Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

maurice

maurice

3 dagen geleden

Discussie titel: Programma van eisen

zo is er meer verzwegen

maurice

maurice

3 dagen geleden

Discussie titel: Programma van eisen

en zo is er meer verzwegen.

maurice

maurice

3 dagen geleden

Discussie titel: Programma van eisen

een einde aan alle leugens bij de Raad van State.

Het plaatsen van het bericht gemeente lukt niet, citeer:

Wij hebben hierdoor opnieuw alle vergunde stukken bekeken en de situatie bij de appartementen. Er is inderdaad n wijziging ten aanzien van de vergunde situatie met betrekking tot de ventilatieroosters. De veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft aangegeven dat zij niet de specialisatie in huis hebben om te kunnen onderzoeken welke gevolgen dit heeft. Als gevolg daarvan zal een nieuw onderzoek gedaan moeten worden naar de brandoverslagsberekeningen en moet bekeken worden welke ramen eventueel uitgevoerd moeten worden met breukveilig glas. Tel daar de inhoud van de bijlage bij op dan is de uitspraak die in het nadeel van eiser was een grote misleiding.


 Bijlage 1 

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: goedkeuren jaarrekening


Bob zei:

Hi Maurice, 

Geen dank, graag gedaan.

Veel succes gewenst, met vriendelijke groet, BobDe agendapunten over de onderwerpen zoals hier in deze topic zijn weergegeven zijn tijdig ingedient , echter  door het bestuur zonder opgaaf van redenen niet geaggendeerd.

De korte reactie van het bestuur is dat zij het onderwerp hebben afgewezen. Ook dit weer zonder overleg in de ledenvergadering.

Wat rest is de gang naar de rechter, die heb ik inmiddels ingezet. Maar hoe langer dat ik er over nadenk hoe bozer dat ik wordt. Jaarlijks rond de 40.000 euro onderhoudskosten tuin, dus bij 25 jaar is er een miljoen euro uitgegeven. Om vervolgens heel de tuin van ons complex om te toveren tot een grote bouwput. Dan weer miljoenen uit te geven om de zaak op te bouwen nadat het dakleer is vervangen. Wat een kapitaalvernietiging. De bestuursleden gaan ervan uit dat zij tegen die tijd wel zijn overleden en laten dit als nalatenschap . VVE beheer Nederland medebestuurslid staat er bij en grijpt niet in. Wat is het toch n bende in veel VVE, s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Manipulatie stemgedrag ?


Bob zei:

Hi Maurice, 

Je hebt helemaal gelijk. Dit is voor een losse eigenaar een idiote keuzemogelijkheid. Omdat ik deze keuze nooit had verwacht heb ik onterecht aangenomen dat er onderaan bij het agendapunt werd aangegeven dat voor dit agendapunt een gewone meerderheid van stemmen voldoende zou zijn, en geen verzwaarde meerderheid van stemmen.

Kan het zijn dat er een groot-eigenaar is (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of investeerder) die zoveel stemmen heeft dat die op zichzelf al het verschil kan uitmaken, die deze keuze zou kunnen gebruiken bij gebrek aan een direct en aantoonbaar eigen belang? Dit om te voorkomen dat hem/haar misbruik van een meerderheid zou kunnen worden verweten. 

VG, BobNee, dit is de arrogantie van enkele bestuurders waarvan je zou verwachten dat ze op een leeftijd zijn gekomen dat je je afmoet vragen of het nu gaat om n erebaantje of het welvaren van het complex. Het krampachtig vasthouden aan het eigen gelijk ,niet omdat ze het gelijk aan hun kant hebben. Maar een hekel aan mensen die op of aan merkingen over het beleid hebben. De pas opgestapte derde bestuurder heeft het aan zien komen wat er gebeuren gaat met de financieen van deze VVE . En zijn appartement verkocht. Wel hun goede vrienden gewaarschuwd die ook de zaak hebben verkocht. Keer op keer de confrontatie aangaan waardoor je naar de rechter moet. Pas is een rechtzaak aangespannen omdat ze weigerden om de fundering , dus de parkeergarage te verzekeren. Terwijl dit nadrukkelijk in de statuten staat. Wat hadden ze gedaan, tijdens de bouw was er een geweldige verzekering afgesloten. Toen deze heren nadien in het bestuur kwamen besloten ze om de verzekeringspremie naar beneden te krijgen. Daar kregen ze toestemming  voor, dus ze gingen aan de slag. Nadien oogsten zij applaus want zij hadden de premie behoorlijk omlaag gehaald. Om dit applaus hadden zij zelf gevraagd. Ik heb mij nadien verdiept in wat er is afgesloten. De parkeergarage en fundering zat er niet in.  Alles bezijden de waarheid vertellen, daar zijn ze goed in. Dan breng je dit in op de vergadering en willen ze het niet behandelen. Dan weer naar de rechter en n dag of wat voor de zitting hebben ze alsnog de zaak verzekerd. En dan maar rondbazuinen dat ze door de rechter in het gelijk zijn gesteld. 

 

 

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Manipulatie stemgedrag ?


Bob zei:

Dit zou ik niet kwalificeren als beïnvloeden. De opties die je hebt zijn nooit meer dan of voor, of tegen dan wel geen stem/ blanco.

Als ik jouw andere opmerkingen elders goed begrijp kun je zonder de presentielijst te tekenen (en dus zonder het quorum "op te pompen") stemmen. Op die manier kun je jouw stem al voor de vergadering uitbrengen en hoef je niet meer deel te nemen. Je kunt nu afwachten of er n meerderheid is van 50% +1 . Zou er voor dit agendapunt geen absolute benodigde meerderheid zijn zoals bijvoorbeeld 2/3 dan is het het agendapunt niet aangenomen. Nu klik je met de meerderheid mee aan, en zouden je stemmen alsnog bijgevoegd worden bij 50%+1.  Dit lijkt mij onredelijk immers stem je niet voor een agendapunt maar voor de meerderheid. Als leek lijkt mij dit niet de bedoeling van stemmen over agendapunten. Uiteraard is het in deze coronatijd anders maar het maakt de agendapunten niet minder belangrijk.

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Manipulatie stemgedrag ?

Is hier sprake van het beinvloeden van de leden? Of je bent voor of tegen. Weet je het niet  onthoud je je van een stem. Maar eerst tellen en dan kijken wat de meerheid is daar kan ik dus echt niets mee. Dit is n manier om alsnog een absolute meerderheid te halen van het quotem en dat is verwerpelijk.


 Bijlage 1 

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

Het kan tot een merkwaardige situatie leiden, er wordt een vergadering uitgeschreven. Nog voor de vergadering zijn er genoeg aanwezigen en voor of tegen stemmen. Waardoor je de vergadering ook niet hoeft door te laten gaan. Het zou theoretisch kunnen dat er geen bestuursleden aan te pas komen, wat in de statuten een eis is.

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

het zal allemaal wel lukken.

maurice

maurice

1 week geleden

Discussie titel: Overslaan fysieke jaarvergadering

het lukt me niet om bestanden te plaatsen, jammergenoeg.