DE KOSTEN VOOR DE LENENDE VVE

Het aanvragen, beoordelen en uitvoeren van een lening kost geld,

Hieronder treft u een overzicht van de kosten aan:

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Gebruik platform Collin Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) € 350,00
Publicatie- & contractkosten 2) € 450,00
Succesfee eenmalig3) 1,9%
Administratievergoeding per maand 4) 0,05%

Toelichting tarieven lenen

1) Bij het aanvragen van een lening worden kosten voor de kredietbeoordeling in rekening gebracht. Deze kosten is de VvE altijd verschuldigd, ookal wordt de aanvraag afgewezen.  

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Mocht de leningaanvraag niet zijn volgeschreven dan komen de publicatie- en contractkosten te vervallen.

3) De succesfee van 1,9% wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening en maandelijks geïncasseerd met de verschuldigde rente en aflossing.