Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: BEWIJS OMTRENT GEDRAG

Mogen wij als leden van de VVE een bewijs omtrent gedrag "eisen" van het bestuur..n.a.v. betrokkenheid bij een fraudezaak uit het verleden van een van onze bestuursleden en vreemde bevindingen in het jaaroverzicht waar niemand ons antwoord op kan geven (niet te verklaren uitgaven). Heb inmiddels een verzoek ingediend bij de kascommissie volgend jaar inzage te krijgen. Maar daar voorkom je dit niet mee.
CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: Rekening automatische deur voor VVE of WMO of invalide bewoner?

Wij hebben (nog) geen elektrische bediening op de buitendeuren al willen de ouder wordende bewoners dit wel graag. Ook ons complex is geen zogeheten 55 + maar heeft 3 aparte entrees. Dus iedere entree heeft zijn eigen hallen en zijn niet toegankelijk voor de bewoners van de andere portieken. Hoe zit dat dan ? Ik (57jaar) zal helaas zelf in de toekomst ook gebruik moeten gaan maken van aanpassingen maar wil dat toch voorleggen aan de WMO ik wil niet bij voorbaat mijn buren voor de kosten op laten draaien. Zeker als zij daar helemaal geen gebruik van hoeven te maken.
CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: Vervangingen verwarmingsketels blokverwarming

Wanneer moeten onze 3 verwarmingsketels vervangen zijn door elektrische varianten. Het betreft hier blokverwarming via hydrofoor dus geen aparte cv ketels EN wat zouden daar de kosten voor zijn ? Ik heb namelijk werkelijk geen idee. Het betreft een gebouw met 53 woningen. Koken gebeurd al elektrisch.
CS

CS

op May 25, 2018

Discussie titel: Scootmobiel in trappenhuis

Mij is ooit verteld dat scootmobielen alleen in een daarvoor bestemde ruimte mogen staan waar brandmelders aanwezig zijn daarom staan ze bij ons in de parkeergarage. Bij afwezigheid van zo n locatie lijkt het mij inderdaad een taak van de eigenaar zelf die moet naar de gemeente om informatie in te winnen en niet onbevoegden laten beslissen. Zeker gezien de ingewikkelde wetgeving soms.
CS

CS

op May 25, 2018

Discussie titel: Bewijs opvragen over de privacy van je persoonsgegevens (AVG)

Ons bestuur EN beheerder waren van mening dat dit niet geldt voor VvE s heb de bestuurder er tijdens een vergadering op gewezen dat een eventuele boete voor zijn rekening zou zijn. Gelukkig ben ik lid geworden van vve belang zouden ons bestuur en beheerder ook moeten doen. Dus inderdaad hoe komen wij erachter dat hij aan de eisen voldoet.
CS

CS

op February 17, 2018

Discussie titel: Taken voorzitter


Paul zei:

als de voorzitter lid is van de vve is hij juist dat, een van de leden, is de voorzitter geen lid heeft hij ook geen stem in de beslissingen die genomen worden...

 

beslisingen die in een vve genomen worden worden ALTIJD door de vergadering genomen en door niemand anders, ben je het dus niet eens met de gang van zaken bespreek je dat in deze vergadering...

 

een voorzitter heeft als taak om de vergaderingen, bestuur en leden vergadering, voor te zitten, te leiden dus, meer niet, dat er veel van de lopende zaken door hem of haar vegeleid worden is vrij logisch maar niet anders dan wanneer de vergadering, leden vergadering dus, hier toestemming voor gegeven heeft...

 

in veel vv's komt het door jouw beschreven "probleem" voor, de leden vinden het wel best, die willen wonen en verder geen gezer, wat men echter vaak vergeet is dat dit gedaan word met de door hun opgebrachte centjes en dat daar dus over beslist word in de vergadering!!!

 

lopende zaken worden begeleid door het bestuur er moet echter wel verslag uitgebracht worden aan de vergadering van de dingen die men gedaan heeeft EN er moeten door de vergadering dus de besluiten worden genomen om deze zaken aan te zwengelen...In aansluiting op de vraag over een voorzitter..mag hij een punt in stemming brengen waar vorige vergadering over is gesproken maar nu NIET op de agenda staat...hij beweert namelijk altijd "er zijn genoeg stemmen" en soms is dat nog niet eens 2/3 ik wil graag zeker weten dat wanneer ik eerstvolgende keer protest aanteken...ook namens een aantal andere (minder mondige) bewoners...in mijn/ons recht sta.
CS

CS

op February 15, 2018

Discussie titel: Secretaris/penningmeester gaat met formulieren rond en vraagt handtekening om tuinman te behouden


Bob zei:

Quote     dan nog dient dit voorstel op de agenda te hebben gestaan en behandeld te worden in de vergadering     Unquote

Neen, deze bepaling is nou net opgenomen om NIET te hoeven vergaderen.

 

Quote     het is dus van belang dat als men langs komt met een lijst daar duidelijk op te zetten dat je tegen dit voorstel bent!!!     Unquote

Neen, wanneer men NIET tekent op de lijst kan het bestuur nooit aantonen dat alle eigenaars schriftelijk hebben ingestemd. Domweg NIET tekenen is voldoende om geen unanimiteit te hebben, en daarmee dus géén besluit.

"Met een besluit van de Vergadering staat gelijk een voorstel, waarmede alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd."

 

 Tsjonge dacht dat wij de enige waren met zo n opdringerig bestuur..probleem is dat ook bij ons het merendeel senior is (geen 55 +appartement overigens) die niet mondig genoeg zijn EN denken dat het bestuur de baas is want dat zegt gewoon...als wij niets meer zelf mogen beslissen stoppen wij ermee...pardon u bent een uitvoerend orgaan en alleen in noodgevallen mag u besluiten nemen..misschien toch handig om personen die in een bestuur van een vve plaats willen nemen te verplichten zich te verdiepen in die regelgeving want van onze beheerder kunnen wij ook niets verwachten die kan er ook niet tegenop...zelf in het bestuur gaan heeft geen zin dan vorm ik altijd de minderheid dus heb ik mij nu aangesloten bij vve belangen want namens een flink aantal buren (ik ben een van de jongste ahum) neem ik zelf het "recht" maar in handen zoals het bedoelt is.
CS

CS

op August 17, 2017

Discussie titel: modelreglement of splitsingsakte leidinggevend ?


Paul zei:

een besluit welk met 2/3 genoemen moet worden van de leden dan, kan niet genoemen worden met opkomst van 60%, dan zal er een tweede vergadering uitgeschreven moeten worden...

 

ga langs bij de mensen, schrijf ene brief en doe deze bij iedereen in de bus, praat met het bestuur, ik zelf ging eerst bij de voorzitter langs om een en ander te bespreken, toen dez eniet wilde luisteren heb ik deze een brief gestuurd met wat we besproken hadden en als ik gene tegenbericht kreeg ik er vanuit ging dat het geschrevene de inhoud van het gesprek goed weergaf...

 

als er een meerderheid voor het plaatsen van camera's is doe je hier weinig tegen trouwens maar praat met mensen en inderdaad vraag hen jouw te machtigen eventueel voor de volgende vergadering...

 

vraag wel goed door, wat zij willen en vooral niet willen...Ben idd naar de voorzitter gestapt en heb hem gewezen op het feit dat de vergadering beslist en niet het bestuur..tenzij het om noodgevallen gaat zoals lekkage o.i.d. Zijn reactie was..als we zelf niets meer mogen beslissen stop ik er mee..huh..dit zijn de regels maar daar willen zij zich dus niet aan houden ????? Ik heb de regels niet verzonnen maar er wel voor getekend net als hij. Maar ik vraag mij af hoe ik het stuk uit het modelreglement interpreteer " 8. Het in het vijfde lid en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als een uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen" In mijn ogen geldt dit ook voor camara s die vind ik n inbreuk op de privacy ik wil pertinent niet dat het betuur die beelden beheert EN er is in 11 jaar nog nooit ingebroken in onze flat. Wie kan mij dit uitleggen a.u.b.
CS

CS

op May 1, 2017

Discussie titel: modelreglement of splitsingsakte leidinggevend ?


Paul zei:

splitsingsakte is altijd leidend, staat het niet in de splitsingsakte en wel in moidelreglement is deze leidend...

 

als bestuur zich niet houd aan afspraken of reglementen ga dan in verweer, als u merkt dat zij iets doen, uitgaven in dit geval, die zij niet mogen doen stap naar de rechter en eis dat alles terug gaat naar de oude situatie, ook de geldelijke dus en stel bestuur persoonlijk verantwoordelijk hiervoor, u kunt dit soort dingen nietig dan wel vernietigbaar laten verklaren...

 

probeer toch zoveel mogelijk medebewoners mee te krijgen, maar als single lid kunt u dit ook doen, worden er besluiten genoemen in de vergadering die volgens de reglementen niet kunnen, zoals iets niet op de agenda plaatsen, zelfde laken een pak, stap naar de rechter en vraag nietigheid aan van dit besluit...

 

bij de kantonrechter kunt u dit in veel gevallen zelf aandragen dan vallen de kosten mee en ook deze kunt u terugeisen van de vve, wees niet bang om voor zeikerd uitgemaakt te worden, heb hier hetzelfde meegemaakt en ging ook steigeren, uiteindelijk stond ik in mijn recht als bewoner en toen het er door was was iedereen blij maar dorst gewoon niet met me mee te gaan...Nee precies dat speelt hier ook spreken ons bestuur al tien jaar tegen maar na n pleidooi van hun kant laten alle oude bewoners zich ompraten en stemt de "meerderheid" dus voor. Althans dat betwijfel ik bij n opkomst van 60 % dat voldoet al niet aan de benodigde 2/3 opkomst. Onze beheerder spreekt ze ook niet tegen maar kost ons bijna 9 mille per jaar. T is lastig om alleen te vechten terwijl de mensen in de wandelgangen wel hun mening geven...om moe van te worden. Dus nu moet ik wel zeker weten dat ik in mijn recht sta mocht de vergadering weer toestemming geven voor extra onnodige (luxe) uitgaven zoals camera s en electrisch bedienbare deuren terwijl er nog heel veel aan ons gebouw vertimmerd moet worden. Ga binnenkort toch maar eens proberen of ik de mensen die tegen zijn maar niet meer naar vergaderingen komen over te halen desnoods via n machtiging hun mening te uiten.
CS

CS

op April 30, 2017

Discussie titel: modelreglement of splitsingsakte leidinggevend ?

Dank voor uw reactie, sommige regels zijn wel beschreven in het modelreglement maar niet overgenomen in onze splintsingsakte, dus vraag ik mij af of ik mij mag beroepen op de regel uit het modelreglement omdat dit niet te achterhalen is in onze splitsingsakte. Het gaat in dit geval om n omschrijving in mijn voordeel ( dus mijn recht ). Aangezien wij een bestuur hebben wat zich regelmatig niet aan regels houdt ondanks onze tegenspraak. Denk aan dure aankopen doen zonder toestemming van de vergadering en niet in het belang van groot onderhoud. Het overgrote deel van de bewoners bestaat uit senioren ( het is overigens geen seniorenflat ) en zij laten zich nogal indoctrineren door de heren van het bestuur. Zelf deel uit gaan maken van het bestuur heeft in ons geval geen zin omdat de heren elkaar al jaren een hand boven het hoofd houden dus zou ik altijd een minderheid vormen. Ik ben een van de jongste bewoners.