RENDEMENT EN KOSTEN

In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Gebruik platform Collin

Kosten

Mijn Collin account

gratis

Rente saldo Collin rekening courant

0%

Geldopname

gratis

Storting/betaling

gratis

 

Investeren

Kosten (incl. BTW)

Inschrijven

gratis

Contractkosten

gratis

Beheervergoeding1) 2)

0,85%

Toelichting

  • 1) Bij elke investering wordt eenmaal per jaar een beheervergoeding berekend over het op dat moment nog openstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt ingehouden bij de eerste maandbetaling aan rente en aflossing en wordt elke 12 maanden herhaald.
  • 2) De beheervergoeding is een bruto bedrag, dus exclusief een eventuele korting.

LET OP!!!

Is uw VvE, of bent u zelf aangesloten bij VvE Belang dan ontvangt u vanaf de tweede​ investering een loyaliteitskorting op de beheervergoeding van 20% (Zilver).

Als u rekenvoorbeelden wilt zien, of u wilt zien welke kortingsmogelijkheden er zijn op de beheervergoeiding ga dan naar https://www.collincrowdfund.nl/tarieven-investeren/.

IK WIL INVESTEREN