Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Florentine

Florentine

op July 7, 2020

Discussie titel: Volmachten

Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Het is bijzonder dat het bestuur iedere keer weer een creatieve oplossing bedenkt om de regels te overtreden. Of zou het onkunde zijn?  Maar ja, het saamhorigheidsgevoel is belangrijker als het volgen van de regels. Dat is alleen maar lastig. 
En ach....het zijn maar vrijwillgers die de vereniging veel kosten besparen. 
Ik zal een poging wagen dit onder de aandacht te brengen, maar geef mijzelf weinig kans. Ik ben ook benieuwd of de voorzitter van de vergadering alert genoeg is. Denk het niet.....

 

 

Florentine

Florentine

op July 5, 2020

Discussie titel: Volmachten

Goedendag,

Binnenkort is de jaarlijkse vergadering. Via een brief van het bestuur worden de leden gevraagd om bij afwezigheid een volmacht af te geven. Als men niemand heeft aan wie een volmacht gegeven kan worden is de volgende oplossing bedacht:

Mocht u niemand hebben die voor u de machtiging kan inbrengen, dan vult u uw voorkeurstem in op de machtiging en ondertekent deze. Maar u laat de plaats waar u normaliter de naam van de gemachtigde invult open. U zorgt ervoor dat uw machtiging in de brievenbus van het bestuur ligt. Wij zorgen er dan voor dan een van onze technische dienst mensen of coördinatoren namens u, uw stem uitbrengt.

Wij vallen onder MR 2006 en het is niet toegestaan een machtiging aan het bestuur af te geven. Maar mag deze oplossing wel?

Florentine

Florentine

op February 13, 2016

Discussie titel: Online administratie systeem VvE - Wie mag wat zien?

Ik ben het helemaal eens met Rob voor wat betreft het recht op inzage in de administratie van de VvE.  Ook ik ben volledig op de hoogte voor wat betreft mijn rechten hierin. Wij hebben een SKW gecertificeerde beheerder die hier ook van op de hoogte is.    Gelukkig maar! Binnen onze VvE is echt alles transparant volgens de overeenkomst die de VvE met de beheerder heeft afgesloten.

Echter…..in opdracht van het bestuur wordt de inzage beperkt.

Als ik inzage wil hebben moet ik hiervoor toestemming vragen aan het bestuur met opgaaf van redenen waarom ik inzage wil hebben. Dan wordt dit besproken in de bestuursvergadering en dan………nee, helaas, u krijgt geen inzage in verband met de wet op de privacy, of u heeft er toch geen verstand van!

Het is natuurlijk fijn dat er op diverse fora iedere keer weer bevestigd wordt dat de leden rechten hebben. Dat er rechterlijke uitspraken zijn die dit bevestigen. Dat reglementen voorschrijven dat je recht op inzage hebt. Maar daarmee krijg je nog steeds je recht niet.

Het bestuur, benoemt vanuit de leden, denkt zich alles te kunnen veroorloven en alle wijsheid in pacht te hebben op grond van hun benoeming. Een beheerder die zich verschuilt achter het bestuur en handelt in opdracht van het bestuur vergeet dat hij een overeenkomst heeft met de leden.

Dan zijn er natuurlijk een aantal opties…….

Maar waarom is het nodig een strijd te leveren over zaken waar je recht op hebt?

Florentine

Florentine

op January 14, 2016

Discussie titel: volmacht openbaar maken

Hoi Billy,

Ik ben op alle vergaderingen aanwezig. Zoals ik al heb aangegeven, wil ik inzage in de presentielijsten en volmachten omdat ik gerede twijfel heb over het aantal aanwezige leden en de ingeleverde volmachten. Waarschijnlijk alleen maar om zogenaamd het quorum te behalen en voorstellen door te drukken.

Ik wil inzage in de gehele financiele administratie. Verder wil ik inzage in relevante informatie die nodig is om goed voorbereid de vergaderingen bij te wonen. Dat is toch niet te veel gevraagd.

Het is meerdere leden al opgevallen dat er informatie wordt verwijderd en/of aangepast nadat ik vragen heb gesteld.

Een verzoek tot inzage aangetekend versturen heeft geen enkele zin. Ik heb al diverse verzoeken tot inzage gedaan door middel van ingekomen stukken. Worden niet behandeld! Of.... jawel in het kader van de wet op de privacy........kunnen we dat niet toestaan.

Ja....ik hoor/lees je advies al. De enige optie is nog om dit af te dwingen via de rechter. En dat terwijl er toch genoeg jurisprudentie over bestaat.

 

Florentine

Florentine

op January 13, 2016

Discussie titel: volmacht openbaar maken

Hoi Billy,

Zoals aangegeven krijg ik geen inzicht in de presentielijsten en volmachten om redenen van privacy. Punt!

De ervaringen van Beatrix in het onderwerp "wel of geen beheerder met een SKW certificaat?" zijn voor mij zo herkenbaar.

Bij "lastige" vragen van mijn kant wordt mijn inzage steeds meer beperkt. Ook wij werken met Twinq en mijn inzage wordt gewoon deels geblokkeerd. Ik weet van te voren al als ik ergens een vraag over stel, de inzage daarvan wordt beperkt en/of aangepast, zelfs verwijderd! De beheerder maakt gewoon misbruik van het gebrek aan kennis van de leden. En het bestuur werkt daar gewoon aan mee of ze begrijpen het ook niet. Het is toch vreemd dat leden die gekozen worden en benoemd tot bestuurslid zich gaan gedragen als een stel machtswellustelingen zonder enige kennis van zaken. En het is nog vreemder dat de leden dit pikken.

 

Florentine

Florentine

op January 12, 2016

Discussie titel: volmacht openbaar maken

Was even iets vergeten. Ik ben vollediig op de hoogte van het inzagerecht. Maar recht hebben en recht krijgen.....

Ook wij krijgen hier geen inzage in met als argument de wet op de privacy!

Toevallig ook hier een SKW gecertificeerde beheerder!  Als je bedenkt dat er nog niet zoveel SKW gecertificeerde beheerders zijn, zijn er over dat kleine aantal toch veel klachten/ opmerkingen.

Florentine

Florentine

op January 12, 2016

Discussie titel: volmacht openbaar maken

Als er iedere keer gerede twijfel bestaat over het aantal aanwezige stemmen en er gerommeld wordt met de volmachten heb ik als eigenaar toch het volste recht hier inzage in te vragen en te krijgen?