RISICO'S EN ANNUÏTAIRE AFLOSSING

Wat zijn de risico’s die verbonden zijn aan crowdfunding? Het risico wordt ervaren aan de investeerderskant. Alvorens daar op in te gaan is het goed op te merken dat er tot op heden geen defaultrisico’s zijn genoteerd bij VvE’s. De afgelopen jaren zijn VvE’s ook financieringen aangegaan, met name verstrekt door Svn, maar ook door enkele commerciële banken (zij het mondsjesmaat). Het risico is op historische cijfers dus uiterst klein.

Dit zal ook een gevolg zijn van de wettelijke voorzieningen bij VvE’s. Voordat een externe partij (bank, financier of leverancier) te maken krijgt met een betalingsachterstand van een VvE, is er al een heel traject binnen de VvE achter de rug. Bij een adequaat incassobeleid van de VvE, komt men eigenlijk niet toe aan een betalingsachterstand van de VvE zelf.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk om als investeerder de investering te spreiden over verschillende projecten. Spreiding is heel makkelijk bij crowdfunding, omdat de investeerder via de website en zijn eigen account (registratie) heel makkelijk kan aangeven op welke lening hij voor welk bedrag hij inschrijft.

U doet als VvE en als particulier een zogenaamde investeerderstoets. In deze toetst wordt u op de risico’s gewezen en de VvE krijgt een richtlijn welk deel van het reservefonds voor investering in aanmerking komt.

Wat doen VvE Belang en Collin?

VvE Crowdfund  bestaat bij de gratie van investeerders. Wij doen er dus alles aan om risico’s voor u te beperken:

  • Wij beoordelen elke leningaanvraag kritisch volgens vaste procedures en door deskundige functionarissen.
  • Wij onderhouden nauw contact met de aanvragende VvE en desnoods gaan we langs op locatie.
  • VvE’s worden getoetst via het onafhankelijk creditratingbureau Dun & Bradstreet.
  • Elke VvE wordt qua solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit getoetst. De conclusie komt tot uiting in de Collin credit score.
  • Minimaal één keer per jaar ontvangt u een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent.
  • Collin opereert onder de vlag van de benodigde ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bij VvE Crowdfunding wordt bovendien gekozen voor een annuïtaire aflossing van de lening. Dat betekent dat direct na de start van de lening  (nadat de lening dus gefund is) de investeerder maandelijks rente en aflossing ontvangt en dus op die manier neemt het incasso-risico per maand af.