Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Rhenense Hof

Het Rhenense Hof is een gemengd complex met 4 deelsplitsingen en een hoofdsplitsing. Het bestaat uit commerciële ruimten (waaronder een AH), een ondergrondse gemeentelijke parkeergarage, 32 huurappartementen en 38 koopappartementen.

 

Rhenense Hof

Rhenense Hof

op October 13, 2020

Discussie titel: Gemengd complex kosten algemene voorzieningen

Ons complex bestaat uit commerciële ruimten, koop- en huurappartementen en een parkeergarage. (4 deelsplitsingen)

Bij extreem weer ontstaat wateroverlast vanaf de daken van de huurappartementen i.v.m. beperkte afvoercapaciteit en stroomt het water de supermarkt in.

Er liggen nu verbeteringsvoorstellen. Echter in de splitsingsakte is bepaald dat de kosten overeenkomstig de breukdelen worden verrekend. De eigenaren van de koopappartementen draaien voor ruim 40 % van de kosten op terwijl ze geen directe betrokkenheid bij de oorzaak hebben. Wie kent soortgelijke voorvallen en eventuele alternatieve oplossingen ?

VVE Het Rhenense Hof

Chris van Hunnik 


voorzitter Hoofdsplitsing en A3rnChris van Hunnik
Rhenense Hof

Rhenense Hof

op October 13, 2020

Discussie titel: Glazen wassen

Beste,

Wij hebben in de ALV een besluit genomen dat de kosten glasbewassing algemene ruimten en bewassing onbereikbare delen worden uitgevoerd en in de servicekosten worden doorberekend.

vr. groet,

Het Rhenense Hof


voorzitter Hoofdsplitsing en A3rnChris van Hunnik
Rhenense Hof

Rhenense Hof

op May 17, 2019

Discussie titel: Onderhoud c.v-ketels in relatie tot veiligheid andere bewoners

Het bestuur kreeg een vraag van enkele bewoners

De VVE is verantwoordelijk voor onderhoud en werking van de installaties, leidingen, schoonhouden van gemeenschappelijke af- en aanvoerkanalen. Echter aan het eind van de keten hangt een c.v.-ketel in het appartement die eigendom van de bewoner. Als deze geen onderhoud laat plegen op zijn c.v. ketel komt de veiligheid van andere bewoners in het geding omdat achterstallig onderhoud zou kunnen leiden tot brand(gevaar)

Zijn er VvE's die hun leden de onderhoudsverplichting hebben opgelegd in bijvoorbeeld het HR ? Zo ja dan kom ik graag met ze in contact.

mail: hetrhenensehof@gmail.com 


voorzitter Hoofdsplitsing en A3rnChris van Hunnik
Rhenense Hof

Rhenense Hof

op May 25, 2016

Discussie titel: RECHTSBIJSTANDVERZEKERING LAAT VVE IN DE STEEK?

Ik lees dit artikel nu pas en wil jullie los van de verzekeringsdekking nog een ander aandachtspunt meegeven. Ik vraag me af of een bezwaar van de VvE tegen wijziging bestemmingsplan (of later bouwvergunning) ontvankelijk wordt verklaard. Ons huidige wooncomplex heeft dezelfde situatie meegemaakt maar dan van de andere kant. Tot aan de Raad van State heeft de zaak gespeeld. De actiegroep die de nieuwbouw wilde stoppen werd niet als partij gezien en derhalve het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Alleen een bewoner die hiervan nadeel kan ondervinden wordt als direct betrokkene gezien. De moeite waard om dit in jullie situatie te onderzoeken. Vr.groet, voorzitter VvE Het Rhenense Hof


voorzitter Hoofdsplitsing en A3rnChris van Hunnik