VEEL GESTELDE VRAGEN


Wanneer en hoe kan ik Collin bereiken?

Via de website van Collin op de pagina 'veelgestelde vragen' vindt u de meeste antwoorden op uw vragen.

Toch nog geen helder antwoord voor uw specifieke vraag? Dan zijn uw vragen welkom via: info@collincrowdfund.nl

Collin Crowdfund is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur. U kunt hen bereiken op telefoonnummer: 085 - 401 65 46.

Is er toezicht op de activiteiten van Collin?

Collin beschikt over de ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat gebeurt er als Collin Crowdfund failliet gaat?

Een staking van de activiteiten van Collin heeft geen effect op uw belangen. Alle geldstromen lopen via de bankrekening van Stichting Collin Crowdfund en zijn daardoor afgescheiden van de vennootschap waarin de exploitatie gevoerd wordt.

Mag een VvE geld lenen?

Onder het kopje Crowdfunding en het appartementsrecht op deze website vindt u de relevante informatie voor het antwoord op deze vraag. Natuurlijk is de inhoud van uw akte leidend. Als er geen uitdrukkelijk verbod op het aangaan van een geldlening is opgenomen, is VvE Belang van mening dat de VvE op grond van het bepaalde in de verschillende modelreglementen een geldlening ten behoeve van het verrichten van onderhoud/verbetering mag aangaan.

Na de invoering van de Wet Verbetering Functioneren VvE's is deze bevoegdheid van de VvE uitdrukkelijk in de wet opgenomen. De verwachte invoeringsdatum van deze wet is 1-7-2017.

Mag een VvE investeren/beleggen?

Onder het kopje Crowdfunding en het appartementsrecht op deze website vindt u de relevante informatie voor het antwoord op deze vraag. In sommige gevallen verbiedt de akte om gelden van de VvE te beleggen. In dat geval kan de VvE dus niet deelnemen als investeerder. De individuele eigenaars kunnen natuurlijk wel meedoen.

Als de akte geen verbod inhoudt dan is het, naar de mening van de VvE Belang, onder voorwaarden toegestaan, dat de VvE investeert in de vorm van crowdfunding.Speciaal voor dit doel is een investeerderstoets voor VvE's gemaakt.

Overigens moet er wel een besluit van de VErgadering van Eigenaars ten grondslag liggen aan het investeren in crowdfunding.

Hoe en waarom controleert Collin Crowdfund mijn identiteit?

Iedereen is welkom bij Collin Crowdfund. We hebben uw identificatiegegevens nodig om vast te stellen of u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • Teken- en handelingsbevoegd bent in geval van een onderneming.

Als u bij Collin investeert of een lening aanvraagt, wordt uw identiteit door onze servicedesk gecontroleerd.

 • Het legitimatiebewijs dat u uploadt wordt vergeleken met de gegevens die u heeft ingevoerd.
 • Bij uw inschrijving wordt de tenaamstelling van uw rekening vergeleken met de ingevoerde gegevens.
 • Bij een zakelijk investeerder/onderneming wordt door middel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) nagegaan of u teken- en handelingsbevoegd bent voor de geregistreerde VvE.

Kan ik mijn bankrekening online wijzigen?

U kunt uw bankrekeningnummer wijzigen door een overschrijving of iDEAL-betaling vanaf uw nieuwe bankrekening te verrichten naar uw Collin rekening courant. Uw gewijzigde bankrekeningnummer wordt dan automatisch opgeslagen.

Hoe gaat Collin om met klachten?

Klachten kunnen worden gericht aan klacht@collincrowdfund.nl. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van een klacht stuurt Collin een reactie. In die reactie worden de vervolgstappen vermeld die worden gezet om de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Collin is tevens aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Kan ik ook registreren met een vast- of een buitenlands telefoonnummer?

Om bepaalde diensten van Collin te bevestigen, wordt gebruik gemaakt van OTP, een unieke code die per SMS wordt verzonden naar uw mobiele telefoon. Bij de registratie van een ‘Mijn Collin account’ wordt vanwege deze reden automatisch om een mobiel telefoonnummer gevraagd.

Mocht u niet in bezit zijn van een mobiele telefoon of een buitenlands telefoonnummer gebruiken, dan kunt u toch gebruik maken van de diensten van Collin Crowdfund.

 • U registreert zich met een fictief mobiel telefoonnummer (+31600000000) en stuurt een e-mail naar info@collincrowdfund.nl met het verzoek om uw telefoonnummer aan te passen.
 • Als u gebruik wilt maken van een vast toestel, moet deze wel geschikt zijn voor het ontvangen (voorlezen) van SMS berichten.

Hoe wijzig ik mijn telefoonnummer?

Aangezien uw telefoonnummer wordt gebruikt om bepaalde diensten van Collin Crowdfund te bevestigen is deze vanwege veiligheidsoverwegingen niet online te wijzigen. U kunt een e-mail sturen naar de servicedesk van Collin met het verzoek uw telefoonnummer te wijzigen of telefonisch contact opnemen met de servicedesk.

Waar kan ik mijn investeerders nummer vinden?

U vindt uw investeerders nummer op de volgende wijze:

 • Log in op uw ‘Mijn Collin’
 • Selecteer ‘wijzig uw gegevens’ in de kolom ‘mijn gegevens’
 • Selecteer het tabblad ‘voorkeuren’
 • Op deze pagina vindt u uw investeerdersnummer

Hoe werkt de Stichting Collin Crowdfund?

Collin bestaat uit meerdere entiteiten. Collin Crowdfund N.V. is de werkmaatschappij waarin de exploitatie plaatsvindt met daarboven Collins Holding B.V.. De drie directieleden van Collin zijn de enige aandeelhouders van Collins Holding B.V..

De Stichting Collin Crowdfund is een zelfstandige juridische entiteit en opereert afgescheiden van de werkmaatschappij. Deze entiteit beheert alle geldstromen omtrent rente en aflossingen van alle leningaanvragen. Daarnaast worden alle saldi van de rekening couranten van de investeerders door de stichting beheerd.

De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund behartigt namens Collin, de belangen van investeerders en heeft de mogelijkheid om namens investeerders te handelen. Bijkomend voordeel is dat in geval van een hypotheekrecht de belangen en identiteit van individuele investeerders op de juiste manier beschermd blijven.

Zie onderstaand schema.

Schema Collin Crowdfund