DE AANVRAAG

Voor de leningaanvraag door een VvE hebben we een formulier ontwikkeld.

Dit formulier kunt u hier downloaden.

Vul het formulier volledig in en stuur het naar crowdfund@vvebelangnederland.nl.

Wij voeren een eerste beoordeling uit van de aanvraag op basis van het aanvraagformulier en de daarbij behorende bijlagen. Daarna gaat het proces verder zoals beschreven onder het kopje "proces".