Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Carola

Carola

op May 12, 2015

Discussie titel: Onnodig tweemaal een ledenvergading bij elkaar te roepen.


Henk Dijkstra zei:

In het modelreglement 92 staat in art.37 lid 5: dat een vergadering geen geldige besluiten kan nemen als minder dan de helft van het in art. 34 lid 2 bedoelde totaal aantal stemmen aanwezig is.  Dit betent dat de aanwezige leden onverricht ter zake weer naar huis mogen.

Art.38 lid 6 zegt dat er dan een tweede vergadering moet worden belegd. Dan kan er wel vergaderd worden ook al zijn er minder dan de helft  van het totaal aantal stemmmen aanwezig.  

Wanneer het bestuur van een VvE, met inachtneming van de daarvoorgestelde tijd, uitnodigingen verstuurt aan de leden met een uitgebreide agenda, de bendogigde informatie en een te ondertekenen volmacht moet dit voldoende zijn om met de aanwezige leden rechtsgeldig te vergaderen en besluiten te nemen. Onafhankelijk van het totaal aantal aanwezige stemmen.

Nu wordt het niet reageren van leden nog beloond met extra werk voor het bestuur en kosten en kosten voor de VvE om nog een vergadering te organiseren. Waarop ook weer niet gereageerd zal worden.

Wanneer leden niet reageren op een eerste oproep verspelen zij ZELF hun rechten. Een extra vergadering organiseren werkt voor bestuurders heel demotiverend. Bovendien motiveert het welwillende leden ook niet om een tweede vergadering bij te wonen.

Mijn stelling is: Afschaffen deze tweede vergadering. Helemaal mee eens. De tweede vergadering lokt misbruik uit!

Carola

Carola

op May 12, 2015

Discussie titel: Gekwalificeerde meerderheid afschaffen

Laten we in het nieuwe modelreglement alsjeblieft de gekwalificeerde meerderheid afschaffen. Dat wordt het voor onze VvE veel gemakkelijker om energiebesparende maatregelen te nemen!