Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Babbels

Babbels

op April 16, 2021

Discussie titel: Stemuitslag in notulen bevestigen?

Geacht forum,

Als er op een ledenvergadering gestemd is voor een verhoging van de maandelijkse bijdrage, moeten de stemverhoudingen dan genoteerd worden in de notulen, of is het voldoende om ' meeste stemmen voor ' te noteren. 
Wat is wettelijk gezien het beste, of zijn beide noteringen correct.

Hans.

Babbels

Babbels

op January 25, 2016

Discussie titel: Lid betaalde geen bijdragen.


Babbels zei:

In onze VvE heeft een lid de verplichte bijdragen over het tijdvak 01-01-2011 t/m 31-12-2013 (dus in totaal drie jaar) niet afgedragen. Dit lid was in het zelfde tijdvak bestuursvoorzitter van de VvE. Tevens trad hij op als executeur/ bewindvoerder, omdat een aantal kavels (12) nog behoorden tot de familie. Onze penningmeester hield hem in dit hele tijdvak de hand boven het hoofd. Hij bleef volhouden dat de voorzitter de bijdragen niet hoefde te betalen, omdat hij z.g." hand en spandiensten" voor de VvE zou verrichten. Deze diensten zijn nooit uitgevoerd, en bovendien in strijd met art.13 lid 1 RvS. Verplichting tot betaling komt voort uit de wet, en niet uit overeenkomst. Ook is dit behoorlijk hoge bedrag tot nu toe niét omgeslagen over de leden. Art 13 lid 2 De penningmeester is in 2014 ontslagen wegens wanprestatie, en vervolgens in 2015 weer gekozen tot secretaris. (Hoe is het mogelijk). De nieuwe penningmeester zou zorgen (fluitje van een cent) dat het niet geinde bedrag wel in de kas van de VvE zou belanden. Daartoe zijn er twee aanmaningen verstuurd naar de wanbetaler.De tweede aanmaning dateert van 13-03-2015. Daarna bleef het oorverdovend stil. We kwamen alleen aan de weet dat het lid een advocaat ingeschakeld had. Tijdens de laatste ledenvergadering in november had de penningmeester de leden zeker moeten uitleggen hoe de vork in de steel zit. Bij de ingekomen post geen woord over de brief van de advocaat. Na een vraag van een lid kwam er met moeite uit dat het een zéér lastige zaak wordt om het bedrag te innen, en dat, als de VvE een advocaat moet inschakelen, het een dure grap zou worden. Misschien moesten we het er maar bij laten zitten, gaf hij aan. Maar Art.13 lid 3 RvS geeft aan dat de eigenaar alle kosten die de VvE moet maken, inbegrepen rechtskundige bijstand zal moeten betalen. Om er achter te komen wat er hier speelt, de penningmeester gebeld, en gevraagt aan welk incassobureau hij de opdracht had gegeven.,, Dat gaat je niets aan." zei hij. Op 23 december heb ik nog een brief geschreven aan het bestuur om opheldering, waarbij ik aangaf dat het handig zou zijn om de brief van de advocaat op de VvE side te plaatsen. Dan konden de leden het eens rustig bekijken, maar ik heb tot nu toe geen antwoord ontvangen. Het is per slot van rekening geld van de leden, en het bestuur is niet gekozen om zaken onder de pet te houden.Aan het forum nu de vraag op welke manier we deze vervelende zaak kunnen aanpakken.

Hartelijke groeten,

Hans.Hierbij wil Hans nog even terugkomen op het laatste deel van mijn bovenstaande vraag.

Mag een VvE bestuur zelf beslissen om geen opening van zaken te geven, als leden hier specifiek om vragen. Ook had ik een onderhoud  aangevraagd, doch het bestuur heeft hier afwijzend op gereageerd.

Hartelijke groeten,     Hans.

Babbels

Babbels

op January 15, 2016

Discussie titel: Weigering agendapunten op agenda te plaatsen.

Op 16 juni schreef Hans het volgende aan het bestuur:

Citaat: "Hierbij wil ik je in kennis stellen dat ik 2 agendapunten wil laten plaatsen voor de ALV op 24-06-2015.                                     Het is wel de bedoeling dat deze punten ook werkelijk op de agenda terechtkomen, dus niet zoals de vorige keer, zie Artikel 45 lid 8 RvS.(verplicht). Ook mag er in de tekst niets veranderd worden.

1.   Bespreken: Het bestuur meent zich verregaande bevoegdheden toe te eigenen door het negeren van de wet en regelgeving, technische commissie en de ledenvergadering.

2.   Het behandelen ven de complete verzoekschriftprocedure, welke is gehouden op het kantongerecht te ........18-05-2015."

Op 17 juni om 21:53 uur kreeg ik van het bestuur het volgende bericht.

Citaat: "Hierbij deel ik u mede dat de agendapunten die u ingediend hebt na overleg en met advies van dhr...........(advocaat van Achmea die aanwezig was tijdens de zitting)  niet zullen worden opgenomen in de agenda en wel om de volgende redenen:

T.a.v. punt 1.   U haalt veel punten aan maar het is niet duidelijkwat u precies wilt.Het agendapunt moet concreter zijn.

T.a.v.punt 2.   U heeft een zaak aangespannen tegen de V.v.E. d.m.v. een verzoekschrift bij de kantonrechter. Daarin zijn al uw zaken tegen de V.v.E. behandeld. De beschikking die door de kantonrechter zal worden meegedeeld is bindend en kan niet worden bediscussieerd. Als u het er niet mee eens bent dan kunt u hoger beroep aantekenen. Verder is de zaak nog onder de rechter.

Inzakepunt 2 zal de uitspraak van de kantonrechter worden meegedeeld op de A.L.V. als deze al is uitgesproken." einde citaat.

Nu was het bij iedereen bekent dat de uitspraak op 17 juni zou plaatsvinden. Dus toen ik deze mail ontving 21:53 uur had de uitspraak al plaatsgevonden, terwijl de ALV op 24 juni werd gehouden. Dus hoezo onder de rechter!.

Ik wilde tijdens de ALV het e.e.a. met de leden bespreken welke miskleunen er waren begaan door de diverse partijen. Maar het voert te ver om hier nu dieper op in te gaan. Gaarne reactie.

Hartelijke groeten,

Hans.

 

Babbels

Babbels

op January 15, 2016

Discussie titel: Lid betaalde geen bijdragen.

Hierbij een reactie van Hans aan Carla.

Op 1 januari 2011 is deze VvE van start gegaan. Op12 februari 2011 vond de eerste ALV plaats.                                   

Agendapunt 5. '' Meerjarenonderhoudsplan, begroting en parkbijdrage." In het verslag van de vergadering over de parkbijdrage het volgende. Ik citeer:  " Voor de lege kavels is afgesproken dat een nader vast te stellen bijdrage aan het onderhoud van het park moet worden betaald. Omdat  2011 als een overgangsjaar kan worden gezien wordt de vaststelling van de bijdrage verschoven naar 2012. De voorzitter zal als vorm van compensatie in het lopende jaar 2011 het gebruikelijke onderhoud van paden, riool en overige algemene voorzieningen op zich nemen. Materiaalkosten zullen worden gedragen door de VvE."  Hier is niet voor gestemt. Ook is er niets schriftelijk vastgelegd. Zoals ik het bekijk is het slechts gebracht als een mededeling. Het gehele bestuur welke toen bestond uit zes eigenaren is  hoofdelijk verantwoordelijk. In de twee volgende jaren is de vaststelling van de bijdrage niet meer ter sprake gekomen.

Hartelijke groeten,

Hans.

Babbels

Babbels

op January 14, 2016

Discussie titel: Lid betaalde geen bijdragen.

In onze VvE heeft een lid de verplichte bijdragen over het tijdvak 01-01-2011 t/m 31-12-2013 (dus in totaal drie jaar) niet afgedragen. Dit lid was in het zelfde tijdvak bestuursvoorzitter van de VvE. Tevens trad hij op als executeur/ bewindvoerder, omdat een aantal kavels (12) nog behoorden tot de familie. Onze penningmeester hield hem in dit hele tijdvak de hand boven het hoofd. Hij bleef volhouden dat de voorzitter de bijdragen niet hoefde te betalen, omdat hij z.g." hand en spandiensten" voor de VvE zou verrichten. Deze diensten zijn nooit uitgevoerd, en bovendien in strijd met art.13 lid 1 RvS. Verplichting tot betaling komt voort uit de wet, en niet uit overeenkomst. Ook is dit behoorlijk hoge bedrag tot nu toe niét omgeslagen over de leden. Art 13 lid 2 De penningmeester is in 2014 ontslagen wegens wanprestatie, en vervolgens in 2015 weer gekozen tot secretaris. (Hoe is het mogelijk). De nieuwe penningmeester zou zorgen (fluitje van een cent) dat het niet geinde bedrag wel in de kas van de VvE zou belanden. Daartoe zijn er twee aanmaningen verstuurd naar de wanbetaler.De tweede aanmaning dateert van 13-03-2015. Daarna bleef het oorverdovend stil. We kwamen alleen aan de weet dat het lid een advocaat ingeschakeld had. Tijdens de laatste ledenvergadering in november had de penningmeester de leden zeker moeten uitleggen hoe de vork in de steel zit. Bij de ingekomen post geen woord over de brief van de advocaat. Na een vraag van een lid kwam er met moeite uit dat het een zéér lastige zaak wordt om het bedrag te innen, en dat, als de VvE een advocaat moet inschakelen, het een dure grap zou worden. Misschien moesten we het er maar bij laten zitten, gaf hij aan. Maar Art.13 lid 3 RvS geeft aan dat de eigenaar alle kosten die de VvE moet maken, inbegrepen rechtskundige bijstand zal moeten betalen. Om er achter te komen wat er hier speelt, de penningmeester gebeld, en gevraagt aan welk incassobureau hij de opdracht had gegeven.,, Dat gaat je niets aan." zei hij. Op 23 december heb ik nog een brief geschreven aan het bestuur om opheldering, waarbij ik aangaf dat het handig zou zijn om de brief van de advocaat op de VvE side te plaatsen. Dan konden de leden het eens rustig bekijken, maar ik heb tot nu toe geen antwoord ontvangen. Het is per slot van rekening geld van de leden, en het bestuur is niet gekozen om zaken onder de pet te houden.Aan het forum nu de vraag op welke manier we deze vervelende zaak kunnen aanpakken.

Hartelijke groeten,

Hans.

Babbels

Babbels

op January 14, 2016

Discussie titel: Nietige stemmingen?

Reactie van Hans.

Bob wilde weten of het gehele park onder één splitsing of in meerdere splitsingen is uitgegeven. Welnu: Het registergoed is in september 2010 gesplitst in 87 appartementsrechten, aangegeven in het RvS van één t/m 87.

Hartelijke groeten,

Hans

Babbels

Babbels

op January 12, 2016

Discussie titel: Nietige stemmingen?

Nog even een reactie van Hans,

De stemming wat betreft het asfalteren van de weg. Uitslag 51 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Verder is het wel zo dat de splitsingstekening niet voor spek en bonen is gemaakt. Deze tekening geeft o.a. aan waar de buitengrenzen van het complex lopen. Binnen deze grenzen heeft de VvE het voor het zeggen, maar "daarbuiten"niet (volgens mij). Maar als deze grenzen niet van belang zijn, dan zouden we in theorie diverse stukken grond en bebouwingen kunnen kopen, zolang de leden maar vóór stemmen, al dan niet met gekwalificeerde meerderheid, maar dat lijkt mij ook niet de bedoeling van een VvE.

Nog wat achtergrondinformatie. Onze VvE bestaat nu vijf jaar. Het betreft hier een recreatiepark met 87 appartementsrechten. De betrokkenheid van de leden is bijna nul. Het bestuur maakt hier misbruik van, en bij alle voorstellen die het bestuur aandraagt wordt goedkeuring verleend. Deze keer mét, maar bijna altijd zónder stemming. Er zit dus wel vooruitgang in. Komende tijd zijn er nog wat vraagstukken die het bespreken waard zijn, maar hierover later.

Hartelijke groeten,

Hans.

Babbels

Babbels

op January 11, 2016

Discussie titel: Nietige stemmingen?

Allereerst hartelijke dank voor de vele reacties op mijn schrijven, maar er bleken nog enige onduidelijkheden te zijn. Welnu; wat het gemeentelijk contract aangaat: Dit is verder nooit besproken met de leden. Wel heeft het bestuur gereageerd naar de gemeente toe,maar of er ooit een antwoord op gekomen is is niet duidelijk. Verder is er nog een flink stuk weg dat in de toekomst ook geasfalteerd moet worden, en dat wordt dan ( als de gemeente weer niet bijdraagt ) een hele dure zaak. Wat het mandaat betreft, dit was tot nu toe alleen gevraagd voor het genoemde stuk weg, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat hiervan een gewoonte gemaakt wordt door het bestuur.

Naar ik begrijp is niet iedereen het er over eens of de leden moeten bijdragen aan betalingen welke buiten de grenzen, aangegeven op de splitsingstekening vallen. Zodoende heb ik advies gevraagd aan twee afzonderlijke notarissen, en zij gaven hierbij aan dat de leden hier niet verplicht waren om hiervoor te betalen. Gaarne reactie.

Hartelijke groeten,

Hans

Babbels

Babbels

op January 8, 2016

Discussie titel: Nietige stemmingen?

Op onze laatste VvE vergadering op 23 november zijn er volgens mij twee stemmingen (met volstrekte meerderheid) uitgebracht welke tegen de geldende regelgeving waren. Het ging hierbij om een stukje weg, en deze moest opnieuw geasfalteerd worden. In de lengterichting gezien is de ene helft van de VvE, en de andere helft van de gemeente. De gemeente moest natuurlijk zijn eigen deel hiervan betalen,maar was dit in het geheel niet van plan omdat de VvE een stukje grond van hen mag gebruiken als parkeerplaats.Er is een contract opgesteld, waarin de gemeente aangeeft dat de VvE zelf de parkeerplaats mag aanleggen en móet onderhouden. In het contract is ook aangegeven dat, indien de gemeente het stukje grond weer nodig zou hebben, de VvE de grond in oude staat op moest leveren, en het onderhoud van de weg voor rekening kwam van de VvE.

De leden hebben vóór het asfalteren gestemd, en een week later was het werk geklaard. Er waren twee offertes beschikbaar doch de leden hebben deze niet gezien want dat was  zoals de voorzitter van de vergadering zei:,, te veel werk" We mochten de offertes later wel inzien, doch dat is natuurlijk" mostert na de maaltijd."

Bovenstaande is volgens mij niet in overeenstemming met art.9 lid 1 a en b. RvS (modelreglement 2006) Ook ligt het gemeentebezit buiten de op de splitsingstekening aangegeven grenzen, en mag de VvE hier niet voor betalen. Verder heeft het bestuur het contract van de gemeente nooit met de leden besproken.

Het tweede agendapunt. Ik citeer:" Het bestuur en de werkgroep meer jaren onderhoud plan krijgen MANDAAT om de offertes te beoordelen en de keuze te maken." Ook hier stemden de leden vóór. Maar het beoordelen en keuzes maken is volgens mij toch voorbehouden aan de leden.? En wordt de ledenvergadering zo niet buitenspel gezet.

Hartelijke groeten,

Hans.