ONAFHANKELIJK ENERGIEADVIES

Duurzaamheid is geen keuze meer. In 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn. Dat betekent dat ze evenveel energie opwekken als ze verbruiken. 2050 is dichterbij dan u wellicht denkt: we moeten nú al een start maken met vermindering van het energieverbruik en met een duurzame energievoorziening.
Een goed advies is onmisbaar als u uw gebouw en de appartementen wilt gaan verduurzamen. De bouwkundigen van VvE Belang zijn dé partners om samen met u tot een duurzaam gebouw te komen.
We onderzoeken alle relevante onderwerpen die voor uw VvE van belang kunnen zijn als u het complex gaat verduurzamen. We benaderen duurzaamheid in brede zin en geven advies over de verschillende maatregelen die van invloed zijn op de energierekening van de VvE en het wooncomfort of de gezondheid van de bewoners. 
Dan gaat het om:
  • isolatie van gevels, vloer en dak
  • beglazing
  • verlichting
  • energieopwekking
  • het verwarmingssysteem.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-adviseur. U krijgt een schriftelijke rapportage met:
  • een bouwkundige en technische beoordeling van de schil en de installaties in het gebouw, plus een voorstel voor mogelijke verbetermaatregelen;
  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen;
  • algemene uitleg over het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een NulopdeMeter-woning met een specificatie van de typen maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Subsidie

VvE’s en individuele appartementseigenaren kunnen sinds 15 september 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies. VvE’s kunnen een subsidie krijgen tot 75% van de kosten voor een energieadvies en procesbegeleiding. Er geldt een maximum aan de subsidie, dat wordt bepaald op basis van het aantal koopwoningen. Het maximale bedrag is nooit hoger dan € 2000. Klik hier voor meer informatie.