DE PRESENTATIE

Als de leningaanvraag wordt goedgekeurd, moet de leningaanvraag gepresenteerd worden aan de potentiële investeerders. Deze presentatie (ook wel pitch genoemd) wordt door Collin gemaakt.

In de VvE-presentatie wordt ingegaan op:

  • gegevens over de lenende VvE
  • het leendoel
  • het leenbedrag
  • de rente
  • de looptijd
  • de risico scores

In een samenvatting wordt beschreven hoe de VvE functioneert, hoe het bestuur acteert en of er sprake is van een beheerder. Ook wordt er aangegeven wat voor onderhoud de VvE de afgelopen jaren heeft gepleegd en wat de financiële situatie van de VvE is.

De financieringsbehoefte wordt ook nader omschreven. Ook wordt er ingegaan op het bestuur en de besluitvorming binnen de VvE. Bij de risico-analyse wordt gekeken naar de verzekeringen, taxatie en zekerheden.

Dit geheel vormt de presentatie. Deze presentatie wordt op een afgezonderd gedeelte van de website van de Collin geplaatst die door investeerders door middel van een ontvangen (pre-) link kan worden benaderd. Als de investeerders het interessant vinden, kunnen zij inschrijven op deze leningaanvraag.

IK WIL INVESTEREN