Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

DikOz

DikOz

op October 31, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Ik kwam dit nog tegen:

"In lijn met de eerdere jurisprudentie zijn recent twee uitspraken gepubliceerd waarin is bevestigd dat de akte van splitsing leidend is voor de kostenverdeling binnen de VvE. Ofwel, ‘akte is akte’.", zie https://www.rijssenbeek.nl/kostenverdeelsleutel-versus-woonoppervlakte/

Nu je bij meerdere leden steun hebt: het is altijd mogelijk een voorstel op de agenda van de volgende ALV te plaatsen. De leden beslissen dan en de beherder moet het uitvoeren. Maar de weg via het bestuur lijkt mij in dit stadium beter.

DikOz

DikOz

op October 27, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten


wi.weert zei:

Beheerder stelde steeds dat eenieder heeft getekend voor de splitsingsakte bij aankoop appartement. Dit in de veronderstelling dat eea conform de AVS is berekend, echter nu blijkt dat een niet juiste verdeling van kosten is gemaakt. Enkele eigenaren hebben nu deze conclusie bij het bestuur neergelegd en wachten op een reactie. Inderdaad bij de notaris teken je voor ‘inhoud gezien’ van de Splitsingsacte. Dat is toch hetzelfde als de Akte van Splitsing? Hoe kan er dan verschil zijn? 

DikOz

DikOz

op October 25, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Toevallig kwam ik dit tegen:

"Ingeval u volgens een besluit van de vereniging van eigenaars meer hebt betaald dan u volgens de verdeelsleutel zou moeten, is dat besluit van de vereniging van eigenaars nietig. In dat geval hebt u in beginsel recht op de te veel bijgedragen gelden." zie https://www.appartementeneigenaar.nl/vve-vraag-antwoord/bij-verkoop-recht-op-uitbetaling-aandeel-reservefonds-vve

Ik begrijp overigens niet wat je als gevolg van welk besluit hebt getekend. (En levert de beheerder soms ook het bestuur?)

DikOz

DikOz

op October 24, 2018

Discussie titel: Toestemming voor gebruik persoonsgegevens aan de administratief beheerder en/of aan de VvE onder de AVG?

@ Rob: bijna helemaal mee eens. Heel precies bekeken staat er nog een fout in mijn vraag: Verwerkingsverantwoordelijke (=VvE bstuur  VvE). Zo staat het ook bij Rijssenbeek. Het bestuur is dan Vertegenwoordiger.

"Op grond van die overeenkomst mag hij de gegevens gewoon verwerken" maar er moet toch wel degelijk een AVG verwerkingsovereenkomst komen? En wel specifiek over de verwerking van persoonsgegevens. De overeenkomst uit het cursieve deel levert dan alleen de grondslag in AVG termen, waardoor toestemming niet nodig is.

Overigens was mijn vraag hoe wel/geen toestemming bij anderen in de praktijk geregeld is. Paul zat meer op de tour van 'baat het niet, schaadt het niet'. Ik ben het daar in dit geval niet mee eens. Het kan wel schaden. Impliciet  geeft je namelijk aan dat de grondslag 'toestemming' is gekozen, terwijl Rijssenbeek heel mooi vorbeelden geeft dat andere grondslagen gebruikt kunnen worden, die veel eenvoudiger zijn voor de VvE (minder werk, minder overhead).

DikOz

DikOz

op October 23, 2018

Discussie titel: Toestemming voor gebruik persoonsgegevens aan de administratief beheerder en/of aan de VvE onder de AVG?

Bij onze VvE vraagt de ingehuurde administratief beheerder toestemming aan ieder lid om basis gegevens als NWA, rekening en telefoon nummer te mogen gebruiken. De beheerder is inhuurd door ons bestuur.

In het door Carla ingebrachte uitstekende artikel "AVG voor VvE’s", zie   https://www.rijssenbeek.nl/avg-voor-vves/   staat duidelijk (onder III) dat de VvE de  de Verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG. De beheerder wordt ingehuurd en dat zou onder de AVG  een verwerker zijn, overigens in overeenstemming met wat onze beheerder zelf ook aangeeft: wij zullen met de VvE een verwerkersovereenkomst sluiten.

Er is eerder op dit forum gediscissieerd of toestemming geven vereist is bij een VvE. Maar los daarvan, ik hoef toch alleen de Verwerkingsverantwoordelijke (=VvE bstuur) toestemming geven? Of wordt toestemming bij jullie ook aan beide gegeven, dus zowel aan de verwerkingsverantwoordelijke (VvE bestuur) en als aan de verwerker (bij ons de beheerder)?

 

DikOz

DikOz

op October 20, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

C.V.B schreef:

............ Kosten VvE is uiteindelijk altijd kosten leden van de VvE ...........

Dat lijkt mij niet altijd waar. Bij verbouwing en vernieuwing geldt soms (in geval van MR 1992) art 38 dat eindigt met:
De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen.

Geldt dat voor een CLV waarop de top appartementenniet zijn aangesloten, en die vernieuwd wordt ?

DikOz

DikOz

op October 19, 2018

Discussie titel: Wijziging splitsingsakte 1966 om VVE officieel op te richten

VVE66 schreef:

[.....]  .Maar we krijgen steeds verschillende informatie over wat er precies gewijzigd moet worden (ook bij de Helpdesk van VVE Belang), en ik heb de indruk dat de notarissen die we hebben geraadpleegd ook niet precies begrijpen wat er moet gebeuren. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Of die een notaris kent, liefst in Amsterdam, die wel precies weet van de hoed en de rand? ]....]

Ik heb destijds gezocht naar een gespecialiseerd kantoor voor wijziging van de SA, uiteindelijk niet verder gegaan, de wijziging ivm een fout was te onbelangrijk. Ik kan het kantoor dat ik gevonden heb, naar je sturen. Zij hadden zelfs een vaste prijs per appartment voor het bank/hypotheek deel. Maar geen Amsterdammer ......

DikOz

DikOz

op October 19, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

Bij ons hebben zaken rondom het zogenaamde CLV-systeem (Combinatie Luchttoevoer Verbrandinggasasafvoersysteem) vorige jaar gespeeld. Zaken die toen niet duidelijk/bekend waren, zijn voor zover ik mij herinner:

Het CLV kanaal (de metalen pijpen in de 'schoorsteen') gaat ongeveer even lang mee als een ketel, vervanging moet dus op het MJOP, evenals inspectie van dat kanaal om de 5-10 jaar.

Alle ketels die op een kanaal zijn (worden) aangesloten moeten van een rookgas terugslagklep zijn of worden voorzien. Zo niet ontstaat er een 'bypass' van de afvoer door de ketel zonder klep heen. Die bypass vervuilt de verse lucht voor de andere ketels.

De afvoerpijp van de eigenaars (horizontaal) dient onder afschot gemonteerd te worden. Zonder afschot blijft er condens in de pijp staan dat kleine lekkages (ook CO) kan veroorzaken. Bij vervanging van de ketel dient het eigenaarsdeel ook vervangen te worden. De afdichting van de eigenaarsaansluiting op de CLV dient brandveilig te zijn (geen trek door de afdichting)

Er was een ketelfabrikant die vorschreef dat de aanvoerpijp ook onder afschot gemonteerd moet worden omdat er anders regenwater zou kunnen druppelen op de brander.

Van een CLV die oorspronkelijk voor VR ketels geschit was, is het afvoer kanaal vermoedelijk open aan de onderkant. Dit moet luchtdicht gemaakt worden (wel een chifon voor het condens water). Zo niet dan hebben vooral de onderste etages last van foutcodes en afslaan van de ketel. En ze branden minder efficient (afstelling niet optimaal mogelijk).

Afvoeren op het dak moeten bij HR ketel gebruik vorstbestendig (vrij van ijsvorming) zijn/gemaakt worden. Zo niet ...... weet ik niet meer.

De top appartementen hebben bij ons een eigen afvoer en aanvoer per appartement. Gespeeld heeft of die wel mee moeten betalen aan het geschikt maken van de CLV voor HR ketels. Uiteindelijk is het geschikt maken als noodzakelijke vernieuwing gezien en dus meebetalen aan een vorziening die ze niet gebruiken. Bij de (kostbare) vervanging van de CLV zal dit punt wel weer gaan spelen.

CV ketelfabrikanten specificeren per type ketel hoe lang (hoog+bochten+vertikaal) de afvoer mag zijn. Een ketel kon zelfs 5 hoog niet aan.

Een aantal van bovenstaande zaken waren bij CV onderhoudsbedrijven niet bekend.

 

DikOz

DikOz

op September 29, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Een kleine aanvulling: terugbetaling over het lopende jaar zou misschien wel kunnen door het mechanisme van 'voorschotbijdrage' 2018 en 'definitieve' bijdrage 2018. Die laatste wordt door de ALV (niet door de beheerder) vastgesteld o.b.v. de exploitatierekening over 2018. Als dat mechanisme zo in het reglement staat.

DikOz

DikOz

op September 11, 2018

Discussie titel: Nieuwe formule nodig voor jaarlijkse bijdrage reservefonds nu wet elke 5 jaar een bijgewerkt MJOP voorschrijft?

Het woord 'ook'  in je 1-ste antwoord (....trouwens, dit kan ook geleidelijk....) heb ik blijkbaar verkeerd opgevat: als alternatief.

Voortdurend bijstellen van de bedragen van de uitgaven aan de hand van inflatie en ontwikkelingen, begrijp ik. En dat zal enige invloed hebben op de benodigde bijdrage aan het fonds. Maat constant bijsturen van de bijdrage zelf, zou ik juist willen voorkomen. De wet schrijft nu een plan voor dat minimaal 10 beslaat. Met zo'n 10 jarig plan is toch best iets uit te middelen om het constant bijsturen van de bijdrage te dempen?
En dat dempen doe je als je werkt met die 1% of 2% verhogingsformule. Blijft de vraag, hoe weet je dat de procentuele verhoging voldoende is?

Het MJOP moet nu minimaal een periode van 10 jaar beslaan en mag niet ouder zijn dan 5 jaar. En de kosten van die 10-jarige periode moeten worden toegerekend. Wordt daarmee gezegd dat 20 jaar of 30 jaar vooruit kijken om de bijdrage aan het fonds te bepalen, als niet nodig wordt gezien? Pas als die grote uitgave binnen het raam van 10 jaar komt, zou die dan meetellen. En dat zorgt weer voor sprongen in de bijdrage en ook die zou ik willen dempen.