Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

5 dagen geleden

Discussie titel: Weigering voorgestelde tussentijdse ALV

Het bestuur neemt GEEN besluiten zonder de leden te raadplegen tenzij er een dringende noodzaak is om bijvoorbeeld een reparatie uit te voeren, deze bestuurder kan dus niet zomaar een opdracht verstrekken aan een derde partij....

 

Je zou dus als lid deze derde partij kunnen informeren dat de opdracht gegeven door deze bestuurder niet rechtsgeldig genomen is en de opdracht voor de extra werkzaamheden niet doorgaan, laat de bestuurder dit ook weten en leg hem de geldende wet en regelgeving voor in deze, het is zelfs zo dat deze bestuurder ZELF aansprakelijk is voor de gevolgen van zijn besluit omdeze opdracht te geven, met andere woorden, hij zal in het ergste geval zelf de kosten moeten dragen!!!!

 

Schrijf hem dus aan, leg hem dit voor, wijs hem op de wet en regelgeving hieromtrent met de verplichtingen van een bestuurder daarin opgenomen en wat deze wel of niet mag beslissen, zet daarin ook wat het vervolg kan zijn en de gevolgen voor deze persoon....

 

dring in dit schrijven nogmaals aan op het houden van een extra vergadering met in ieder geval de genoemde punten op de agenda, wil hij dan van niets weten schrijf de opdrachtnemer aan, leg hem uit wat er aan de hand is en dat de extra opdrachten geen voortgang kunnen vinden tot dat de leden zich hierover uitgesproken hebben....

 

onderteken dit schrijven met de namen en adressen van de betreffende elden en laat hen deze brief ook ondertekenen!!!!

lees ad.c. vooral

https://www.vverecht.nl/2011/10/de-bevoegdheid-van-een-bestuur-van-een-vve/

Paul

Paul

3 weken geleden

Discussie titel: Mag je stellen dat elk VvE-lid recht heeft op een vlgs de wettelijke regels functionerende VvV?

dat dus en vooral de termijn in de gaten houden waarbinnen je naar de rechtbank toe moet althans, dit aan moet kaarten!!!!

Paul

Paul

op August 26, 2021

Discussie titel: ondersplitsen of niet?

wat ik nog mis hier is dat de vorige eigenaar van jullie appartement wel mee had moeten betalen aan de vervanging van jullie kozijnen en glas, ik lees niet dat er in de splitsingsakte staat dat dit voor jullie als eigenaar zelf is, je kunt alsnog dit geld opeisen bij de vorige eigenaar, ook het deel wat ie nu wil gaan verkopen valt hieronder en ook dit zal voor rekening vve komen!

 

eventueel zal je dit via de rechterlijke macht op moeten eisen!

splitsing kan hij niet zomaar doen, als de akte van splitsing veranderd moet worden is er een 80% meerderheid benodigd binnen de vve en dan nog moet dit aan de geldverstrekker voorgelegd worden, als deze niet akkoord gaat kan de akte van splitsing niet veranderd worden!

Paul

Paul

op August 22, 2021

Discussie titel: ondersplitsen of niet?


Karolien zei:

kan dit in een PB? er staan nl ook persoonsgegevens in......?die kun je even zwartlakken in een bewerkingsprogramma zoals paint!

Paul

Paul

op August 22, 2021

Discussie titel: aanwezigheid bij een vergadering

als je de aanwijzingen volgt welk het kabinet uitgevaardigd heeft kan iedereen aanwezig zijn mitts de anderhalve meter regel gehandhaaft kan worden, kan dit niet dan is er geen keus of er moet uitgeweklen worden naar een andere locatie....

 

wettelijk gezien kan het bestuur dit niet vragen!

Paul

Paul

op August 21, 2021

Discussie titel: ondersplitsen of niet?

kunt u de huidige splitsingsakte eens toevoegen?

Paul

Paul

op August 19, 2021

Discussie titel: Ronselen van volmachtigingen door bestuursleden

dit in de ledenvergadering aan de orde stellen of bij ieder lid een brief in de deur gooien met uitleg waarom dit niet wenselijk is en het verzoek doen dit niet meer te geven....

Paul

Paul

op August 18, 2021

Discussie titel: Huishoudelijkbreglement niet geldig

is ook niet verplicht....

Paul

Paul

op August 16, 2021

Discussie titel: Liftonderhoud

ken ze niet maar kijk eens op hun pagina staan vast ervaringen op, vind je die bel je ze op....

Paul

Paul

op August 15, 2021

Discussie titel: Verbouwingen in appartementen


maurice zei:

Keukens of badkamers verplaatsen incl. ventilatiekanalen en afvoeren doe je niet over de vloer of plafond.  Verbouw in nieuwbouw is dus wel mogelijk.Verbouw is heel iets anders dan wijzigingen tijdens de bouw althans in het algemene spraakgebruik.

 

verbouw impliceert dat je iets bestaands verandert door werkzaamheden uit te voeren, dat is dus niet wat je doet tijdens de bouw, dan breng je iets aan eventueel met een wijziging in opdracht van de nieuwe eigenaar!

 

Zoals hiervoor genoemd, daar is ook geen vergunning voor benodigd zolang het een wijziging betreft in de binnenkant van het gebouw....

 

definitie van verbouwing is dan ook "een wijziging in een bestaand gebouw"....