Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

maurice

maurice

6 dagen geleden

Discussie titel: Programma van eisen

De vraagstelling gaat over het programma van eisen brandveiligheid.

Is het zogenaamde PVE voor een groot apparatementencomplex waar veel ouderen wonen een verplichting geweest in de afgelopen 15 jaar. Of is dit vrijblivend geweest ?

De vereniging schrijft  dat het er is en de vergunner verstrekker ontkent dit.

 

maurice

maurice

2 weken geleden

Discussie titel: controleren taak


Paul zei:

wenselijk niet, tegelijk is deze bestuurder geen lid van het bestuur van de onder vve dus in die zin zou ik zeggen kan het wel....

 

https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/Met dank voor uw antwoord.

maurice

maurice

2 weken geleden

Discussie titel: controleren taak

Op het einde van ieder jaar moet de jaarrekening gecontroleerd worden binnen de vve. In dit geval zijn er meerder onderverenigingen en een hoofdvereniging. Een betrouwbaar en loyaal bestuurslid van de hoofdvereniging neemt plaats in de kascommissie ondervereniging.

Hij controleerd de jaarstukken met nog een ander aangewezen lid ondervereniging.

Een ander lid van het bestuur ondervereniging is ook lid van het bestuur van de hoofdvereniging. 

Is het wenselijk en toegestaan dat een lid van het bestuur een ander lid van het bestuur controleerd op zijn taken die hij alhoewel in de onderveniging van de hoofdvereniging als bestuurslid uitoefent? 

maurice

maurice

op October 23, 2020

Discussie titel: Gemengd complex kosten algemene voorzieningen


Rhenense Hof zei:

Ons complex bestaat uit commerciële ruimten, koop- en huurappartementen en een parkeergarage. (4 deelsplitsingen)

Bij extreem weer ontstaat wateroverlast vanaf de daken van de huurappartementen i.v.m. beperkte afvoercapaciteit en stroomt het water de supermarkt in.

Er liggen nu verbeteringsvoorstellen. Echter in de splitsingsakte is bepaald dat de kosten overeenkomstig de breukdelen worden verrekend. De eigenaren van de koopappartementen draaien voor ruim 40 % van de kosten op terwijl ze geen directe betrokkenheid bij de oorzaak hebben. Wie kent soortgelijke voorvallen en eventuele alternatieve oplossingen ?

VVE Het Rhenense Hof

Chris van Hunnik Ik ben blij dat er zicht is op de kosten die er gemaakt moeten worden. Zelf woonachtend in een zeer grote VVe waar men vergeten heeft om miljoenen euro,s voor een vergelijkbare situatie mee te begroten. Dit met een proffesionele bestuurder. Wij krijgen enkel te horen dat het bestuur ter zijner tijd gaat kijken of ze deze ergens kunnen lenen. En laat deze zware tegenvaller uit de jaarstukken.

maurice

maurice

op June 28, 2020

Discussie titel: stemrecht

is al gesteld

maurice

maurice

op May 23, 2020

Discussie titel: bouwbesluit


Paul zei:

welk bouwbesluit????

 

https://www.onlinebouwbesluit.nl2012

maurice

maurice

op May 22, 2020

Discussie titel: bouwbesluit

 

waar kan ik begrijpelijke uitleg vinden over de eisen en toelichting van de gegevens eisen bouwbesluit.

 

 

maurice

maurice

op December 16, 2019

Discussie titel: eigendommen en onderhoud


Gerrit zei:

in onze vve heeft ieder appartement een intercom met mogelijkheid tot het openen van de toegangsdeur.

de praktijk laat zien dat als de telefoon van de intecom gebreken gaat vertonen b.v. de toegangsdeur kan niet meer worden geopend of men kan elkaar niet verstaan de rekening van herstel naar de eigenaar gaat.

dit kan per keer of per defect behoorlijk in kosten schelen wat uiteraard veel te duur is.

een bestuurder geeft aan dat het systeem door de vve is aangeschaft en eigenlijk ook door de vve moet worden onderhouden .

de vertegenwoordiger van de vve ( een vastgoed beheerder) geeft aan dat de kosten voor de intercom voor wat betreft het toestel in de woning voor kosten van de eigenaar is.

wie heeft er gelijk .

tevens kan volgens de fabrikant de particulier geen inkopen doen zonder de installateur.Heb dit zelf aan de hand gehad met een urmet, prijsopgave via VVE 840 euro. gekocht hetzelffde type via Amazon was ongeveer 160 euro kwijt.Werkt perfect.

maurice

maurice

op November 25, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


Bob zei:
Top N+ heeft NIETS met doorvalbeveiliging te maken. Wat is het exacte probleem?


Het probleem is dat het bestuur nu duidelijkheid heeft dat er in een heel hoog appartementengebouw met glas van grond tot grond geen glas met breukbeveiliging is aangebracht. Daarbij is er sprake van een onjuiste brandcompartimentering nu bij brand deze zich makkelijk via de gevel kan verplaatsen door dat er maar een cm of 30 metselwerk tussen zit. En als bestuur beslist dat het glas wel voldoet . Echter is dit niet aan het bestuur , de reden voor deze opstelling is dat het bestuur verantwoordelijk is geweest voor de oplevering. Willens en wetens stel je als je niets doet de bewoners bloot aan gevaar.