VvE Belang Forum

Het forum is bedoeld voor de VvE en haar bewoners. Stichting VvE Belang is niet actief op het forum en kan daarom niet instaan voor de correctheid van de gegeven adviezen. Voor juridisch advies van een van onze juristen kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk (alleen voor aangeslotenen) tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur t/m 12:00 uur op tel. nr.: 0162-46 91 20 of via e-mail: juridisch@vvebelang.nl.

Klik op één van de onderstaande categorieën om naar de gerelateerde onderwerpen te gaan of start uw eigen discussie.

E.G.A.

huurcontract

Gestart door E.G.A. 10 uren geleden
Een van onze mede- eigenaren heeft een langdurig huurcontract afgesloten tegen de wens van de VvE en de splitsingsacte in. Nu wordt er gezegd dat we er niets meer tegen kunnen doen, want een huurcontract is een huurcontract. Klopt dat?
Johanna2016

Opjagen eigen bijdragen

Gestart door Johanna2016 5 dagen geleden
Hallo beste mensen, Ik heb een vraag. Situatieschets: Wij hebben een middelgrote doch rijke VVE. (20 app) MR 83. Met ruim 2 ton in de fondsen. De externe bestuurder/beheerder is groot voorstander van jaarlijkse stijgingen van de begroting, en dus eigen bijdragen.min (6%) We zuchten en…
wi.weert

Aftreden bestuur

Gestart door wi.weert 2 weken geleden
Het 4-koppige bestuur van onze VvE heeft besloten compleet op te stappen. Het zijn onbezoldigde vrijwilligers. Kan dit zomaar? Moet er niet minimaal eén bestuurslid aanblijven totdat duidelijk is dat er opvolging is? Of middels een rooster van aftreden?
Is het mogelijk dit artikel uit MR 2017, met inachtneming van de stemverhoudingen, op te nemen in een Huishoudelijk Reglement. Onze VVE heeft een ModelReglement 1992.
2 VVE's zijn van zins een moeilijk te verkopen appartement, om leegstand te voorkomen, samen te kopen. Vanwege een  tekort aan middelen moeten beide VVE's een belang nemen in dit appartement. Is dit juridisch mogelijk?   Dank voor uw antwoorden, M Sola
Roelof

Wie betaalt schade?

Gestart door Roelof op February 24, 2019
De in de betonvloer gelegde waterleiding in een appartement lekt. Daardoor heeft het onderliggende appartement schade. De opstalverzekering van de VvE vergoedt de schade als gevolg van de lekkage, tevens worden de opsporingskosten van het lek vergoed. De reparatie van de leiding komt voor rekening…
bart56

Doorgeven van volmacht

Gestart door bart56 op February 21, 2019
In onze VVE is er iemand overleden.Haar zoon heeft de buren- op hun naam en dus persoonlijk- een volmacht verstrekt.Nu willen zij dat ik deze volmacht in de VVE vergadering ga gebruiken ,omdat zij die avond niet aanwezig kunnen zijn .Tevens krijg ik hun (eigen) volmacht mee. Mag ik de aan de…
Hallo allen,    deze vraag is vast al heel vaak naar voren gekomen. Ik ben mij aan het inlezen op internet en daar tref ik net zoveel informatie aan. De casus; ik heb een recratiewoning op 100 m2 eigen grond en ben lid van de vve. Zowel in het HHR als de…
De extern bestuurder (er is geen VvE bestuur) mailde het heel normaal te vinden leden e-mails en privé aangelegenheden te delen met de ALV voorzitter. Met alle roddelgevolgen van dien. Tijdens ALV en in notulen vermeldt de voorzitter appartementen verhuur en…
Onlangs is een ALV besluit genomen inzake reservefonds uitgaven. Er is geen KvK ingeschreven reservefonds tekengevolmachtigde ALV voorzitter. Mag de (extern gehonoreerde) VvE bestuurder in dit geval reservefonds uitgaven ondertekenen? Zo nee, wat is de oplossing in deze kwestie ?