ENERGIESUBSIDIEWIJZER

De Energiesubsidiewijzer geeft een duidelijk, actueel overzicht van regelingen op lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal niveau.
Bekijk wat uw subsidiemogelijkheden zijn voor energiebesparing via de Energiesubsidiewijzer. (www.energiesubsidiewijzer.nl)
 
Soms geeft de Energiesubsidiewijzer aan dat uw gemeente geen subsidies heeft. Mogelijk heeft uw gemeente een subsidie dan niet aangemeld. Informeer bij uw gemeente naar subsidies voor energiebesparende maatregelen.