HET PROCES

Hieronder treft u puntsgewijs de stappen aan die uw VvE moet zetten om een lening aan te vragen:

 • Aansluiten bij VvE Belang. Als uw VvE nog niet is aangesloten bij VvE Belang dan kunt u de VvE hier aansluiten.
 • Registreren/Inloggen bij Collin, door middel van de onderstaande rode knop "Lenen".
 • Indienen aanvraagforumulier. Dit aanvraagformulier kunt u hier downloaden.
 • Eerste beoordeling van de aanvraag door VvE Belang. VvE Belang toetst de aanvraag op volledigheid en juistheid. In deze fase wordt ook de haalbaarheid ingeschat op basis van de aangeleverde gegevens en de toelichting.
 • Als de haalbaarheid in eerste instantie positief wordt beoordeeld, dan volgt een bezoek aan de VvE.
 • Het MJOP wordt kritisch onderzocht door de bouwkundigen van VvE Belang om vast te stellen of een goede en reële inschatting is gemaakt van het toekomstig onderhoud, alsmede van de daaraan verbonden kostenberamingen. Tevens wordt de financiële situatie van de VvE nader bestudeerd. 
 • De VvE ontvangt een voorstel voor een lening, looptijd en rente en aflossing.
 • Als alle onderdelen positief uitvallen en ook het leendoel is duidelijk vastgesteld en omschreven, dan gaat de aanvraag door naar de Riskcoach van Collin Crowdfund. Deze beoordeelt de aanvraag met name op financiële haalbaarheid. Indien deze Riskcoach akkoord is en de Collin Credit Score heeft ingevuld, gaat de aanvraag voor de finale toets naar de zogenaamde Groenlicht commissie.
 • De Vergadering van eigenaars moet een besluit nemen over het aangaan van de lening tegen de voorwaarden van Collin, alsmede dient de vergadering te besluiten de periodieke bijdrage van de eigenaars te verhogen (indien van toepassing).
 • Het in acht nemen van één maand wachttijd in verband met de mogelijkheid van eigenaars om de rechter vernietigbaarheid van het besluit in te roepen.
 • Na deze wachttijd en bij een positief oordeel van de Groenlicht commissie wordt er een presentatie van de leningaanvraag gemaakt die gepresenteerd wordt op een afgesloten onderdeel van de website, die alleen toegankelijk is voor VvE-investeerders.
 • De lening wordt opengesteld voor funding. Bij volledige funding wordt het bedrag aan de VvE uitgekeerd.

 

LENEN