Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Van Essen

Van Essen

op July 15, 2020

Discussie titel: Bewaren butagasfles in appartementsgebouw VvE

Bij onze VvE met 66 appartementen wordt een goed gevulde gasfles met inhoud bewaard. Waar in het Reglement van 1992 kan ik vinden dat je geen brandbare stoffen mag bewaren in een gesloten berging zonder ventilatie. En direct onder de appartementen op de eerste verdieping. Graag een handreiking.

 

Van Essen

Van Essen

op May 18, 2019

Discussie titel: CV ketels


Jeanne zei:

CV ketels

Graag zou ik willen weten wat de eisen zijn voor een appartementencomplex wat betreft  nieuwe CV ketels. Wanneer mogen deze officieel niet meer geplaatst worden in een appartement ?De VVE moet zorgen voor een veilig afvoerkanalen. Volgens uitspraak van de rechter in Arnhem op 19 maart 2019 is iedere eigenaar vrij om een CV-ketel te plaatsen van een merk die hij of zij zelf wil. Moet wel overeenkomen met de andere technische specificaties en ketel MOET een terugslagklep hebben. Opdragen aan één installateur is i.v.m. concurrentie verboden.

Van Essen

Van Essen

op May 18, 2019

Discussie titel: Scootmobiel en plaatsing in openbare ruimte met voldoende doorloop

Wat is er geregeld in een VVE over het plaatsen van een scootmobiel in de openbare ruimte. In ons geval is de ruimte zo royaal dat deze geen hinder oplevert bij het plaatsen voor overige bewoners en hulpdiensten bijv. Ambulance personeel.

Van Essen

Van Essen

op May 18, 2019

Discussie titel: Onderhoud c.v-ketels in relatie tot veiligheid andere bewoners


Paul zei:

als die aan en afvoerkanalen in een schacht lopen maar ze zijn wel allemaal apart, dus voor iedere ketel 1 aanvoer en 1 afvoer, dan zijn deze kanalen niet voor de vve maar voor de bewoner zelf...

 

we hebben paar maanden terug hierover gehad met een jurist en die wist on dit te vertellen, was volgens hem zelfs ook een rechterlijke uitspraak over...

 

nu over naar de ketels, je kunt dit afspreken met zijn allen, je kunt zelfs gezamenlijk 1 installateur in de arm nemen om dit uit te voeren zodat je ook kontrole daarover hebt, houd een ieder zijn eigen installateur zal er steeds schriftelijk bewijs overlegd moeten worden, er zijn zelfs ketels die men 1 x in de 2 jaar onderhoud en de installateur zegt dat dit voldoende is!!!

 

Informeer jezelf dus eerst goed of en tegen we;lke prijs een installateur dit wil doen, welke wensen leven er bij de leden qua onderhoud, welk pakket wil men, met materialen zonder, met voorrijkosten of zonder, laat bedrijven ofreren en ga dan met het volledige pakket naar de leden toe...

LET OP, deze kosten moeten de leden apart betalen en mogen niet worden omgeslagen via de voorschotbijdragen!!!
 

Als vervolgens een gekwalificeerde meerderheid voor dit plan stemt EN ervoor kiest dit in het HR op te nemen i.v.m. de veiligheid van ALLE bewoners moet men de monteur toegang verlenen tot het appartement...Één installateur mag niet volgens een uitspraak van de rechter in Arnhem van 19 maart 2019. Je mag concurrentie niet uitschakelen om het aan één partij te gunnen. Gaat om het complex op hetterrein van het oude Elisabeth Gasthuis in Arnhem in dit geval.

Van Essen

Van Essen

op May 18, 2019

Discussie titel: Onderhoud c.v-ketels in relatie tot veiligheid andere bewoners


Rhenense Hof zei:

Het bestuur kreeg een vraag van enkele bewoners

De VVE is verantwoordelijk voor onderhoud en werking van de installaties, leidingen, schoonhouden van gemeenschappelijke af- en aanvoerkanalen. Echter aan het eind van de keten hangt een c.v.-ketel in het appartement die eigendom van de bewoner. Als deze geen onderhoud laat plegen op zijn c.v. ketel komt de veiligheid van andere bewoners in het geding omdat achterstallig onderhoud zou kunnen leiden tot brand(gevaar)

Zijn er VvE's die hun leden de onderhoudsverplichting hebben opgelegd in bijvoorbeeld het HR ? Zo ja dan kom ik graag met ze in contact.

mail: hetrhenensehof@gmail.com Kijk eens in de jurisprudentie van De Rechtspraak. Er is een uitspraak van een rechter dat hij een onderhoudscontract verplicht stelt i.v.m. de veiligheid.

Van Essen

Van Essen

op March 6, 2019

Discussie titel: Artikel 28.3 MR 2017 aansluiting laadpaal auto

Is het mogelijk dit artikel uit MR 2017, met inachtneming van de stemverhoudingen, op te nemen in een Huishoudelijk Reglement. Onze VVE heeft een ModelReglement 1992.

Van Essen

Van Essen

op February 5, 2018

Discussie titel: Contracten


Machinist zei:

Als voorzitter van het bestuur mag je dan contracten oversluiten of moet dat eerst in de vergadering beslist worden?

Er zijn namelijk offertes aangevraagd voor bijvoorbeeld interieurverzorging waarbij de VvE op kan besparen echter mag dat beslist worden door het bestuur zelf?Rechtbank Noord Holland sector kanton  oordeelde op 5-6-2013 als volgt: Ook als de VvE de besluitvorming en inzage heeft overgedragen aan het bestuur of een klankbordgroep, brengt dit niet met zich mee dat een appartementseigenaar de inzage van de offerte(s) kan worden geweigerd. (Zaak/rolnr.: 565175\EJ VERZ 12-149)

Maar daarnaast oordeelde de Rechtbank Midden Nederland in 2014 dat het recht op inzage niet inhoudt dat van de stukken die worden ingezien kopieën of scans worden gemaakt.

Van Essen

Van Essen

op November 13, 2017

Discussie titel: Tonen dagafschriften bank(en) van onderhoudsfonds bij jaarvergadering VVE


Paul zei:

ieder lid heeft op ieder moment recht op inzage in de financiele stukken, je kunt dus de penningmeester opbellen en een afspraak maken om deze in te zien...

 

hebben jullie ieder jaar een andere kascommisie of steeds dezelfde, in het laatste geval meld u zelf eens aan als nieuw lid!!!Kascommissie is accoord. Bestaat uit 3 leden waarvan per jaar één nieuw lid wordt gekozen, benoemd of aangewezen. Steeds met accoord van de vergadering.

Van Essen

Van Essen

op November 13, 2017

Discussie titel: Tonen dagafschriften bank(en) van onderhoudsfonds bij jaarvergadering VVE


Paul zei:

ieder lid heeft op ieder moment recht op inzage in de financiele stukken, je kunt dus de penningmeester opbellen en een afspraak maken om deze in te zien...

 

hebben jullie ieder jaar een andere kascommisie of steeds dezelfde, in het laatste geval meld u zelf eens aan als nieuw lid!!!Kascommissie is accoord. Bestaat uit 3 leden waarvan per jaar één nieuw lid wordt gekozen, benoemd of aangewezen. Steeds met accoord van de vergadering.

Van Essen

Van Essen

op November 13, 2017

Discussie titel: Tonen dagafschriften bank(en) van onderhoudsfonds bij jaarvergadering VVE


Paul zei:

ieder lid heeft op ieder moment recht op inzage in de financiele stukken, je kunt dus de penningmeester opbellen en een afspraak maken om deze in te zien...

 

hebben jullie ieder jaar een andere kascommisie of steeds dezelfde, in het laatste geval meld u zelf eens aan als nieuw lid!!!Kascommissie is accoord. Bestaat uit 3 leden waarvan per jaar één nieuw lid wordt gekozen, benoemd of aangewezen. Steeds met accoord van de vergadering.