Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op November 6, 2020

Discussie titel: Valbeveiliging op plat dak


vvewijn zei:

Heeft iemand een tip voor bedrijven die valbeveiliging aanbrengen en jaarlijks keuren, op een plat dak met bitumen afgewerkt? De onderlaag is hout, er gaat een nieuwe laag dakbedekking op binnenkort. Daksafe is al bekend maar die hebben voorlopig geen tijd.Zou erg fijn als er adressen op deze vraag binnenkomen.

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op November 4, 2020

Discussie titel: Valbeveiliging op plat dak


Paul zei:

wij hebben recent gekozen voor degeen die je in het beton boort, leverancier heeft dit geheel zelf gedaan....is het gedaan door een officiële dakdekker.
Doet deze leverancier ook jullie dakonderhoud. 
hebben jullie ook voor de valbeveiliging een onderhoudscontract afgesloten

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op November 4, 2020

Discussie titel: Valbeveiliging op plat dak


Jaap Zekveld zei:

Wat is de huidige staat van de dakbedekking?Redelijk. Gaat waarschijnlijk nog 5 - 10 jaar mee

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op November 2, 2020

Discussie titel: Valbeveiliging op plat dak

Wij willen op ons plat dak van ons appartement een valbeveiliging aanbrengen. Er zijn 2 types: a) Kedge, plakt aanlijn punt op de bitumen. b) aanlijnpunten worden vastgezet in beton van het dak.

Zijn hier voor en nadelen van bekend? 
Waar moeten wij vooral op letten? 
Moet een dakdekker dit bevestigen of mogen we dit de leverancier van aanlijnpunten dit laten dien?

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 23, 2018

Discussie titel: Digitaal stemmen

Bedankt, ook hier hebben we aan gedacht. Maar de bestuurder schrijft een normale ALV uit. 

De grote vraag is telt een digitale stem als zijnde aanwezig. Dus ook voor quorum. De beheerder zegt van wel.

Een argument kan zijn: er staat in model reglement 2006 niet dat het verboden is, dus is het toegestaan.

Wij vinden dat de beerder een conflict op zoekt en ons dwingt naar de rechter te gaan. Zo gaan volwassenen toch niet met elkaar om?

 

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 22, 2018

Discussie titel: Digitaal stemmen

Onze beheerder met meer dan 80 appartementen in de bollenstreek promoot/stimuleert digitaal stemmen, met de uitspraak dat het is toegestaan. Wij kunnen dit via Twinq en hebben modelreglement 2006. Onlangs is ondersteund door de beheerder,  op initiatief van een bewoner, een extra  ALV bijeengeroepen om over zonnepanelen te stemmen. Onderstaand het gevolgde proces en goedkeuring door de ALV. Wij zijn met 11 appartementen met diverse opp. en daardoor verschillend stemrecht. ALV gehouden, staande in de hal bij de brievenbussen. 

- 4 apparement eigenaren aanwezig, 1 eigenaar zonder bericht niet afwezig.

- 3 eigenaren digitaal via Twinq. Zijn volgens beheerder als aanwezig dus stem geld voor “ Stem “ en “ Quorum” Voor zonnepanelen is een kwalificeerde meerderheid noodzakelijk, vandaar deze procedure.

- 3 volmachten afgegeven. 1 volmacht volgens “ouderwetse methode” aan een van aanwezige eigenaren.  2 volmachten afgegeven aan een niet aanwezige digitale stemmer. Deze heeft de 2 volmacht/stembriefjes vooraf afgegeven aan ALV. Zijn volgens beheerder ook “aanwezig en tellen voor Quorum”.

WAT IS NU DE TOEKOMST EN HET NUT VAN EEN ALV MET EEN ZO HANDELENDE BEHEERDER?

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 11, 2018

Discussie titel: Besluitvorming

Beste Rob,

Bij ons trekt men zich er niets van aan inclusief en op voorstel van de beheerder. Veel digitaal gestemd zonder aanwezig te zijn. Volgens mijninfo tellen deze niet voor het quorum, wat absoluut nu te laag was. 

Maar wat doe je moeilijk. Doe dan maar gerechtelijke stappen. De rechter zal ivm met de geringe of geen persoonlijke schade je waarschijnlijk niet eens in gelijk stellen. 

VVE bewoners dit overkomt je. V.n. Principe zaak, maar waar eindigt dit?

 

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 11, 2018

Discussie titel: Zonnenpanelen

Kan de redenering helemaal volgen.

Maar dit betekend dat er een investering met jouw geld gedaan wordt. Bv 12 % rendement.

Vertrek je binnen de 8 jaar heb je geen voordeel of nadeel.

De “ blijvende” krijgen dus na 8 jaar een werkelijk voordeel per jaar. In ons geval 6 % van de appartementsbijdrage. 

Als je de panelen die wel > 20 jaar meegaan. Bijvoorbeeld in 15 jaar afschrijft dan zou dat in ons geval 3 % rendement in de begroting vloeien. Dus dit jaar geen verhoging van de appartementsbijdrage.

PS. Bij ons is het nog ernstiger. Alle onkosten, verzekering, onderhoud, controle, eventueel buiten garantie vallende kosten vallen gewoon in de komende begroting. Dus direct wel enige extra kosten.

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 5, 2018

Discussie titel: Zonnenpanelen

Hoe gaat uw VVE om met de financiering van zonnenpanelen?

Plaatst u alleen zonnenpanelen tbv eigen gebruik VVE ( algemene verlichting en lift)?

Zijn er positieve berichten over andere oplossingen, zoals postcode roos, verhuur dak etc?

Zijn zonnenpanelen onderdeel van de MJOP?

Heeft uw VVE nu direct al voordeel in de jaarbegroting?

Is het verstandig de inverstering nu in 8 jaar af te schrijven en de leden van de VVE die nu investeren ( eigenaren onderhoudsreserve) pas over 8 jaar hun voordeel terug te geven?

 

 

ceeskoevoets@gmail.com

ceeskoevoets@gmail.com

op January 5, 2018

Discussie titel: Taken voorzitter

Bedankt Bob,

Ben het helemaal eens. Maar als ALV “ niet moeilijk”  wil doen en alles goed vindt, ligt de oorzaak bij ons!,

Ook bij ons speelt de beheerder een dubieuze rol. Zij verschuiven in samenwerking/opdracht van de vergadervoorzitter bedragen in de begroting en balans. Een tekort in de exploitatie ( € 2000,- op exploitatie van €25.000, -) wordt boekhoudkundig weggewerkt uit potje overlopende kosten. 

Nog een voorbeeldje: 2 jaar geleden heeft de beheerder berekend dat wij € 36.000, - in de loop der jaren te weinig aan onderhoudsreserve hebben opgebouwd. Nu hebben wij ca. € 35.000,- in de onderhouds reserve zitten. Had dus ca, € 70.000,- moeten zijn. MJOP geeft aan over 7 jaar op negatief uit te komen. Toch vindt het bestuur het verantwoord dat de voorzitter van de vergadering € 13.000,- voor zonnenpanelen  wil ontrekken aan onderhoudsreserve fonds. Hiervoor is een bijzondere ALV bijeengeroepen welke ja of nee mag zeggen. Bestuurder en voorzitter doen hun uiterste beste de regel 2/3 aanwezig en 2/3 bij stemmen te omzeilen. 

Zonnenpanelen vallen in hun optiek buiten onderhoudsreserve en MJOP. Hebben geen gevolg voor de onderhoudsreserve (al is deze wel € 13.000,- lager). Maar ze betalen dit terug met de opbrengst van de zonnenpanelen en na  8 jaar heeft de VVE er ca. € 1500,- per voordeel. We sparen ook niet voor vervanging? Dit vinden wij allemaal normaal. Wij investeren en er wordt met ons geld 13% rendement gehaald. Over 8 jaar zien wij er pas iets van terug. Een voorstel om de afschrijving over 15 jaar te doen en nu reeds  ook voordeel te hebben, vind men maar onzin. Regulier gaat onze bijdrage 2% / jaar omhoog. Dit zou nu niet noodzakelijk zijn??

Ik zal nog een kleine discussie openen, met de vraag hoe gaan VVE’s om met financiering zonnenpanelen.