HET VIJF-STAPPENPLAN VOOR ENERGIEBESPARING

Wilt u energiebesparende maatregelen uitvoeren aan uw complex? Dan moeten uw medeleden met de besparingsvoorstellen instemmen. Daarvoor hebben ze heldere en goed onderbouwde informatie nodig. Het volgende stappenplan helpt u daarbij.

STAP 1 Voorbereiding

Vraag een offerte aan voor het opstellen van een energiebesparingsadvies. Daarbij hoort ook het uitwerken van de uitkomsten van dit plan tot een plan van aanpak. Momenteel kunt u gebruik maken van aantrekkelijke subsidies en regelingen. Klik hier voor een overzicht. (link naar Knop 2, ‘Subsidies en Financiering’). Dankzij deze subsidies kan de prijs van een goed energiebesparingsadvies laag blijven. Wij kunnen u desgewenst helpen bij het aanvragen van de subsidie.

Agendeer het energieonderzoek op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en vraag goedkeuring van de vergadering om de stappen 2 en 3 uit te (laten) voeren.

STAP 2 Onderzoek

Na goedkeuring van de ALV geeft u een adviesbureau opdracht voor het opstellen van het energie-besparingsadvies; bijvoorbeeld aan een adviseur van VvE Belang. Onze bouwkundigen hebben veel ervaring op dit gebied. Zij weten als geen ander waar de uitdagingen binnen een appartementencomplex liggen.

U krijgt een compleet overzicht van de besparingsmogelijkheden, hoeveel u kunt besparen en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

STAP 3 Plan van aanpak

Als u het energiebesparingsadvies hebt ontvangen, kunt u dit samen met uw adviseur uitwerken tot een plan van aanpak dat u kunt presenteren aan de ALV. Afhankelijk van uw situatie kunt u hierbij meerdere pakketten van maatregelen presenteren. Per pakket geeft u overzichtelijk weer:

  • welke maatregelen uitgevoerd worden en op welk tijdstip
  • wat hiervan de kosten zijn
  • hoe hoog de besparing zal zijn
  • welke investering (na aftrek van subsidie) hiervoor nodig is
  • hoe het bedrag gefinancierd kan/gaat worden
  • wat de financiële consequenties voor de leden op korte en lange termijn zijn.

Tip: bereid de vergadering waarin u het voorstel aan de leden presenteert, tot in detail voor! Dan hebt u de grootste kans dat uw voorstel wordt geaccepteerd, zodat u een definitief besluit kunt nemen over de ingrepen en over het financiële mandaat voor het bestuur. Ook voor deze procesondersteuning is subsidie beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

STAP 4 Presentatie en goedkeuring

Agendeer de presentatie van het plan van aanpak in de ALV en laat u bij de presentatie ondersteunen door uw adviseur. Na de presentatie vraagt u de vergadering om goedkeuring voor de uitvoering van het plan.

Maatregelen die pas op termijn uitgevoerd gaan worden, neemt u op in het MJOP.

STAP 5 Uitvoering

Hebt u subsidie gekregen? Dan moet u de werkzaamheden vaak binnen een bepaalde tijd voltooien. Zorg ervoor dat alle bewijsstukken compleet zijn. Soms kunt u subsidie pas achteraf aanvragen.

HET RESULTAAT

U beschikt over appartementen die veel comfortabeler zijn dan vóór de ingrepen. Bovendien is de energierekening flink verlaagd, en zijn de appartementen waarschijnlijk in waarde gestegen.

Neem de eerste stap en vraag nu een onafhankelijk VvE ENERGIE ADVIES aan. Wij nemen dan snel contact met u op om u uitvoerig te informeren over de mogelijkheden.

Nog niet aangesloten? SLUIT U AAN!