Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

CS

CS

op January 13, 2020

Discussie titel: Behoud containers

Wij willen als VvE graag ons afval laten afvoeren in containers op eigen kosten kan de gemeente ons dit verbieden. Het gros van onze bewoners is op leeftijd en daar veranderd veel voor qua afval wegbrengen en zijn dus ook niet in staat elkaar te helpen gezien het gezeul over straat.
CS

CS

op April 5, 2019

Discussie titel: Kwaadsprekerij


Paul zei:

Stel een brief op waarin de gehele werkelijke situatie uiteengezet word, beschrijf daarin wat je werkelijk gedaan hebt maar vooral ook waarom je dit gedaan hebt, je doet dit immers niet zomaar, laat deze brief ondertekenen door degenen die getuigen waren!!!

Vervolgens scan je deze brief in en verspreid je deze onder de bewoners, houd het in deze brief netjes, ga verder niet in op de bewoordingen van de voorzitter, laat die voor zijn rekening, beschrijf dus enkel en alleen de situatie, meer niet...

 

Wil je echt specifikatie's ga dan naar de penningmeester, deze MOET je ten alle tijden inzage geven in de kas en bank en wel op "eerste verzoek"...

 

"luxe" voorzieningen moeten met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen worden binnen een VvE, is dit niet het geval kun je dus de rechter vragen om dit besluit nietig te verklaren dan wel te vernietigen, je zult zelf even moeten bezien wat in jullie VvE een gekwalificeerde meerderheid is.

 

Wat betreft de voorzitter en zijn uitlatingen, als je eenmaal op papier hebt met de handtekeningen (getuigen dus) dan kun je aangifte doen van smaad bij de politie, laat je niet weg sturen maar dring aan en meld de diensdoende agent dat jij je recht op aangifte wilt uitoefenen, soms gebeurt dit nog wel eens namelijk, vind de diensdoende agent het vergrijp "te klein"...

 

Kan ook zijn dat je online aangifte kan doen trouwens...Paul dank je voor deze verhelderende oplossing in mijn staat van woede en verdriet was ik hier niet opgekomen. Dankjewel
CS

CS

op April 4, 2019

Discussie titel: Bestuur stapt op


Paul zei:

er is natuurlijk iets gebeurd, een besluit genomen welk volgens hen niet kan of een medebewoner die een beetje dwars ligt of iets dergelijks, misschien wel iets wat zij willen maar niet kan enz enz, er zit meer achter.

 

maar inderdaad, ze kunnen niet opstappen tot de kas is gecontroleerd en de leden decharge hebben verleend hiervoor, ook de lopende zaken zullen ze gewoon uit moeten voeren, of men dit ook daadwerkelijk gaat doen is weer iets anders, immers, als men niet wil wil men niet maar de verantwoordelijkheid blijft wel...

 

kijk of je mensen bereid kunt vinden een bestuur te vormen, al zijn er maar 2 medestanders het is in ieder geval iets, verzoek het bestuur een vergadering uit te schrijven mer daarop tenminste 3 punten...

1. decharge zittend bestuur, vooral financieel, dus er moet een boekencontrole gehouden worden VOOR deze vergadering!!!

2. verkiezingen nieuw bestuur maar niet eerder dan dat er decharge aan het zittende bestuur is verleend, komt dit er niet en huidig     bestuur stapt op kun je wel waarnemend bestuur instellen via de vergadering...

3. uitleg oude bestuur, waarom stapt men op en kan hier nog iets aan veranderd worden door bijvoorbeeld iemand op zijn gedrag aan te spreken.

 

punt 2 en 3 moeten trouwens omgedraaid...Ons staat hetzelfde te wachten daar dreigen ze nu mee . En als dat gebeurd is het mijn schuld zegt hij. Onze voorzitter heeft n boze brief bij alle bewoners in de bus gedaan waarin hij mij en 2 andere bewoners zwart maakt nadat wij na herhaalde verzoeken om specificaties zelf naar de kascommisie zijn gegaan met n paar vragen waardoor hij nu zo beledigd is ( als hij gewoon aan ons verzoek had voldaan was dit niet nodig geweest) dat hij een brief heeft geschreven waarin hij zegt dat WIJ alle fatsoensnormen hebben overschreden en allerlei beschuldigingen naar ons hoofd slingert die ongegrond zijn en dat zullen de met alle respect mondige medebewoners beamen ( dat het ongegrond is en erbij waren) maar de ja knikkers zullen geloven die niet bij de vergadering waren. Wij hadden overigens ook gepeild wat bewoners vonden van WEER een extra bedrag ten hoogte van 23.000 euro voor "luxe" aanpassingen en hebben machtigingen gekregen van mensen die of niet konden OF niet durven die tegen waren, want zover is het hier al. En terecht blijkbaar want als je je mening hier geeft wordt je kop afgehakt. Nu vraag ik mij af als hij niet wil rectificeren kan ik hem dan aanklagen voor smaad en laster want dat ik het hier niet bij laat moge duidelijk zijn Wie herkent dit ?
CS

CS

op April 4, 2019

Discussie titel: Kwaadsprekerij

Onze voorzitter heeft n boze brief bij alle bewoners in de bus gedaan waarin hij mij en 2 andere bewoners zwart maakt nadat wij na herhaalde verzoeken om specificaties zelf naar de kascommisie zijn gegaan met n paar vragen waardoor hij nu zo beledigd is ( als hij gewoon aan ons verzoek had voldaan was dit niet nodig geweest) dat hij een brief heeft geschreven waarin hij zegt dat WIJ alle fatsoensnormen hebben overschreden en allerlei beschuldigingen naar ons hoofd slingert die ongegrond zijn en dat zullen de met alle respect mondige medebewoners beamen ( dat het ongegrond is en erbij waren) maar de ja knikkers zullen geloven die niet bij de vergadering waren. Wij hadden overigens ook gepeild wat bewoners vonden van WEER een extra bedrag ten hoogte van 23.000 euro voor "luxe" aanpassingen en hebben machtigingen gekregen van mensen die of niet konden OF niet durven die tegen waren, want zover is het hier al. En terecht blijkbaar want als je je mening hier geeft wordt je kop afgehakt. Nu vraag ik mij af als hij niet wil rectificeren kan ik hem dan aanklagen voor smaad en laster want dat ik het hier niet bij laat moge duidelijk zijn Wie herkent dit ?
CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: BEWIJS OMTRENT GEDRAG

Mogen wij als leden van de VVE een bewijs omtrent gedrag "eisen" van het bestuur..n.a.v. betrokkenheid bij een fraudezaak uit het verleden van een van onze bestuursleden en vreemde bevindingen in het jaaroverzicht waar niemand ons antwoord op kan geven (niet te verklaren uitgaven). Heb inmiddels een verzoek ingediend bij de kascommissie volgend jaar inzage te krijgen. Maar daar voorkom je dit niet mee.
CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: Rekening automatische deur voor VVE of WMO of invalide bewoner?

Wij hebben (nog) geen elektrische bediening op de buitendeuren al willen de ouder wordende bewoners dit wel graag. Ook ons complex is geen zogeheten 55 + maar heeft 3 aparte entrees. Dus iedere entree heeft zijn eigen hallen en zijn niet toegankelijk voor de bewoners van de andere portieken. Hoe zit dat dan ? Ik (57jaar) zal helaas zelf in de toekomst ook gebruik moeten gaan maken van aanpassingen maar wil dat toch voorleggen aan de WMO ik wil niet bij voorbaat mijn buren voor de kosten op laten draaien. Zeker als zij daar helemaal geen gebruik van hoeven te maken.
CS

CS

op December 3, 2018

Discussie titel: Vervangingen verwarmingsketels blokverwarming

Wanneer moeten onze 3 verwarmingsketels vervangen zijn door elektrische varianten. Het betreft hier blokverwarming via hydrofoor dus geen aparte cv ketels EN wat zouden daar de kosten voor zijn ? Ik heb namelijk werkelijk geen idee. Het betreft een gebouw met 53 woningen. Koken gebeurd al elektrisch.
CS

CS

op May 25, 2018

Discussie titel: Scootmobiel in trappenhuis

Mij is ooit verteld dat scootmobielen alleen in een daarvoor bestemde ruimte mogen staan waar brandmelders aanwezig zijn daarom staan ze bij ons in de parkeergarage. Bij afwezigheid van zo n locatie lijkt het mij inderdaad een taak van de eigenaar zelf die moet naar de gemeente om informatie in te winnen en niet onbevoegden laten beslissen. Zeker gezien de ingewikkelde wetgeving soms.
CS

CS

op May 25, 2018

Discussie titel: Bewijs opvragen over de privacy van je persoonsgegevens (AVG)

Ons bestuur EN beheerder waren van mening dat dit niet geldt voor VvE s heb de bestuurder er tijdens een vergadering op gewezen dat een eventuele boete voor zijn rekening zou zijn. Gelukkig ben ik lid geworden van vve belang zouden ons bestuur en beheerder ook moeten doen. Dus inderdaad hoe komen wij erachter dat hij aan de eisen voldoet.
CS

CS

op February 17, 2018

Discussie titel: Taken voorzitter


Paul zei:

als de voorzitter lid is van de vve is hij juist dat, een van de leden, is de voorzitter geen lid heeft hij ook geen stem in de beslissingen die genomen worden...

 

beslisingen die in een vve genomen worden worden ALTIJD door de vergadering genomen en door niemand anders, ben je het dus niet eens met de gang van zaken bespreek je dat in deze vergadering...

 

een voorzitter heeft als taak om de vergaderingen, bestuur en leden vergadering, voor te zitten, te leiden dus, meer niet, dat er veel van de lopende zaken door hem of haar vegeleid worden is vrij logisch maar niet anders dan wanneer de vergadering, leden vergadering dus, hier toestemming voor gegeven heeft...

 

in veel vv's komt het door jouw beschreven "probleem" voor, de leden vinden het wel best, die willen wonen en verder geen gezer, wat men echter vaak vergeet is dat dit gedaan word met de door hun opgebrachte centjes en dat daar dus over beslist word in de vergadering!!!

 

lopende zaken worden begeleid door het bestuur er moet echter wel verslag uitgebracht worden aan de vergadering van de dingen die men gedaan heeeft EN er moeten door de vergadering dus de besluiten worden genomen om deze zaken aan te zwengelen...In aansluiting op de vraag over een voorzitter..mag hij een punt in stemming brengen waar vorige vergadering over is gesproken maar nu NIET op de agenda staat...hij beweert namelijk altijd "er zijn genoeg stemmen" en soms is dat nog niet eens 2/3 ik wil graag zeker weten dat wanneer ik eerstvolgende keer protest aanteken...ook namens een aantal andere (minder mondige) bewoners...in mijn/ons recht sta.