GROEN MEERJARENONDERHOUDSPLAN

Slimme VvE’s combineren het reguliere grootonderhoud met de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Dat werkt niet alleen kostenbesparend; het is ook makkelijker om deze maatregelen te nemen.
Wij bieden samen met een energieonderzoek de VvE een stappenplan om te komen tot energiebesparing en verduurzaming. Uw ambities zijn daarbij leidend. Er zijn veel mogelijkheden, van enkel het gefaseerd vervangen van beglazing tot energieneutraal renoveren.
Hoe brengt u de energiebesparende maatregelen op een goede, overzichtelijke manier onder in uw meerjarenonderhoudsplan? En hoe maakt u de effecten op de begroting zichtbaar? Dat is werk voor specialisten. Voor de energieadviseurs van VvE Belang!
 
VvE’s en individuele appartementseigenaren kunnen sinds 15 september 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een 'groen MJOP') en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming.
VvE’s kunnen een subsidie krijgen tot 75% van de kosten voor een energieadvies, een groen MJOP en procesbegeleiding. Er geldt een maximum aan de subsidie, dat wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen. Het maximale bedrag is nooit hoger dan € 3.450.