Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

lijkt me dat deelnemers aand e vergadering dit zien!!!!

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

gezien de mensen uit het stenen tijdperk is uitstellen misschien wel de meest realistische optie, zal ook beter zijn voor de mensen die slecht nederlands spreken en daarmee ook begrijpen....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Toestemming dakterras

dit zou een afspraak onderling kunnen zijn als men toestemming wil en kan geven naast de afspraken over de kosten enz.

het is maar net wat onderling afgesproken word en uiteraard vastgelgd op papier als aanvullende eisen voor de toestemming.

 

normaal is dit uiteraard niet zo en heb je helemaal gelijk....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

NEE, er moet vergaderd worden, fysiek dan wel online....

 

Heb je nu facebook met messenger kun je een groep maken waar je iedere eigenaar appartementsrecht lid van maakt (toevoegt)  en dan kun je op die manier vergaderen....

 

kan via Whatsapp ook trouwens.

 

is dit niet mogelijk dan zal er een fysieke vergadering gehouden moeten worden, deze kan nog uitgesteld worden trouwens....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Toestemming dakterras

aanvullend, stel voor aan deze eigenaar die weigert dat de volgende bepalingen in het reglement komen.

 

Alle kosten komen voor rekening eigenaar die dakterras wil aanleggen, ook de kosten van het wijzigen splitsingsakte van de andere eigenaren, let op, als je een wijziging in de splitsingsakte aan wil brengen heb je OOK de toestemming nodig van de geldgevers!

 

Alle extra kosten van het onderhoud dakterras komen voor eigenaar van het betreffende appartementsrecht.

Schade door gebruik terras komen voor rekening van de betreffende eigenaar.

Geluidsoverlast kan reden zijn om toestemming tot gebruik terras per direct in te trekken.

Er vind een bouwkundig onderzoek plaats op kosten eigenaar voor dakterras aangelegd word om te bezien of dak deze kan dragen, eventuele aanpassingen komen voor rekening aanvrager.

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: goedkeuren jaarrekening

zoek ook medestanders in deze zou ik zeggen, op die manier kun je de brief naar het bestuur mede laten ondertekenen door andere leden, samen sta je sterker immers en mocht het zo zijn dat je naar de rechterlijke macht moet uiteindelijk kunnen jullie dan de kosten delen....

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: goedkeuren jaarrekening

jaar rekening gaat inderdaad over het afgelopen boekjaar, waar jij het over hebt is een degelijke begroting met daarin opgenomen de te verwachte kosten over de komende jaren en dit moet inderdaad in het MJOP staan OF men moet jaarlijks een half procent opnemen van de nieuwbouwwaarde van het gehele bezit  van de VVE....

Is er dus geen MJOP dan moet er jaarlijks een half procent van de nieuwbouw waarde complex gereserveerd worden, staat dit niet in de jaarrekening kun je deze wettelijk niet goedkeuren OF er moet dus een degelijk MJOP onderliggen waarin deze kosten opgenomen zijn, MJOP is ook een doorzicht naar de volgende jaren om te bezien welke kosten eraan komen voor de VVE qua onderhoud complex....

 

Als men nu al weet dat er kosten aankomen dan moet je deze dus nu al meenemen in de begroting van elk volgend jaar....

Dak, mits goed aangebracht met bijv. derbigum als bedekking kan overigens 35 to 40 jaar mee, is het nu zo dat dit dak voor de eerste keer opnieuw gedekt moet worden kan men er voor kiezen het oude dak te "lagen',  dit wil zeggen dat men over de oude bedekking heen kan gaan met een nieuwe laag....

 

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Is een installateur aansprakelijk voor levering ongeschikte CV ketel

vraag me wel af zo onderhand waarom er geen terugslagklep aangebracht kan worden op deze ketel, er zijn gewoon, voor een paar tientjes, losse kleppen te koop die je bovenop de ketel kunt monteren in de afvoerpijp....

 

of is het zo dat deze ketel dan niet genoeg druk kan maken om de gassen af te voeren????

bij sommige ketels is dit softwarematig op te voeren!

Paul

Paul

2 weken geleden

Discussie titel: Is een installateur aansprakelijk voor levering ongeschikte CV ketel

ik neem aan dat jullie na renovatie een gecombineerd kanaal hebben waarop alle ketels op 1 en hetzelfde kanaal aangesloten zijn en niet ieder een apart kanaal hebben, als dit al zo was ten tijde van de installatie van deze ketels dan kun je de leverancier hierop aanspreken, ze hebben dan een ketel geleverd die niet geschikt is voor dat kanaal en dat is ze aan te rekenen.

Je zult ze dan schriftelijk aansprakelijk moeten stellen en eventueel naar de rechter moeten gaan, dit moeten deze bewoners zelf doen trouwens.

 

is het zo dat pas na renovatie de kanalen niet geschikt zijn en daarvoor wel dan heb je geen poot om op te staan, deze leverancier kon natuurlijk niet weten dat de kanalen veranderd zouden worden.

 

is het zo dat iedere woning een apart kanaal heeft dan zijn deze ketels wel geschikt en is het bovendien zo dat iedere bewoner opdraait voor de kosten van zijn eigen kanaal....

Paul

Paul

3 weken geleden

Discussie titel: nietig besluit van het bestuur?

ah 40 leden, ik ging uit van 26, meer telde ik er niet in je eerste bericht....

dan is er met 26 leden/volmachten wel een 2/3 meerderheid 40:3=13x2 is 26....

vergadering niet op de juiste manier uitgeschreven las ik ook niet in je eerste bericht,  dan mag het niet inderdaad je moet op tijd de uitnodiging ontvangen en de punten die aan de orde komen moeten op de agenda staan al gaan de rechters daar soms wel vrij soepel mee om....

als iemand bedrag niet kan betalen is dit in principe zijn/haar probleem en zal deze persoon daar zelf een regeling voor moeten treffen, dit kan binnen de vve via termijnbedragen maandelijks of deze persoon zal dan een lening af moeten sluiten dan wel hypotheek verhogen als dit mogelijk is, laatste middel kan zijn appartement verkopen wat uiteraard flinke financiele gevolgen heeft....

 

zorg ervoor dat je al de stukken goed op orde hebt als je besluit naar de rechter te stappen, alle info, liefst met getuigen erbij maakt je zaak sterker en niet zoals hierboven in eerste instantie een deel van de info niet mee sturen!!!!

 

Laat niet alleen het besluit nietig verklaren dan wel vernietigen maar stel ook het bestuur aansprakelijk voor de reeds gemaakte kosten en verhaal deze dan ook op hen....

 

in je zaak tegen dit bestuur meld dan echt nietig dan wel vernietigbaar besluit en niet slechts 1 van de 2!!!!

Zorg trouwens wel dat je dit binnen de termijn van een maand doet nadat je hiervan wist, in dit geval dus de vergader datum, doe je dit niet is het besluit alsnog gewoon geldig!!!!