DE BEOORDELING

Uit het voorafgaande heeft u al veel informatie gehad over de beoordeling van de leningaanvraag.

De beoordeling geschiedt in 2 belangrijke fases.

Fase 1

In deze fase wordt het door de VvE ingevulde aanvraagformulier beoordeeld, evenals alle gevraagde bijlagen. Als de aanvraag kans van slagen maakt, dan volgt er een bezoek aan de VvE en wordt er kritisch ingezoomd op het MJOP en de (toekomstige) exploitatie van de VvE. Op basis daarvan wordt eventueel een voorstel uitgebracht.

Fase 2

In deze fase gaat de beoordeling over van VvE Belang naar Collin Crowdfund. De Riskcoach zal de aanvraag met name op financiële merites beoordelen. Tevens wordt Dun & Bradstreet geraadpleegd en wordt de Collin Credit Score vastgesteld voor deze VvE. Deze Collin Credit Score is door Collin ontwikkeld om de kredietwaardigheid objectief te beoordelen en te kwantificeren. Het resulteert in een rapportcijfer dat aangeeft in welke mate de VvE in staat is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.