DE VOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarden voor een VvE om een lening te verkrijgen zijn de volgende:

Er is sprake van een actieve VvE, dat wil (minimaal) zeggen

  1. ingeschreven in de KvK
  2. een MJOP (recent)
  3. een reservefonds
  4. een vergaderfrequentie en verslaglegging
  5. een administratie (ten minste 2 jaarverslagen)
  6. een exploitatie voor het lopende jaar
  7. een bestuur
  8. een adequaat incassobeleid bij achterstallige periodieke bijdragen

De VvE is aangesloten bij VvE Belang

De VvE accepteert de algemene voorwaarden van Collin Crowdfund N.V.

De splitsingsakte van de VvE verbiedt de vereniging niet uitdrukkelijk een lening aan te gaan.

Correcte besluitvorming binnen de Vergadering van Eigenaars (ALV), alsmede  een vergaderbesluit over de verhoging van de periodieke bijdragen indien van toepassing.

Een positieve kredietbeoordeling door VvE Belang en Collin Crowdfund.