DE KOSTEN VOOR DE LENENDE VVE

Het aanvragen, beoordelen en uitvoeren van een lening kost geld,

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet. In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen wij naar de toelichting onder het overzicht.

 

 Vraag een lening aan

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Gebruik platform Collin Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) € 350,00
Publicatie- & contractkosten 2) € 850,00
Succesfee eenmalig3) 1,5% (minimaal € 1.500,-)
Administratievergoeding per maand 4) 0,07%

Toelichting tarieven lenen

1) Bij het aanvragen van een lening worden kosten voor de kredietbeoordeling in rekening gebracht. Deze kosten komen volledig toe aan de Crowdfund Coach die u heeft begeleid en worden ook in rekening gebracht bij een afwijzing.

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Indien de leningaanvraag niet volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de lening niet plaatsvindt (om wat voor een reden dan ook), dient geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin voor de kredietbeoordeling en de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen, zoals bijvoorbeeld film en pitchvergoeding, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin te voldoen.

3) De succesfee van 1,5% wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Het minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 1.500,-.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening en maandelijks geïncasseerd met de verschuldigde rente en aflossing.