VvE Belang Forum

Tijdens groot onderhoud aan de buitenbalkons is bij 1 appartement achterstallig onderhoud vastgesteld. Houtwerk dient vernieuwd te worden. Tot vorig jaar hadden de 22 eigenaren afgesproken dat iedereen voor eigen rekening het balkon onderhoudt. Sinds dit jaar is besloten dat het onderhoud komt voor…
AntoinettedeJong

Natrekking

Gestart door AntoinettedeJong op July 14, 2015
Welke VvE heeft te maken met natrekking? Binnen ons appartementencomplex is een aantal zonneschermen, screens, beglazing, rolluiken en zonnepanelen aangebracht Volgens informatie valt dit onder natrekking, waardoor de aangebrachte zaken eigendom zijn geworden van de VvE. Wie kan ons hier meer…
VVE Oranje

Balkon dichtmaken met kozijnen

Gestart door VVE Oranje op July 1, 2015
Ons complex heeft 6 overdekte balkons en nu wil 1 van de eigenaren deze dicht maken met een schuifkozijn, tijdens de vergadering heb ik aangegeven dat hij dan een ontwerp ( materiaal, kleur, bevestiging e.d.) moet indienen zodat wij hierover als vergadering kunnen besluiten, want als wij…
Ijselstraat

europeese richtlijnen cv ketels

Gestart door Ijselstraat op June 26, 2015
Per 26 november mogen er geen VR ketels meer worden verkocht.  Voor menige VvE met kanalen die niet geschikt zijn voor HR ketels een enorm probleem. Met name  de mogelijheden om de bestaande kanalen aan te passen zijn behoorlijk divers en maken een beslissing daarover zeer…
Kees Alblas

Reserveren voor aanpassingen

Gestart door Kees Alblas op June 19, 2015
De wet vereist reservering voor groot onderhoud,( helaas nog zonder bruikbare richtlijnen). Om een appartementen gebouw met zijn installaties ook "toekomst bestendig"te houden is meer geld nodig, b.v.voor zonnepanelen. Het zou aanbeveling verdienen om VvE en te adviseren om in de…
Kees Alblas

Bouwbesluit

Gestart door Kees Alblas op June 19, 2015
Vele appartemengten hebben als gevolg van regelgeving in het bouwbesluit in de algemene ruimten en parkeergarage een hoeveelheid licht die vergelijkbaar is met een operatie kamer in een zioekenhuis. Veel VvE en hebben , om energie te besparen zoals de overheid ons vraagt, kosten gemaakt om…
Kees Alblas

Modelregelement

Gestart door Kees Alblas op June 19, 2015
Modelregelement 1992 art.37 lid 4 :Schriftelijk stemmen geldig als alle leden stemmem. Dit is in de praktijk door ons enige malen geprobeerd, altijd wel enkele leden die niet reageren. Ik dednk dat dit artikel beter kan verdwijnen of aangepast in overeenstemming met andere stemverhouding zoals in…
Ik pleit er voor dat een VvE in haar huishoudelijk reglement mag opnemen dat er voor de bijdrage in de maandelijkse- en andere kosten door de leden een incassomachtiging dient te worden afgegeven. Beter nog is dat dit standaard wordt opgenomen in het Model…
Vooral woningcorporaties gaan steeds vaker over tot splitsen van huurcomplexen. Hierdoor ontstaat een 'gemengd complex'. Wie hier een appartementsrecht koopt, komt in een totaal ander soort VvE terecht. De corporatie is grooteigenaar en heeft nog jarenlang de overgrote meerderheid van…
Kamil

opzeggen beheerder

Gestart door Kamil op June 13, 2015
Wij hebben onze beheerder te kennen gegeven per 1 januari het beheercontract te stoppen, wegens in gebreke blijven. De beheerder is het daar niet mee eens. Hij wil bij de ALV aanwezig zijn en daar ook zijn woordje doen.Natuurlijk mag hij daar bij zijn vinden wij, hij kan dan zien of alles…