Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

16 uren geleden

Discussie titel: Plaatsen Airco's op het platte dak

Als je het goed aanpakt en voorwaarden stelt zoals hierboven al aangegeven, bovendien ook nog voorwaarden stelt aan het maximale geluidsniveau (airco met inverter) dan kan er veel zonder dat je er last van ondervind....

 

als aanvullende voorwaarde zou je ook nog kunnen eisen als vve dat alle airco's die geplaatst gaan worden door een en hetzelfde bedrijf geplaatst gaan worden!

Er gaat wel een precedent werking vanuit, er kan straks niet zomaar gezegd worden dat bewoners die lager wonen er geen mogen plaatsen!

nog een leuke uitspraak over het plaatsen van een airco....

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:5145

 

Paul

Paul

3 dagen geleden

Discussie titel: Parkeerplaats te veel aangelegd

Om praktische te blijven, is het mogelijk (mag niet, weet ik) om de kosten van de p-plekken te gaan verdelen over 1 P-plek meer en dat degene die die nu in bezit heeft deze mee gaat betalen?

Paul

Paul

4 dagen geleden

Discussie titel: Parkeerplaats te veel aangelegd

tja exlusief gebruik door, bijv. een invalide persoon, zou op zich kunnen maar dit is inderdaad niet aan de voorzitter dan wel het bestuur, nu weet ik niet of er bij ieder appartement een P-plek is maar mocht dit zo zijn zou ik er ookw eer niet te zwaar aan tillen eerlijk gezegd, is dit anders en behoren ze bij 1 specifiek appartement dan is het weer heel anders natuurlijk....

Feitelijk heb j echter gelijk en zou de feitelijke situatie gelijk moeten zijn aan de tekening behorende bij de splitsingsakte....

Paul

Paul

4 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

dat is aan jullie uiteraard tegelijk merk ik op dat er in al die jaren gerommeld kan zijn met de nadruk op KAN....

Paul

Paul

5 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Waarom ik aangifte zou doen is simpel, er KAN fraude gepleegd zijn en dit KAN zo al jaren zijn gegaan, je kunt natuurlijk ook eerst de alv afwachten, de boeken kontroleren daarna zoals TS voorstelt en als dan blijkt dat er iets mis dan pas aangifte doen van wat er ook maar mis is, dat is helemaal aan TS....

 

De kascommissie of accountant die eventueel aangesteld word zou ik persoonlijk de opdracht meegeven om in ieder geval de laatste 5 jaren te controleren, er is immers al 10 jaar een eenmans kascommissie en dat mag gewoon niet....

 

Er hoeft overigens helemaal niets mis te zijn met de kas....

Paul

Paul

6 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

als iemand de wet overtreed, en dat is in dit geval zo, dan kun je daar aangifte van doen als je daar voor kiest, zeker in dit geval lijkt me dat wijs omdat er schade kan zijn geleden al hoeft dit niet natuurlijk....

 

de vve ben jezelf trouwens dus je bent gewoon belanghebbende en vanuit die positie heb je meer mogelijkheden dan vaak gedacht wordt.

 

Hier een leuk stukje over de goedkeuring van de financiele jaarstukken en dat de rechter deze vernietigd heeft omdat de kascommissie uit 1 persoon bestond.

 

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/geen-kascommissie-geen-goedgekeurde-jaarstukken/

 

Hier een stukje over aangifte doen....

 

https://ak-advocaten.eu/de-aansprakelijkheid-van-vve-bestuurders-bij-fraude/

Paul

Paul

1 week geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

je moet niet vergeten dat een alv een wettelijke verplichting is en dat jullie als leden eventueel schade kunnen oplopen....

 

wettelijk is het zo dat het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar MITS dit anders geregeld is in het splitsingsreglement....

 

beheerder overtreed dus gewoon de wet, neemt niet weg dat jullie ook gewoon zelf een vergadering mogen uitroepen mits voldaan word aan het minimaal aantal leden welk hiertoe oproept....

Paul

Paul

1 week geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

is dit boekjaar zo aangegeven in het splitsingsreglement, is dand e eerste vraag die bij me opkomt, zo ja, dan mag dit maar zo nee dan is dit wettelijk niet toegestaan...

 

verder kun je een beeheerder natuurlijk gewoon aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en je kunt als alv besluiten deze beheerder te laten voor wat het is, hij komt zijn verplichtingen niet na, en een ander te zoeken die zijn takenw el serieus neemt....

 

uiteraard kunnen jullie een verzoek indienen om te vergaderen en als de beheerder hier niet aan meewerkt deze zelf uitroepen....

 

volg dan wel de juiste procedure....

 

of je hierom wel of niet aangifte kunt doen? ik persoonlijk zou dit wel doen, al was het maar om sterker te staan in een eventuele schadeclaim zaak....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Scootmobiel in appartementscomplex

check even je splitsingsreglement, als daar niets in staat en in het huishoudelijk reglement ook niet dan mag ie daar gewoon staan....

MITS de berging jouw appartementsrecht is natuurlijk....

 

heb je nu moeite om naar boven te komen naar je eigen appartement EN er is voldoende ruimte in de hal dan mag ie daar staan MITS je aan bepaalde regels voldoet, dit zul je wel bespreekbaar moeten maken in de jaarlijkse vergadering....

 

hier heb je een rechterlijke uitspraak in hoger beroep https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:4889 hierin word bepaald dat het mag ondanks de bezwaren van de vve....

hier een nadere uitleg, https://www.vverecht.nl/2016/09/scootmobiel-op-gang-moet-vve-toestemming-verlenen/

 

Hou er wel rekening mee dat alle kosten voor het plaatsen zoals opladen of eventuele beschadigingen voor je eigen rekening zullen komen, ook het aanleggen van een eventueel oplaadpunt en het later weer verwijderen hiervan....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Twinq's softwarefouten

Maak hier even een aparte vraag voor aan, denk dat het dan beter gelezen word....