Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Paul

Paul

14 uren geleden

Discussie titel: Aanpassing algemene centrale verwarming

je kunt het bestuur aanschrijven dat zij buiten de alv om gehandeld hebben wat zij niet mogen en in deze brief aandringen op herstel van de oude situatie, in deze brief stel je gelijk dat het bestuur aansprakelijk is voor de kosten van zowel in eerste instantie de initiele handeling en ook voor de kosten van het terugdraaien van deze handeling om de cv weer in oude staat te herstellen....

 

bestuur heeft buiten de bevoegdheden om gehandeld en dis is gewoon wettelijk verboden....

 

ook de beheerder die feitelijk gezien besluiten van de alv moet uitvoeren maar in de praktijk meestal met het bestuur te maken heeft, gaat niet vrijuit wat mij betreft, deze moet ook gewoon de alv (lees notulen) volgen, deze is zijn opdrachtgever en niet bestuur an sich....

 

om dit af te dwingen zul je naar de rechter moeten als bestuur dit niet doet op aanwijzing van de brief die je stuurt, probeer meer leden mee te krijgen in deze, laat deze ook de brief ondertekenen en draag zo gezamenlijk de kosten die je overigens (gedeeltelijk)  weer terug kan vorderen van het bestuur....

 

 

Paul

Paul

2 dagen geleden

Discussie titel: Aanpassing algemene centrale verwarming

je geeft zelf het antwoord al, het mag dus niet zonder toestemming van de alv....

 

 

Paul

Paul

3 dagen geleden

Discussie titel: lid van VvE-commissie

conclusie kan dus zijn dat er mensen zijn die menen dat het wel mag en dat er een rechterlijke uitspraak is waarin gesteld word dat het niet mag....

 

dan is het vooralsnog simpel, het mag niet tot er een andere zaak komt die uitgevochten word tot aan de hoogste rechter en pas dan is er enige zekerheid in deze, vooralsnog is het niet meer dan een mening als je denkt dat het mag....

 

*Ruud, jij zal een accountant in moeten schakelen....

Paul

Paul

5 dagen geleden

Discussie titel: gebouw die werd omgevormd van gewone ketels naar condensatieketels

ik denk dat je in Belgie woont en ik weet niet hoe de reglementen daar zijn hier in nederland is het zo dat de cv ketel ieder jaar onderhouden moet worden maar dat de vve over de rookgasafvoeren gaat in verreweg de meeste gevallen, steek daar je licht eens op bij het bestuur....

Paul

Paul

5 dagen geleden

Discussie titel: lid van VvE-commissie

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/

 

als ze in een commissie zitten zoals onderhoud is er niets aan de hand maar niet in de kascommissie....

 

 

Paul

Paul

1 week geleden

Discussie titel: pizzaoven

dit kun je terugvinden in het huishoudelijk reglement....

 

ook kun je lezen in het modelreglement van jullie vve wat wel en niet toegestaan is dus lees deze ook door....

Paul

Paul

3 weken geleden

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

in MR 1992 is dat zo inderdaad en kan het bestuur eigenhandig de overtreder een brief sturen welke nog een keer herhaald dient te worden, boeteregeling bestaat maar de hoogte vand e boete is nul op dit moment simpel omdat deze nog niet is vastgesteld of dit moet al opgenomen zijn in bijv. de splitsingsakte....

Paul

Paul

3 weken geleden

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

in mijn optiek kan een boete niet opgelegd worden als de overtreding al bestaat en je pas daarna een boeteregeling in de alv voorstelt om deze daarna in werking te laten treden, als ik je was zou ik deze handelswijze nog maar eens goed laten checken en de regels daaromtrent na kijken....

 

mijn info heb ik van een jurist maar het kan net zo goed zijn dat deze het ook verkeerd heeft al twijfel ik persoonlijk niet aan zijn kennis....

 

ergens vind ik het wel een logische gang, je kunt immers ook niet een huis verzekeren welk al in brand staat, de weg om te ontruimen kun je trouwens ook gewoon zonder boete inslaan, staat immers in de akte voor welk gebruik het betereffende appartementsrecht is bedoeld!!!!

Alleen op die grond al kun je uitzetting van de huurder eisen als VvE, wel zul je toestemming van de alv moeten hebben om een procedure in gang te mogen zetten....

Paul

Paul

3 weken geleden

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

dat is jouw mening en die respecteer ik....

Paul

Paul

op August 27, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

hoogte van de boete's word door de alv vastgesteld Bob zoals je zelf uiteraard ook wel weet, voorbeelden zijn eventueel wel op het www te vinden....

boete kun je vast stellen per dag, zoalng de overtreding duurt met daaraan eventueel een max of per overtreding, afhankelijk van de overtreding uiteraard....

mijn stijl van schrijven is zo als ie is....