van Collin en heeft Collin regelmatig overleg met de AFM.

Ga naar AFM registratie Collin Crowdfund N.V. om naar het register van de AFM te gaan. Daar vindt u de ontheffing van Collin.