UITVOERINGSMAATREGELEN

VvE’s en individuele appartementseigenaren kunnen sinds 15 september 2016 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen in de vereiste hoeveelheid worden genomen.

Isolatie en hoogrendementsglas

Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer/bodem en de vervanging van glas door hoogrendementsglas. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem ook in aanmerking voor subsidie.
Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 31 december 2018.
 
Maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels) vallen niet onder deze regeling. Hiervoor bestaat de ISDE-subsidieregeling.