VEEL GESTELDE VRAGEN 

Hieronder vindt u veel gestelde vragen over energie en duurzaamheid voor de VvE.

1. Kunnen er twee leveranciers tegelijk leveren?
2.
Wat is het verschil tussen een VR ketel en een HR ketel?
3.
Heeft diegene die het grootste appartement heeft recht op de grootste oppervlakte op het dak om zonnepanelen te plaatsen?
4. VvE Oké Test

1.  Kunnen er twee leveranciers tegelijk leveren?

Nee, er is te allen tijde maar één leverancier op een bepaalde aansluiting. Bij elke Ean-code (uw unieke metercode voor gas en elektriciteit) kan maar 1 leverancier zich aan gemeld hebben  Er kan dus wel voor uw gasaansluiting een andere leverancier zijn dan voor uw stroomaansluiting. De oude leverancier stopt met leveren zodra de nieuwe leverancier van de netbeheerder toestemming krijgt de levering over te nemen.
 

2. Wat is het verschil tussen een VR en een HR ketel ?

Hoog Rendement ketel (HR)
HR ketel staat voor de afkorting hoog rendement. Een HR ketel is een cv ketel met een rendement hoger dan 100%. Minimaal 100% van de energie wordt door de HR ketel omgezet in nuttige warmte. Een HR ketel hergebruikt (in tegenstelling tot de VR ketel) de warmte van verbrandingsgassen voor nuttige warmte. Er zijn cv ketels van het type HR die zo een rendement halen van meer dan 107% (de zgn. HR107 ketels) . Dat scheelt energiekosten en is beter voor het milieu.

Verbeterd Rendementsketel (VR)
HR ketel verschilt van een VR ketel. Met verbeterd rendement wordt +/- 89% van de energie door de cv ketel omgezet in nuttige warmte. Bij een VR ketel gaat dus nog steeds een deel van de warmte verloren. VR ketels worden nog steeds gemaakt. Vooral voor situaties waar een HR ketel installatie niet mogelijk is. 
 

3. Heeft diegene die het grootste appartement heeft recht op de grootste oppervlakte op het dak om 
      zonnepanelen te plaatsen?

Er is voor het geven van toestemming om een gedeelte van een gemeenschappelijk gedeelte/zaak in exclusief gebruik te nemen geen relatie tussen het deel dat exclusief gebruikt gaat worden en het aandeel in de gemeenschap.

Het dak is gemeenschappelijk, iedere eigenaar heeft het recht op 'medegebruik' van het dak overeenkomstig de bestemming daarvan, zonder de overige eigenaars onredelijke hinder toe te brengen. De bestemming van het dak is over het algemeen 'het buitenhouden van weersinvloeden', te weten functioneren als waterkering. De dakbestemming houdt meestal niet in, dat deze mede bestemd is voor plaatsing van (privé)installaties, waaronder zonnepanelen, gsm-masten etc.

Indien een eigenaar een deel van het dak wil gaan gebruiken voor plaatsing van een privé installatie, dan houdt dat juridisch gezien in dat elke eigenaar zijn medegebruiksrecht van dat stuk van het dak opgeeft en dat de desbetreffende eigenaar een gedeelte van het dak exclusief gaat gebruiken. Daarom dient de vergadering hiermee akkoord te gaan (met welke meerderheid is afhankelijk van de akte van splitsing). Dit gebruiksrecht is een persoonlijk recht en vervalt op het moment dat de eigenaar verhuist of zijn woning aan een ander ingebruik geeft. Het deel van het dak dat in exclusief gebruik wordt gegeven is vanaf het moment van toestemming niet meer beschikbaar voor de overige eigenaars, bijvoorbeeld als de VvE op een later tijdstip alsnog een gemeenschappelijke zonnepaneleninstallatie wil plaatsen of dat deel van het dak nodig heeft voor andere doeleinden. In dat licht is het verstandig om bij het geven van toestemming te bepalen dat de toestemming ook weer ingetrokken kan worden. Bovendien dienen er afspraken gemaakt te worden over verzekering, over verwijdering en herplaatsing van de installatie (en de kosten daarvan) indien het dak onderhouden moet worden en over eventuele overgang van het persoonlijk gebruiksrecht met de daaraan verbonden verplichtingen.

Het exclusief gebruiksrecht is een vorm van gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en zaken waarin in de appartementswet en de modelreglementen niet expliciet is voorzien. Dit recht is vormgegeven door jurisprudentie, met name in het licht van dakterrassen en plaatsing van gsm-masten. Juridisch gezien wordt de meeste zekerheid verkregen omtrent dergelijke toestemming voor privé installaties en andere exclusieve gebruiksrechten als hiervoor een specifieke regeling in de splitsingsakte wordt getroffen.
 

4. VvE Oké Test