Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

Wanneer een bestuur binnen haar wettelijke bevoegdheid gebruik maakt van de spoedwet en voor vergadering middels Whatsapp kiest resteert voor de leden de keuze deelnemen of niet. Beren op de weg gooien is weinig zinvol.

Voorts is het zaak dat de deelnemers aan de vergadering deugdelijk worden geïdentificeerd, en daar zijn persoonsgegevens voor nodig, die bij de VvE zonder meer al bekend zijn.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Manipulatie stemgedrag ?

Hi Maurice, 

Je hebt helemaal gelijk. Dit is voor een losse eigenaar een idiote keuzemogelijkheid. Omdat ik deze keuze nooit had verwacht heb ik onterecht aangenomen dat er onderaan bij het agendapunt werd aangegeven dat voor dit agendapunt een gewone meerderheid van stemmen voldoende zou zijn, en geen verzwaarde meerderheid van stemmen.

Kan het zijn dat er een groot-eigenaar is (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of investeerder) die zoveel stemmen heeft dat die op zichzelf al het verschil kan uitmaken, die deze keuze zou kunnen gebruiken bij gebrek aan een direct en aantoonbaar eigen belang? Dit om te voorkomen dat hem/haar misbruik van een meerderheid zou kunnen worden verweten. 

VG, Bob


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Manipulatie stemgedrag ?

Dit zou ik niet kwalificeren als beïnvloeden. De opties die je hebt zijn nooit meer dan of voor, of tegen dan wel geen stem/ blanco.

Als ik jouw andere opmerkingen elders goed begrijp kun je zonder de presentielijst te tekenen (en dus zonder het quorum "op te pompen") stemmen. Op die manier kun je jouw stem al voor de vergadering uitbrengen en hoef je niet meer deel te nemen. 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

AVG !!

DISCRIMINATIE !!

Grote woorden, maar er is niets aan de hand.  ;)

Er is niemand die jou het recht om aan de vergadering deel te nemen ontzegt.

Zie verder mijn eerdere reactie (moet je zelf misschien beter lezen ?!?!).


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering


Buurman zei:

Jij beweert dat een lid verplicht zijn telefoonnummer moet openbaren aan de leden. 

Maak dat maar eens duidelijk.1. Dat beweer ik helemaal niet. 

2. Er is geen enkele verplichting om aan een vergadering deel te nemen, zelfs niet voor jou.

3. Geef een volmacht of stem digitaal.

Begrijp jouw privacyprobleem voor geen micrometer. Wat mij betreft moeilijk doen op niets af.  :))


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering


maurice zei:

Er is in de vve van de Maurice een digitale vergadering op 12 mei 2021 ,de presentielijst geeft blijkbaar nu al de mogelijkheid om uw stem uit te brengen, dit hebben wij zojuist ondervonden.

Deze  digitale vergadering geeft drie mogelijkheden:

teken de presentielijst om uw stem uit te brengen

teken de presentielijst en stem blanco bij alle besluiten

ga direct verder zonder de presentielijst te tekeningen

 

De opkomst zou op dit moment al 33% zijn, hier vragen over gesteld omdat het mijns inziens niet juist is om alvorens de vergadering begint al de opkomst vast te leggen en de stemmen te registreren.

Dat er volmachten afgegeven worden die tijdens de vergadering ingebracht worden lijkt me juist, alles onder toezicht van een VVE beheerder uit Veldhoven. Echter uit onwetendheid en in de veronderstelling dat je de presentielijst nog niet kunt tekenen alvorens de vergadering plaats vind heb je al de presentielijst getekent. Zonder verder uitleg.

 

 

 Is dit alles wat is bekendgemaakt?

Quote 

Deze  digitale vergadering geeft drie mogelijkheden:

teken de presentielijst om uw stem uit te brengen

teken de presentielijst en stem blanco bij alle besluiten

ga direct verder zonder de presentielijst te tekeningen

Unquote

Vooraf digitaal een stem uitbrengen moet kunnen,  maar kunstmatig het vergaderquorum "opkrikken" is niet juist!

Kun je uitgebreider aangeven wat deze beheerder heeft bekendgemaakt?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering


Buurman zei:

Gezien de AGV kan je het ook niet m.b.v. WhatsApp doen. Telefoonnummers worden openbaar en iedereen kan zomaar berichten doorsturen.

Zelf zou ik daar nooit mee instemmen.1. De AVG doet niet ter zake.

2. Je hoeft ook helemaal niet deel te nemen. Je kunt je stem ook vooraf uitbrengen of een volmacht afgeven.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

2 weken geleden

Discussie titel: Toestemming dakterras

Paul zei:

"Geluidsoverlast kan reden zijn om toestemming tot gebruik terras per direct in te trekken."

Pas op, dit is onjuist. Als de AvS is gewijzigd kan de wijziging/toestemming niet meer worden ingetrokken.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

2 weken geleden

Discussie titel: goedkeuren jaarrekening


maurice zei:

Ik wil u danken voor uw heldere uiteenzetting en zal zeker gebruik maken van uw advies om mensen naar deze topic te verwijzen.

met groeten Maurice.Hi Maurice, 

Geen dank, graag gedaan.

Veel succes gewenst, met vriendelijke groet, Bob


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Bob

Bob

2 weken geleden

Discussie titel: goedkeuren jaarrekening

Zelf dit onbehoorlijke optreden en de wanprestatie van bestuur en VvEbeheerder binnen de VvE 's bekendmaken is een optie (je kunt zelfs heel simpel iedereen in de VvE wijzen op de topic die je hier startte). De Rechtsbijstandsverzekering kan jou de mond helemaal niet snoeren, in Nederland kennen we gelukkig nog steeds het recht om een eigen mening te hebben en om die ook te ventileren. Ze kunnen je alleen de mond snoeren als je zelf besluit jouw mening en overtuiging in te slikken. Laat je de mond  niet snoeren. 

 

Zoveel mogelijk medestanders zoeken, en, zoals ik al eerdere aangaf......

Het bestuur heeft een statutaire verplichting:

"Het  bestuur  is  verplicht  een  onderhoudsplan  op  te  (laten)  maken,  waarin  zijn opgenomen  de  onderhouds-  en  herstelwerkzaamheden  en  de  vernieuwingen  die op  meer  jaren  betrekking  hebben,  met  een  schatting  van  de  daaraan  verbonden kosten  en  een  gelijkmatige  toerekening  van  die  kosten  aan  de  onderscheiden jaren."

Willens en wetens kosten die voorzienbaar zijn niet meenemen in het MJOP en zonder overleg stellen dat de vergadering daar te zijner tijd maar voor moet gaan lenen is zonder meer aan te merken als onbehoorlijk bestuur.

Met dat feit zou ik eerst het bestuur zelf en rechtstreeks aanschrijven en eisen dat deze kwestie adequaat wordt opgepakt en behandeld in de eerstvolgende vergadering. Wijs het bestuur op haar onbehoorlijk bestuur. 

Als dit niet zou leiden tot een goed en volledig MJOP kun je met notulen en besluiten naar de rechter.

Succes en sterkte, Bob


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!