INVESTERINGSTOETS VOOR PARTICULIEREN

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) hanteert het voorschrift dat iedere investeerder bij het investeren van meer dan 500 euro een investeerderstoets moet afleggen. Collin, VvE Belang en de AFM vinden het belangrijk dat investeerders een weloverwogen keuze maken voor een investering in een crowdfunding project. Als u gaat investeren krijgt u daarom om een korte test om te doorlopen zodat u goed geïnformeerd uw investering kunt doen en een project mede mogelijk kunt maken. Deze test neemt 1 tot 3 minuten in beslag,. U ontvangt  direct de uitslag van de test. De uitslag geeft een niet-bindend advies voor uw investering.

De toets is opgebouwd uit 2 delen.

Toets deel 1: algemene kennis over investeren via crowdfunding (waarbij we kijken naar motivatie, kennis en ervaring en het belegbare vermogen van de investeerder.

Toets deel 2: platform-specifieke informatie (op basis • Toets deel 1: algemene kennis over investeren via crowdfunding (waarbij we kijken naar motivatie, kennis en ervaring en het belegbare vermogen van de investeerder). 

IK WIL INVESTEREN