Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Buurman

Buurman

op May 4, 2020

Discussie titel: Aanstellen kascommissie

@ Bob

- Ik schreef: "(behalve in het Burgerlijk Wetboek)". Als het door jou genoemde artikel daar niet onder valt heb je een punt, maar helaas je scoort niet, want alle punten van "Artikel" één tot en met het laatste "Artikel" vallen daaronder;

- Je meent iemand die behulpzaam is de maat te moeten nemen op zijn taalkundigheid. Tip: in het onderwijs zitten ze verlegen om leraren. Grijp je kans, al betwijfel ik of je wordt aangenomen omdat je uitroeptekens (ja meervoud, want je deed het vaker in deze draad) plaatste waar dat niet hoorde en je gebruikte twee talen in een zin, wat opmerkelijk is omdat ik het over een draadje had en niet over "threads", wat bovendien meervoud is qua betekenis;

- Of er discussies al dan niet worden gesloten zal niet aan jou liggen lijkt me, of ben je moderator hier? Gebeurtenissen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst;

- O ja, als je in het onderwijs niet aan de slag wilt of aan de slag komt weet ik nog een andere beroepsgroep waar men dringend verlegen zit om medewerkers/sters, al is dat vrijwilligerswerk waarvan ik niet weet of dat wat voor je is. Het biedt in ieder geval wel een riante onkostenvergoeding en de werkzaamheden worden alom zeer gewaardeerd. Na een klus is het bovendien goed toeven aan de bar, al ben ik niet zeker of die in deze nare Coronatijd momenteel open mag. Gezien je 'handtekening" past het vast wel bij je!

Buurman

Buurman

op May 4, 2020

Discussie titel: Aanstellen kascommissie

Buurman schreef:
.....     (behalve in het Burgerlijk Wetboek)  en 

in een andere reactie: .....    Het gaat in dat [BW-] artikel over verenigingen in het algemeen.    ....

@DIKOZ

Met andere woorden: het geldt dus voor alle verenigingen.

Voor mezelf had ik het punt al afgelsoten zoals je misschien las?  Behalve dat: in mijn eerste bericht schreef ik al dat ik bekend ben met het artikel in het WB.

Tip aan moderator: wat mij betreft kan deze draad worden gesloten.

Buurman

Buurman

op May 2, 2020

Discussie titel: Aanstellen kascommissie

Zoals ik schreef: "  (behalve in het Burgerlijk Wetboek)" Dat was me dus bekend.

Ik denk dat het juist om die reden niet afzonderlijk in het modelrecht is opgenomen omdat het al bij wet is geregeld. Het gaat in dat artikel over verenigingen in het algemeen. Ik vroeg me alleen af of er overheen gelezen was.

De vraag kwam bij me op omdat ik er een discussie met iemand uit een andere VVE over had.

Dank voor jullie reacties!

 

 

Buurman

Buurman

op May 2, 2020

Discussie titel: Aanstellen kascommissie

Niet ter controle, maar ter vaststelling, staat er in het Modelrecht 1992. Daarin zit een wezenlijk verschil.

Buurman

Buurman

op May 1, 2020

Discussie titel: Aanstellen kascommissie

Het is me bekend dat er binnen een VVE een kascommissie hoort te zijn.

Onze VVE valt onder Modelrecht 1992. Een beschrijving over aanstelling van een kascommissie kan ik daar niet in vinden. 

Vraag: zie ik het over het hoofd? Als dat zo is lees ik graag een reactie waaruit ik kan opmaken waar het (behalve in het Burgerlijk Wetboek) staat.

Bij voorbaat dank.

 

Buurman

Buurman

op April 17, 2020

Discussie titel: Opladen accu's van elektr. fietsen in berging.

De meeste, zo niet alle bergruimten behoren tot het appartemensrecht. Het stallen van elektrische fietsen zal (nog) niet bij Modelrecht geregeld zijn, al ben ik daar niet zeker van.

In nieuwe gebouwen kan het zo zijn dat er een artikel is opgenomen in de Splitsingsakte. Dan dient die gevolgd te worden.

Ik weet dat er bij HHR soms is geregeld dat er onder gespecificeerde voorwaarden (fiets)accu's mogen worden opgeladen. Bijvoorbeeld als de acculader automatisch afslaat nadat de accu vol is. Nadien moet de acculader wel worden losgekoppeld en moet de accu uit de houder worden verwijderd. Of dit juridisch wordt ondersteund is me onbekend. Het lijkt me dun, want alles in een HHR kan worden aangepast bij meerderheid van stemming. Hetzelfde geldt in betreffende VVE voor scootmobielen e.d.

Tip: koop een accudruppelaar. Deze houdt de accu, nadat die vol is, “levend”. Ik gebruik die al jaren voor mijn motor. Daardoor raakt de accu nooit leeg en blijft deze jarenlang werken. Na de winterperiode van een paar maanden start de motor altijd vlot. Meer info lees je hier: https://www.druppellader.com/wat-is-een-druppellader-en-hoe-werkt-het/ Een druppelaar zal de accu niet overbelasten en is daardoor wel altijd, mits onbeschadigd, veilig.

Elk VVE-lid is er bij gebaat dat er geen brandgevaar is in het gehele pand. Het gaat niet om alleen de direct boven de bergingen wonende appartementen. Bij brand zal het kunnen voorkomen dat de hele ruimte brand- en rookschade oploopt. Bij pech kan de schade nog veel groter zijn.

Advies: bekijk de opstalverzekering. Staat daar niets in over accu’s e.d, neem dan contact op met de verzekeraar. Is er een collectieve rechtsbijstandverzekering? Verzoek het bestuur daar de vraag neer te leggen hoe dit juridisch goed geregeld kan worden.

Dan nog dit: het gaat niet alleen om genoemde voorwerpen, maar zeker ook oplaadbare zaken die (vrijwel) iedereen in huis heeft. Heb jij een veilige oplader voor je mobiele telefoon? En o ja, wat te denken van VVE’s met zonnepanelen?

Verzekeraars hebben één belang: zo weinig mogelijk uitkeren. Geef ze daartoe geen handvatten, maar regel je zaken goed.

Succes allen!

Buurman

Buurman

op December 20, 2017

Discussie titel: Kascommissie wil digitaal inzage in bankrekening(en)


Johanna2016 zei:

De externe bestuurder heeft 20 jaar nauwelijks controle gehad. Nu wil de kascommissie haar bankrekeningen zien. Digitaal. Heeft iemand hier ervaring mee?

is dit onredelijk of onbillijk? Bestuurder wil wel de bankafschriften tonen van dit jaar maar weigert digitale inzage. 

Wat vindt u?

Johanna

 Voor beantwoording van je vraag behoef je daar geen ervaring mee te hebben, want het antwoord is wettelijk bepaald.

Dat de bestuurder 20 jaar nauwelijks controle had is de leden/kascontrolecommisie aan te rekenen. Er mist in je vraagstelling iets essentieels. Het is in deze van belang te weten waar men de stukken digitaal wil inzien. Op kantoor, of waar deze ook zetelt, bij de extern bestuurder, of op een pc elders.

(Kascontrole commissie)leden hebben te allen tijde inzagerecht. Als dit buiten het kantoor van extern bestuurder gebeurt is het te makkelijk stukken te dupliceren. Dit kan op vele manieren. Dat is dus onredelijk en ook niet aan te raden.

Bestuurder heeft hier dus het recht aan zijn kant zolang er van deze wordt verlangd dat het niet op zijn kantoor gebeurt. Een goed bestuurder zit er zelf bij, of zet er een medewerker/ster bij om er op toe te zien dat er geen duplicaties worden gemaakt.

 

Succes.

Buurman

Buurman

op February 2, 2016

Discussie titel: Maakt een goedgekeurd MOP een ledenbesluit over uit te voeren onderhoud onnodig?

Dank voor de verwijzing Rob.

 

Een helder artikel, dat mijn vermoeden bevestigt. Jammer dat er geen verwijzing naar een artikel bijstaat en ook niet op welk(e) Modelreglementen het van toepassing is.

 

Ik ga hier eens verder op "borduren".

Buurman

Buurman

op February 2, 2016

Discussie titel: Maakt een goedgekeurd MOP een ledenbesluit over uit te voeren onderhoud onnodig?

Je twee reacties komen verschillend op me over Billy.

 

In de eerste heb je het net als ik over een schatting.

In de tweede ga je uit van artikel 38.2. Dat zou ook gelden voor een MOP dat slechts een raamimg aangeeft.

Het zou kunnen, al zou het me bevreemden, want het gaat over een begroting. In mijn visie is dat iets heel anders dan een offerte die toegespitst en gedetailleerd is op een feitelijke klus.

 

Dank voor je reacties, maar kk ben nog niet overtuigd.

 

Buurman

Buurman

op February 2, 2016

Discussie titel: Natrekking

In onze VVE (Modelreglement 1992.) heeft iets dergelijks gespeeld.

Gebleken is dat de VVE wel degelijk aansprakelijk is en wel omdat het reglement stelt dat alles wat nagelvast aan de gevel is gemonteerd tot VVE zaken behoort. (Art. 9.1 sub a.)

 

Wel is het zo, dat middels een opname in het HHR, kan worden geregeld dat eigenaars van dergelijke zaken middels een gebruikersovereenkomst verantoordelijk blijven voor het door hen aangeschaft voorwerp.