VvE Belang Forum

Het forum is bedoeld voor de VvE en haar bewoners. Stichting VvE Belang is niet actief op het forum en kan daarom niet instaan voor de correctheid van de gegeven adviezen. Voor juridisch advies van een van onze juristen kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk (alleen voor aangeslotenen) tijdens het telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur t/m 12:00 uur op tel. nr.: 0162-46 91 20 of via e-mail: juridisch@vvebelang.nl.

Klik op één van de onderstaande categorieën om naar de gerelateerde onderwerpen te gaan of start uw eigen discussie.

Enkele weken geleden is er een lek ontstaan in mijn badkamerplafond. Dit lek is ontstaan doordat de in-/afvoerbuis van de ketel is gaan lekken: het regende in de afvoerpijp, kwam in de buis en het lekte vervolgens uit de buis. Nu heb ik het plafond open moeten breken en moet ik de buis laten…
IlseR

Alv

Gestart door IlseR op September 24, 2021
Hallo, Binnenkort hebben we een alv. Nu is er bij de vorige alv (dec 2020), een punt ter stemming gebracht. Helaas was hiervoor niet de verreiste meerderheid (voor of tegen) om tot een conclusie te komen. Nu weten we dat we binnen 6 weken dit weer opnieuw tot stemming hadden moeten…
Onze VVE bestaat uit 12 appartementen en is voorzien van een plat dak met uitstekende ligging voor de plaatsing van zonnepanelen. 4 jaar geleden heeft een voorstel voor plaatsing van panelen voor de centrale energievoorziening het niet gehaald in de ALV. Tegenstanders vonden de opbrengst niet…
ottovr

Weigering voorgestelde tussentijdse ALV

Gestart door ottovr op September 17, 2021
De enige bestuurder van onze VVE wil geen beslissing afgeven op het verzoek van een door de eigenaren dringend gewenste en op korte termijn noodzakelijke tussentijdse ALV. Het splitsingsreglement geeft aan dat na een maand de eigenaren dan zelf een ALV kunnen houden. Dat duurt in de huidige…
Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van eigenaren in onroerend goed en heeft hiermee de verplichting om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van dit gemeenschappelijk eigendom. Dat kan een object zijn, kantoorruimte, maar ook infrastructuur. De BTW aftrekken van uw bijdrage…
Als een besluit van de ALV niet voldoet aan de wettelijke regels, is dit besluit nietig of vernietigbaar. Ook al is dit met een meerderheid van stemmen aangenomen. Als het bestuur noch de meeste leden op de hoogte zijn van wat een VvE eigenlijk inhoudt, komt dit regelmatig voor. Wat kun…
Bob

Het nieuwe Modelreglement kleine VvE's

Gestart door Bob op August 26, 2021
https://www.vvebelang.nl/media/modelreglementen/Modelreglement_bij_splitsing_in_appartementsrechten_kleine_VvEs_2021.pdf  
Karolien

ondersplitsen of niet?

Gestart door Karolien op August 20, 2021
Er zit een geschil an te komen binnen onze VVE. Onze Vve bestaat nu uit index I: appartement bg en 1welke zijn samengevoegd (niet binnen een ake genoteerd, wel met veergunning) en appartement 2 , welke wordt verhuurd door eigenaar van index 1 Index2; ons appartement op 3e en 4de…
Theo Wassenaar

aanwezigheid bij een vergadering

Gestart door Theo Wassenaar op August 20, 2021
Hallo, onze voorzitter heeft een ALV uitgeschreven. Hij legt daarbij een beperking op. In verband met de COVID-19 toestanden heeft de zaalverhuurder heeft een maximum aantal personen van 30 die toegang mogen krijgen, echter onze VvE heeft 24 appartementen met 37 eigenaren. Het rekensommetje…
Veger

Ronselen van volmachtigingen door bestuursleden

Gestart door Veger op August 18, 2021
Sinds de komst van modelregeling MR2006 is het niet meer mogelijk om een volmacht bij stemmen aan een bestuurslid te geven. Hiep hiep hoera. Wat wat nu als ons SR al vanuit het jaar 2000 stamt en in onze SR niets staat vermeldt om welke MR het gaat? Moet ik dan uitgaan van MR1992? Onze VvE…