VvE PlusPakket

Aan het VvE PlusPakket is invulling gegeven op basis van de jarenlange ervaring die binnen de praktijk van VvE Belang is opgedaan op onder meer het gebied van appartementsrecht en bouwrecht. Voor al deze zaken is ter ondersteuning van aangesloten VvE’s het Pluspakket in het leven geroepen. Samen met VvE Belang staat u sterker!

315,- incl. btw.

Let op: U dient aangesloten te zijn bij VvE Belang om het VvE PlusPakket af te kunnen nemen

Ook úw VvE kan verwikkeld raken in een lastige juridische kwestie. Een van de eigenaars wil zich niet neerleggen bij een besluit van de vergadering van eigenaars of betaalt zijn bijdrage niet. Misschien hebt u een meningsverschil met de bouwer van uw complex, of met een leverancier. Wellicht wilt u ook uw huishoudelijk reglement of beheerovereenkomst eens een keer goed laten beoordelen of wenst u als nieuw bestuur een gesprek met een jurist. Het appartementsrecht is immers voortdurend in ontwikkeling.

Voor al deze zaken is ter ondersteuning van aangesloten VvE’s, het VvE Pluspakket in het leven geroepen. Onder het motto: Samen met VvE Belang staat u sterker!

 • Uw voordelen bij het VvE PlusPakket

  Helpdesk:
  Onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk voor eerstelijns juridisch advies van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Eerstelijns juridisch advies doelt op directe beantwoording van (korte) juridische vragen.

  Juridische Dienstverlening:
  Advisering en/of bijstand in geschillen waarvan jaarlijks de eerste 4 uur gratis zijn. Daarna juridische dienstverlening tegen een aangeslotenen uurtarief.

  Advisering en/of bijstand in geschillen houdt in:
  Advisering: Alle nodige schriftelijke eerstelijns adviezen waar de VvE behoefte aan heeft.
  Bijstand in geschillen: Alle werkzaamheden ter voorkoming, ter begeleiding en ter afwikkeling van geschillen zowel binnen als buiten de VvE. Onder geschil wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan een verschil van mening met één of meer andere partijen over overeenkomsten en rechtshandelingen, waarbij aannemelijk is dat via een (gerechtelijke) procedure een oplossing moet worden bereikt en waarbij geen sprake is van wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

  Diensten met een vaste lage prijs:
  De VvE kan in plaats van gebruik te maken van 4 uur gratis juridische dienstverlening per jaar tevens gebruik maken van de onderhavige diensten tegen een vaste lage prijs.

 • Kortingen op diensten van VvE Belang:

  Product Prijs in VvE Basispakket Voordeel VvE PlusPakket
  Opstellen gebruikersovereenkomst 326,- Volledig in VvE PlusPakket (11,- voordeel)
  Screening overeenkomst 407,- Volledig in VvE PlusPakket (Uw voordeel: 92,-)
  Screening Huishoudelijk Reglement 630,- VvE PlusPakket + 215,- (Uw voordeel: 105,-)
  Opstellen Huishoudelijk Reglement 945,- VvE PlusPakket + 525,- (Uw voordeel: 105,-)
  Advisering / Rechtsbijstand Uurtarief aangeslotenen Éérste 4 uur gratis

 • Duur van de Overeenkomst

  1.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar en wordt daarna telkens stilzwijgend voor een termijn van 1 (één) jaar verlengd.
  2.  Deze overeenkomst gaat per (datum ingang contract)
  3.  Deze overeenkomst kan door elk der partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd per brief of e-mail met ontvangstbevestiging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  4.  De overeenkomst kan per direct worden beëindigd, indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling verkrijgt. Voorts kan de overeenkomst per direct worden opgezegd indien één der partijen niet voldoet aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voorvloeien en hierin volhardt, ook na ingebrekestelling brief met een redelijke termijn tot nakoming.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk