Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

maurice

maurice

op June 28, 2020

Discussie titel: stemrecht

is al gesteld

maurice

maurice

op May 23, 2020

Discussie titel: bouwbesluit


Paul zei:

welk bouwbesluit????

 

https://www.onlinebouwbesluit.nl2012

maurice

maurice

op May 22, 2020

Discussie titel: bouwbesluit

 

waar kan ik begrijpelijke uitleg vinden over de eisen en toelichting van de gegevens eisen bouwbesluit.

 

 

maurice

maurice

op December 16, 2019

Discussie titel: eigendommen en onderhoud


Gerrit zei:

in onze vve heeft ieder appartement een intercom met mogelijkheid tot het openen van de toegangsdeur.

de praktijk laat zien dat als de telefoon van de intecom gebreken gaat vertonen b.v. de toegangsdeur kan niet meer worden geopend of men kan elkaar niet verstaan de rekening van herstel naar de eigenaar gaat.

dit kan per keer of per defect behoorlijk in kosten schelen wat uiteraard veel te duur is.

een bestuurder geeft aan dat het systeem door de vve is aangeschaft en eigenlijk ook door de vve moet worden onderhouden .

de vertegenwoordiger van de vve ( een vastgoed beheerder) geeft aan dat de kosten voor de intercom voor wat betreft het toestel in de woning voor kosten van de eigenaar is.

wie heeft er gelijk .

tevens kan volgens de fabrikant de particulier geen inkopen doen zonder de installateur.Heb dit zelf aan de hand gehad met een urmet, prijsopgave via VVE 840 euro. gekocht hetzelffde type via Amazon was ongeveer 160 euro kwijt.Werkt perfect.

maurice

maurice

op November 25, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:
Top N+ heeft NIETS met doorvalbeveiliging te maken. Wat is het exacte probleem?


Het probleem is dat het bestuur nu duidelijkheid heeft dat er in een heel hoog appartementengebouw met glas van grond tot grond geen glas met breukbeveiliging is aangebracht. Daarbij is er sprake van een onjuiste brandcompartimentering nu bij brand deze zich makkelijk via de gevel kan verplaatsen door dat er maar een cm of 30 metselwerk tussen zit. En als bestuur beslist dat het glas wel voldoet . Echter is dit niet aan het bestuur , de reden voor deze opstelling is dat het bestuur verantwoordelijk is geweest voor de oplevering. Willens en wetens stel je als je niets doet de bewoners bloot aan gevaar.

maurice

maurice

op November 24, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:
Geen idee wie jij bent en wat jouw verhouding tot Maurice is. Ik wacht op nadere informatie van Maurice. Met name over de verzekering van de VvE. Aan glas worden ingevolge het Bouwbesluit zeer veel en diverse eisen gesteld. Of de glaszetter stelt dat het glas aan alle (??) eisen van het Bouwbesluit voldoet is hiermee zeker niet duidelijk. Begreep dat Maurice zich druk maakt over doorvalbeveiliging, en daar zegt de "boevencode" HR++ helemaal niets over. Hoop n.a.v. deze post ook op dit punt meer te horen van Maurice. ;)


Er is sprake van AC G topN+ ramen zo werd mij verteld. Eerder zou kenniscentrum glas al bevestigd hebben tesamen met de leverancier dat het enkel HR++ glas is. Jan van Geloof  heeft een gedeelte van de notulen geplaatst volgens de bewoner die destijds de zaak heeft aangemeld bij de Raad van State . Hij heeft het appartement te koop staan.


 Bijlage 1 

maurice

maurice

op November 23, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:

"De garantieperiode is voorbij het bestuur zou in dit geval aansprakelijk zijn."

Nonsens, het einde van de garantie bepaalt niets betreffende de eventuele aansprakelijkheid. Deze bewering raakt kant noch wal!

 

"Een collectief afgesloten rechtsbijstandverzekering dient in dit geval het belang van de VVE voorop te stellen en niet het bestuur. Echter is het andersom."

Helemaal waar, en dat het andersom is vind ik onbegrijpelijk. Wanneer het bestuur uit leden bestaat zijn de belangen van het bestuur en van de overige leden 100% in dekking met elkaar. Is jouw bestuur werkelijk zo stupide dat ze niet in de gaten (zouden) hebben dat zij zichzelf op deze manier in de eigen voet schieten?

 

Tegen een dergelijk bestuur kun je niets anders dan zoveel mogelijk leden overtuigen en medestanders zoeken, om zo via een vergadering het bestuur tot koerswijziging te dwingen. Dat zou ook in belang van het bestuur zelf zijn. Het bestuur bepaalt niet wat er in deze kwestie gebeurt, daar gaat de Vergadering (ALLE leden) over. Alle leden hebben er belang bij dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan, en dat de door de VvE geleden schade zo mogelijk wordt verhaald op de stichter/opodrachtgever. Dat is het belang van alle eigenaars, dus inclusief de benoemde bestuurders. Zie ook mijn eerdere posts.

 

Weet je zeker dat het een rechtsbijstandverzekering is, of is er misschien sprake van bijvoorbeeld een Overeenkomst Juridische Dienstverlening? Bij welke maatschappij loopt deze verzekering?

Wanneer je dat niet wilt publiceren kun je via het forum een persoonlijk bericht sturen. Je bent natuurlijk absoluut niet verplicht om antwoord te verstrekken, maar ik begrijp, uitgaande van jouw informatie, niets van opstelling en handelwijze van het bestuur. Mogelijk missen we de nodige informatie die alles kan verklaren.Ik dank je voor je reactie en vraag het na.

maurice

maurice

op November 23, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:

Hi Maurice,

Reactie gezien en begrepen.

Ik ben niet boos, maar probeer te helpen en richting aan te geven.

Je schreef: "Voor velen binnen de maatschappij leeft het gevoel dat het kapitaal het altijd wint van de onderklasse."

Voor jouw gevoel kan ik enig begrip opbrengen, maar het moet me van het hart dat in/met die mening voortleven nimmer oplossing gaat brengen. Het is zaak om op te staan en naar de rechter te stappen. Uit jouw verhaal begrijp ik dat de schadepost aan het glas en de vervanging enorm zal zijn. Als jij/de vergadering/de VvE niets doet zal de schade die de leden lijden voor rekening van de leden/eigenaars blijven. Daarboven resteert de aansprakelijkheid van de VvE/eigenaars als niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen en dientengevolge schade ontstaat voor wie dan ook.

Zoals al beargumenteerd heb je voor schadeverhaal zonder meer een advocaat nodig.

Hopelijk heeft de VvE een echte rechtsbijstandverzekering. Als de VvE die heeft wordt er geprocedeerd op kosten van de verzekering (zoals ook in het gevalletje dat ik nu al twee jaar behandel). Helaas zijn er nog steeds veel te veel VvE's die tot mijn starre verbazing géén rechtsbijstandverzekering hebben. Wat mij betreft echt te stom voor woorden.

Bij gebrek aan een rechtsbijstandverzekering zal de VvE zelf de kosten van o.a. een advocaat moeten dragen. Dan wordt het een kosten/baten-analyse.

Tot slot kan ik je verzekeren dat je naar mijn stellige overtuiging géén ander advies kan/zal krijgen op dit/enig forum dan een rechtszaak aanspannen (en ook VvE Belang zal niet tot een andere conclusie komen). De stichter/opdrachtgever zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot zelf opdraaien voor zijn foute handelen. Of je nu wel of geen vertrouwen hebt in ons rechtssysteem maakt niets uit, het is echt de enige weg, en de enige kans/hoop voor jou en jouw VvE.

Veel succes gewenst, en als er nadere vragen zijn zien we je wel weer op het forum.  ;)Misschien zit daar de kruk. Voorbeeld het bestuur van de VVE heeft zich bij de oplevering door de ontwikkelaar in laten pakken. En het complex blijkt inderdaad grote mankementen te zijn hebben gehad al bij  oplevering. Dan komen er bewoners die dit aankaarten. De garantieperiode is voorbij het bestuur zou in dit geval aansprakelijk zijn. Het bestuur schakelt de collectieve rechtsbijstandverzekering in van de VVE direct als een bewoner het bestuur juridisch ter verantwoording gaat roepen. De proffesionele VVE advocaten gaan hun best doen om het bestuur het gelijk aan hun zijde te laten krijgen. En de bewoners worden op hun kosten dwars gezeten door de collectieve rechtsbijstandverzekering. En het bestuur bepaald wat de andere bewoners te zien of niet te zien krijgen. Willen enkele andere bewoners stappen ondernemen zijn zij aangewezen op hun eigen beurs als er geen rechtsbijstandverzekering is. Een collectief afgesloten rechtsbijstandverzekering dient in dit geval het belang van de VVE voorop te stellen en niet het bestuur.Echter is het andersom.

maurice

maurice

op November 22, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:
If you're so smart why ain't you rich? Veel plezier met jouw negatieve "gelijk"! Zuurder blik op het rechtssysteem heb ik nog niet gezien, jouw VvE gaat er vast en zeker komen op deze manier. ;)


Beste redactie

Ik heb geprobeerdom het laatste bericht te verwijderen. Het is niet de intentie om wie dan ook te beledigen of te frustreren. Ben geschrokken van de reactie van Bob en zou graag daarom het bericht dat hem boos maakte verwijderen.Voor velen binnen de maatschappij leeft het gevoel dat het kapitaal het altijd wint van de onderklasse.

Met dank.