VvE Belang Forum

In het zojuist verschenen nummer 3/2021 van VvE magazine wordt in het artikel "Binnen uw complex laadpunten aanleggen?" is ook een sectie gewijd aan Brandveiligheid. En dat onderwerp staat ook in het artikel "Veiligheid parkeergarages: de stand van zaken". Geen van beide…
Ik ben nu een beetje op de muziek aan het vooruitlopen maar het volgende is de situatie. Zoals in een ander topic aangegeven: Medio september gaan bij ons de rookgaskanalen worden vervangen. (van VR naar HR) Nu staat er ook een appartement te koop levering vierde kwartaal 2021. Nu kan ik…
Ok

Huishoudelijkbreglement niet geldig

Gestart door Ok op July 28, 2021
Op de laatst gehouden vve vergadering is gebleken dat het huishoudelijk reglement waarvan wij altijd gedacht hadden dat dit het officiele geldige reglement was niet geldig meer is omdat het nooit aangemeld cq geregistreerd is. De splitsingsakte is leidend voor alles. Dat betekent verkiezingen en…
Selien

VvE beheer uitbesteden

Gestart door Selien op July 24, 2021
Onze kleine VvE bestaat uit 3 leden. Iedereen is akkoord om het beheer en bestuur uit te besteden aan een VvE beheerder. In de notulen is dit besluit opgenomen, moeten alle 3 leden deze ook ondertekenen of hoeft dit niet? Ergens las ik dat dit wel moet. Alvast dank.
HLubbers

Geld "uitlenen" door VVE

Gestart door HLubbers op July 20, 2021
In ons appartementencomplex van 45 woningen zijn wij thans bezig met het vervangen van de rookgaskanalen zodat er in de nabije toekomst HR-ketels kunnen worden aangesloten. We hebben inmiddels de ALV achter de rug en men was unaniem voor vervanging. In zoverre een succes. Financieel zit de…
Dag, onze VvE heeft drie leden. En deze drie leden zijn ook het bestuur. Nu is een 2/3 meerderheid dus altijd 2 tegen 1. In mijn geval ben ik meestal de minderheid, ik kan dus nooit een besluit tegenhouden. Dat is toch niet eerlijk?
De Louwere

ALV en eigen regels bestuur

Gestart door De Louwere op July 11, 2021
Onlangs hadden we een ALV, waarin werd gestemd over 2 onderwerpen, de begroting en MJOP. Ik gaf mijn stem daartegen aan de beheerder, want was verhinderd. Een paar dagen na de ALV blijkt en bedrag van €200 extra te zijn afgeboekt van mijn rekening. Navraag bij de beheerder, ja dat komt omdat…
PaulV

Interpretatie buitengevel VVE

Gestart door PaulV op July 11, 2021
Hallo, Binnen onze VVE is er enige discussie over het privé of gemeenschappelijk kenmerken van de scheiding tussen het binnengedeelte en het privé terras van mij en mijn buren. Eerst even de situatie: wij zijn een kleine VVE met 6 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. De…
SAESF

Recht op vergoeding dakvensters door VVE

Gestart door SAESF op July 10, 2021
sinds 3 jaren wonen wij in een klein appartementencomplex van 4 app.boven een zakenbedrijf,gezamenlijk hebben wij een VVE waaraan wij maandelijks een bedrag betalen, in een bepaalde verhouding beschreven in een splitsingsakte. Een maand geleden hebben wij houtrot geconstateerd in een van onze velux…
Fred Albers

Nieuw Bestuur gezocht

Gestart door Fred Albers op June 29, 2021
Het is bij ons hier niet mogelijk om binnen het appartementencomplex voldoende mensen te vinden die een bestuur willen vormen. Ik kan en wil niet alleen doen. Daarom ben ik nu als enig overblijvend bestuurslid bezig om een 'extern bestuur' te zoeken. Voor mij is dit echter…