VvE Belang Forum

Dushi

Wateroverlast dakterras

Gestart door Dushi op June 23, 2021
Wij wonen sinds kort in een appartement en hebben een dakterras (40m2). In de splitsingsakte is opgenomen dat wij verantwoordelijk zijn voor de tegels die op het dakterras liggen (modelreglement 1992 is van toepassing). Nu hebben wij last van water op het terras. De afvoer (regenpijp) zit…
Henk

bestuurder levert geen jaarstukken

Gestart door Henk op June 16, 2021
Sinds anderhalf jaar is onze VVE, na interne strubbelingen, naar een andere beheerder gegaan die ook bestuurder is geworden. Deze nieuwe bestuurder heeft tot dusver zeer weinig info. geleverd. De jaarstukken over 2019 zijn niet besproken en de stukken over 2020 en exploitatie 2021 zijn nog steeds…
maurice

vervallen

Gestart door maurice op June 15, 2021
         
VvE : twee leden, allebei bestuurder. Voorafgaand aan vaststellen jaarstukken moet de kascommissie (is verplicht) de ledenvergadering adviseren over de jaarstukken. Kascommissie moet bestaan uit leden, niet zijnde bestuurders. Maar in onze VvE zijn naast de twee leden, die allebei…
Hoi allemaal,   Ik was benieuwd of jullie weten hoelang er subsidie beschikbaar blijft voor VvE’s? Afgelopen jaar was nogal chaotisch. We zijn nu bezig met een plan om de gevel en dak te isoleren, dus het zou fijn zijn als we wat zekerheid hebben met een tegemoetkoming. Op de…
Wij zijn een kleine VvE met 17 appartementen.  Onlangs zijn wij erachter gekomen dat de bepaling in onze splitsingsakte ruimte laat voor bewoning die wij onwenselijk achten, gezien de bewoners-samenstelling in de rest van het appartementencomplex.  In de splitsingsakte staat…
Putterijn

Kosten buiten mandeligheid

Gestart door Putterijn op May 28, 2021
Mijn appartement maakt deel uit van een VvE. Er zijn dus mandelige zaken.  Tot de mandelige zaken behoort géén gazon.  Toch wil het bestuur op kosten van de VvE een verticuteerder aanschaffen omdat een aantal eigenaren hun eigen gazon tip/top willen houden. Mijns…
Koos

Rookmelders verplicht

Gestart door Koos op May 24, 2021
Vanaf juli 2022 moet elk appartement verplicht over minstens één rookmelder beschikken. Is dit een verplichting voor de individuele eigenaar of voor de VvE? Koos van Harmelen
Het mede door  VVE Belang ingediende advies om via een AMvB eigenaren de mogelijkheid te geven om slechts door een notificatie aan de VVE individuele laadpalen te installeren, is zeer belemmerend  voor Vvve's die nu op zoek zijn naar collectieve en toekomstvaste oplossingen (die nog…
Beste forumleden, Er is een steeds terugkerende vraag die bij onze VvE komt, namelijk: wat valt onder de verantwoordelijkheid van de VvE en wat is voor de eigenaar. Laat ik dit verduidelijken met een voorbeeld. kozijnen; deze hebben een buitenkant en een binnenkant. de buitenkant is…