Overig

elro

Aanschaf/onderhoud buiten onderhoud om

Gestart door elro 2 weken geleden
Onze VVE (8 appartementen) heeft te maken met het Modelreglement van 2006 en ik heb een vraag met betrekking tot "buiten het gewone onderhoud vallende uitgaven", bv de aanschaf van een vlaggenstok met vlag. Voor deze besluiten geldt bij stemming een kwalitatieve meerderheid van…
Antonio

Blokverwarming

Gestart door Antonio 2 weken geleden
Ons appartementenblok bestaande uit 24appartementen wordt verwarmd d.m.v. blokverwarming. Wij betalen een maandelijks voorschot en na afloop van het stookseizoen worden de digitale metertjes op afstand uitgelezen en volgt er een afrekening. Al naar gelang de afmeting van de radiator wordt het…
Jaap Quartel

Kandidaatstelling

Gestart door Jaap Quartel op January 29, 2020
Wij willen, als bestuur, een termijn instellen voor het aanmelden van bestursleden, voor aanvang van de ALV. Dit ter voorkoming van onverwachte situaties op de ALV. In de akte of het HH regelement staat daar niets over. Zijn hier ervaringen mee??
Frank191

Verhuur berging

Gestart door Frank191 op January 18, 2020
In ons appartementencomplex is er een eigenaar die zijn berging verhuurd. Het is een vreemde situatie want er is zelfs een tweede brievenbus voor de huurders opgehangen en de berging is ondergronds, lijkt wel een soort omgebouwde kelder. In de splitsingsakte staat duidelijk bestemming berging. Wij…
Maximnl

Vve in eigen begeer

Gestart door Maximnl op January 3, 2020
Zijn hier mensen die van een geerfde beheerpartij naar eigen beheer een stap gemaakt? zo ja wat is ervaring en hoe is het gegaan? onze beheer is super slecht, vve diensten arnhem    
Jantje

exploitatieoverschot

Gestart door Jantje op December 16, 2019
in voorgaande jaren is een exploitatieoverschot niet terugbetaald maar toegevoegd aan de algemene onderhoudsreserve. Nu wordt er dit jaar een tekort verwacht. Mag dit op die algemene onderhoudsreserve afgeboekt worden of moeten wij dit gewoon bij gaan betalen?
ottovr

Gedwongen verwarmingskosten

Gestart door ottovr op December 1, 2019
Moet ik verwarmingskosten voor mijn rekening nemen die samenhangen met het voorkomen van lawaai? Als mijn bovenbuur haar halradiator opendraait terwijl die van mij dichtstaat gaat mijn halradiator een uiterst luid geratel produceren. Volgens onze installateur is dit het gevolg van een verkeerde…
Ik overweeg een huis te kopen, dat een boven-onderwoning is in een rijtje van nu nog de zelfde eigenaar. De makelaar zei dat de huizen verticaal in een een vve komen (en dus niet de hele horizontale rij). Maar... - welke invloed heb je hierin nog als je het huis zonder vve koopt? - bepalen…
Bij ons is van toepassing modelreglement 1992. Vanaf dat jaar zijn de cv gasketels in eigendom van de bewoners(24 appartementen) en is als zodanig omschreven in de artikelen 9b,9i,9ii en 9iii. Nu heeft de VvE het voornemen om de gemeenschappelijke bestaande rookgasafvoerkanalen niet geschikt te…
Beste VVE's Onze VvE ( www.cpodegetijden.nl) heeft als een van de eerste VvE's een postcoderoos (regeling vewrlaagd tarief)  gerealiseerd als zelfstandige VvE op ons eigen dak.  Daarbij zijn 240 zonnepanelen geplaatst, is er een verdeling over inleg en uitbetaling gemaakt,…