Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

kitty enzler

kitty enzler

op May 11, 2019

Discussie titel: TWINQ


Paul zei:

je hebt gelijk, een winst en verlies rekening, activa en passiva zijn 2 A4 tjes en dan nog een met een grof overzicht aan welke zaken het afgelopen jaar de centjes zijn besteed is voldoende.

 

daarna moet er uiteraard noig wel een begroting naast liggen voor het volgende jaar maar ook dit kan op 1 vel papier,,,ik ben het helemaal met je eens, alleen zeggen ze bij onze beheerder dat het niet anders kan zoals zij het doen, daarom zou ik graag in kontakt willen komen met Vve's die ook met Twinq werken en het wel begrijpbaar en overzichtelijk hebben en geen 26 pagina's nodig hebben om de jaarcijfers te publiceren..

kitty enzler

kitty enzler

op May 10, 2019

Discussie titel: TWINQ


maigret zei:

Als men een boekhoudkundig genie moet zijn om de stukken te kunnen lezen en beoordelen is er iets niet in orde want de meesten ontbreekt het waarschijnlijk aan kennis en ervaring.

Maar om de boekhouding van uw VVE te degraderen tot een simpel huishoudboekje zullen de meesten u niet in dank afnemen vanwege de gewenste transparantie over wat er gebeurt met hun bijdrage aan de exploitatie.  

 

 Ik wil de jaarcijfers niet degraderen maar juist opwaarderen, want als niemnad het begrijpt heb je er ook niets aan. Daarom wil ik het vereenvoudigen in begrijpbare taal en niet met overlopende posten, vooruitbetaalde posten en tussenrekeningen, want daar begrijpt niemand iets van, terwijl de post diverse verenigingskosten niet gesplitst kan worden zodat je niet weet wat daaronden valt.

kitty enzler

kitty enzler

op May 10, 2019

Discussie titel: TWINQ


Paul zei:

dit kan veel eenvoudiger, tussenrekening hoeven ze niet mee te werken bijvoorbeeld...

 

 volgens mij mag er zelfs geen tussenrekening op de jaarcijfers voorkomen, dat mag alleen voor intern gebruik, maar wij willen de kostenposten gewoon meteen op de goede plaats gezet hebben, zodat het overzichtelijk is.Jje kan je jaarcijfers volgens het factuur stelsel of volgens het kasstelsel opstellen. Een VvE kan het beste met het kasstelsel werken daar je anders vooruitbetaalde posten en overlopende posten hebt. Waar het bij een VvE om gaat dat duidelijk waar het geld aan uit gegeven wordt. Een jaaroverzicht van 12 A-4tjes is volgens mij niet normaal.

 

kitty enzler

kitty enzler

op April 29, 2019

Discussie titel: TWINQ

Beste mensen, onze beheerder gebruikt sinds maart 2018 Twinq voor onze financien. Nu hebben wij de jaarcijfers ontvangen, maar die zijn zo onoverzichtelijk en voor sommige mensen zelfs niet te begrijpen dat wij aan de beheerder hebben gevraagd om simpele jaarcijfers te maken met inkomsten, uitgaven en het exploitatiesaldo. Daarnaast een toelichting op de exploitatie, een balans en de begroting voor het komende jaar.

Naar mijn mening moet dit op 4 - A-viertjes kunnen.

Voor de jaarcijfers hebben wij 12 bladzijden gekregen en voor de begroting nog eens 13 pagina's.

De jaarcijfers voor een VvE zijn een van simpelste die je je maar bedenken kan, je hebt niets te maken met BTW en/of de belasting, en toch staan er posten voor: nog te betalen, vooruitbetaalde en o.a. tussenrekeningen op de jaarrekening.

De beheerder zegt dat het programma zo ingewikkeld is en dat ze niet anders kunnen, maar Twinq zelf zegt dat de beheerder het geleverde programma zo simpel en ingewikkeld als ze zelf willen kunnen invullen.

Mijn vraag is of iemand met Twinq werkt en hier wel tevreden over is.

 

 

kitty enzler

kitty enzler

op February 5, 2018

Discussie titel: Contracten


Bob zei:

Ach ja, waarom zou je in vredesnaam volgens de regels werken ?! 

BW, AvS, Mr'n en een evt. HHR geven slechts een richting aan, het bestuur weet het beter en maakt zelf wel uit wat kan of niet kan.

Fijn bestuur heb je hier, zou aan mij een heel slecht lid hebben. 

 Het lijkt mij verstandig je gewoon aan de regels te houden, het komt namelijk te vaak voor dat bestuursleden belang hebben bij dit soort afspraken.

kitty enzler

kitty enzler

op February 5, 2018

Discussie titel: Recht op inzage terug in MR


Henk Dijkstra zei:

Het inzage recht wat VvE Leden hebben is naar mijn mening meer dan voldoende. Via de zaken die in de algemene ledenvergadering behandeld worden krijgt men vooaf inzicht van wat gebeurt. Het gaat er om dat u in grote lijnen kan volgen wat er gebeurt. De kans bestaat anders dat de beheerder of het bereidwillige lid constant bezig is detailinformatie aan te dragen, dat kan niet de bedoeling zijn.

Bovendien kan men zich beschikbaar stellen als controlecommissielid en in de RvC. Bovendien biedt de verplicht gestelde controle m/i ruim voldoende mogelijkheden voor de VvE. Bij andere verenigingen heeft men ook dit recht ook niet.

Los nog van het feit dat  er tal van voorbeelden waarin van dit "recht" misbruik wordt gemaakt.  Beste Henk,

je schrijft dat het inzage recht bij andere verenigingen ook niet is.

Als je daarmee een voetbalvereniging of tennisvereniging bedoelt heb je gelijk maar dat is geen VvE.

Bij een VvE ben je verplicht lid en kan je je lidmaatschap ook niet opzeggen, daarom zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor ons gebouw en dat betekent dat je ook alles moet kunnen inzien.

Bij een VvE heeft het bestuur geen beslissingsrecht maar heeft het bestuur een uitvoerende taak. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan in een VvE en daar worden de beslissingen genomen die het bestuur verplicht is uit te voeren.

Bij een voetbalvereniging is het bestuur het hoogste orgaan en mag dus beslissingen nemen, maar als je het met deze beslissingen niet eens bent zeg je je lidmaatschap op.

Het grote verschil bij een voetbalvereniging is dat hier het bestuur het hoogste orgaan is en bij een VvE zijn alle bewoners gezamelijk het hoogste orgaan en het bestuur heeft enkel een uitvoerende taak volgens het MR, de Akte en eventueel een Huishoudelijk reglement die dan wel goedgekeurd moet zijn door de ALV.

 

kitty enzler

kitty enzler

op February 5, 2018

Discussie titel: Aanwezigheid bij VVE vergadering voor niet-stemgerechtigden


pdeklonia zei:

Dag allermaal,

binnenkort hebben we weer een vergadering van de VVE van ons appartementen complex en ik vroeg me af of deze uitsluitend is voor eigenaren (en bestuur uiteraard).

Mijn vriendin woont al 4 jaar bij mij en wil hier graag bij zijn. Ze is geen geregistreerd eigenaar met stemrecht, dat weten we al. Maar staat wel op ons adres ingeschreven bij de gemeente en gebruikt de ruimte's net als alle andere bewoners.

Daarbij las ik dat een eigenaar een accountant of andere ondersteuning erbij mag vragen. Dus ik vroeg me af waarom een bewoner dat dan niet zou mogen. 

Weet iemand hoe dit geregeld is?

Ik kan er namelijk niets over terug vinden in het reglement.

 

Alvast bedankt,

PasqualeBeste Pascuale,

Volgens mij mag zij gewoon op de vergadering komen, want iedereen mag iemand meenemen.

Per appartement is er stemrecht en niet per persoon, en dat betekent dat zolang zij niet ingeschreven staat als medeeigenaar zij niet mag stemmen, maar jij wel.

Kitty

kitty enzler

kitty enzler

op January 13, 2018

Discussie titel: financien, breukdelen


Rob zei:

Ik denk dat vrijwel allle VvE's met breukdelen werken, wie de beheerder is maakt feitelijk niets uit.
Deze breukdelen kome o.a. om de hoek kijken wanneer de begroting gemaakt is en de voorschotbijdragen voor de leden bepaald moeten worden.
In de splitsingsakte zal je vast vinden welke eigenaren, en in welke verhouding, moeten gaan bijdragen voor de (verschillende) kostenposten op de begroting.het klopt dat de breukdelen gehanteerd worden om uit te rekenen hoeveel iemand moet betalen die in een 4kw woont een 5kw of een garage houder is. Dat klopt ook wel. Maar daarnaast hebben we 2 verdeelsleutels, 1 voor bewoners en 1 voor bewoners + garagehouders. Het gaat mij er nu om dat er 132.000 euro totaal binnenkomt en deze 132.000 euro moet als inkomsten genoteerd worden met de breukdelen 1451 voor verdeelsleutel 1 en 1430 voor verdeelsleutel 2. Het verschil van 21 zijn de garagehouders. Hoeveel geld is  er dan bestemd voor verd.sl 1 en hoeveel voor verd.sl 2.

kitty enzler

kitty enzler

op January 4, 2018

Discussie titel: Betalingen uit Reservefonds


ruitenburg zei:

In onze VVE wordt in het reservefonds per post (schilderwerk/vervanging dak enz.) jaarlijks gereserveerd. Dit omdat de VVE 3 verschillende verdeelsleutels heeft (breukdelen, 1/7 deel en 1/8 deel).

De vraag is mag je als de reservering te laag is om het schilderwerk (breukdelen) uit te voeren, het tekort aanvullen uit de post dakvervanging (ook breukdelen) of moet art. 4 lid 4 (MR1992) worden toegepast. De VVE heeft geen MJOP.Hoi Ruitenberg,

Onze VvE heeft 2 verdeelsleutels, nl 1 voor gragagehouders en bewoners voor algemeen onderhoud en 1 voor bewoners alleen.

Mijn vraag aan jullie is hoe maar vooral  op welk moment worden bij jullie de inkomsten verdeeld tussen verdeelsleutel 1 en 2.  Is dat vóórdat de begroting gemaakt wordt of is dat afhankelijk van de begrootte uitgaven? Jullie hebben 2 breukdelen nl 1/7 en 1/8. Waar staan de getallen 7 en 8 voor?

Bij ons zijn de breukdelen: 25/1451 voor garagehouders en bewoners en 25/1430 voor bewoners alleen. Het verschil tussen 1451 en 1430 zijn de 21 garagehouders. De 25 is afhankelijk van het type woning en wij hebben 66 appartementen.

 

 

kitty enzler

kitty enzler

op January 4, 2018

Discussie titel: financien, breukdelen

Beste mensen,

Zijn er VvE's die met breukdelen werken en aangesloten zijn bij Newomij beheerders.

Wij hebbennamelijk  2 verdeelsleutels, 1 voor woningen en garagehouders en 1 voor woningen.

Hiervoor komen inkomsten binnen maar moeten verdeeld worden over deze 2 verdeelsleutels door middel van breukdelen.

Graag hoor ik of iemand hier ook mee te maken heeft  en hoe en wanneer deze breukdelen gehanteerd

worden.