Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

maurice

maurice

op May 5, 2019

Discussie titel: algemene leden vergadering


johan76 zei:

Beste Paul

De burgemeeser had een zeer lux appartement in dit complex ,een familielid is ook eigenaar van een zeer luxe appartement waarschijnlijk zonder juiste vergunning. Het familid is tevens voorzitter van de VVE, met weer een dochter werkzaam binnen dezelfde gemeente. Dus politiek gezien ligt dit ook heel gevoelig. Het gaat mij enkel om de veiligheid en de financiele gevolgen .

In Brabant is er een ons kent ons cultuur en daar staat niet de snertpot voor op de plank ,maar de doofpot.De positie van de gemeente Veldhoven laat zich weer goed blijken. De gemeente wordt geinformeerd en verzocht om te handhaven nu vrij recent is gebleken dat in het 1ste blok , de hoogste geen brandvertragende ramen en ramen met valbescherming zijn gebruikt.Enkel HR++ glas . de ramen lopen bijna van vloer tot plafond en de afstand tot bovengelegen ramen is veel minder dan 1 meter. Ook geen certificaatstempel op het glas, daarbij zit er op veel plaatsen een niet brandvertragend ventilatierooster in. Dit wordt ook bevestigd door de fabrikant en degene die ramen heeft geplaatst. Middels foto,s en rapporten met typenummers is man en paard benoemt. Over de verdere blokken gaat enkel het vermoeden dat het hier ook zo is en wordt verzocht om toch vooral controle uit te voeren. Zelfs de spauw word afgesloten met een niet brandvrij plaaatmateriaal. Over de verplichting bestaat geen enkel discussie. 

Helaas geen enkele reactie van de gemeente Veldhoven en er is dan ook een aanmaning verstuurd. 

 

maurice

maurice

op April 28, 2019

Discussie titel: Schade na onderhoud


Paul zei:

bestuur is weliswaar de opdrachtgever maar niet degeen die de schade moet betalen, bestuur handelt in opdracht van de VvE en dus is de VvE degeen die de schade betaalt, neemt niet weg dat je eerst je eigen verzekering aanspreekt om deze te laten herstellen, wil deze niet betalen zal de VvE moeten dokken...

 

bij dit alles, de aannemer blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat, het helpt als je als VvE een soort van vaste aannemer hebt voor dit soort klusjes!!!Uiteraard ben ik het met u eens dat niet het bestuur maar de verzekeraar van de VVE of  het bestuur van de VVE als gevolmachtigde van de leden de schade zou moeten vergoeden.

maurice

maurice

op April 27, 2019

Discussie titel: Schade na onderhoud


Amsterdammertje zei:

Bij onderhoud wat in opdracht van de vve is uitgevoerd is schade ontstaan aan eigendommen van een van de leden. De aannemer geeft niet thuis. Is de vve aansprakelijk voor deze schade en of verantwoordelijk om deze te herstellen? Als  het bestuur de opdrachtgever is moet het bestuur de schade vergoeden en de schade verhalen op de aannemer.

Mits het bestuur zich niet via de aktes heeft gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Zo lijkt mij de gang van zaken.

 

maurice

maurice

op April 22, 2019

Discussie titel: kleine vve alle eigenaren id aan bank verstrekken


kwijntje zei:

Mijn vve heeft een zakelijke rekening bij ING. VVE bestaat uit 3 eigenaren. Bestuurder en ondergetekende willen overstappen naar SNS. Nu zegt SNS dat bij kleine vve's alle eigenaren hun id aan de bank ter beschikking moeten stellen. Eigenaar 3 weigert dit en kan zodoende het bestuursbesluit dwarsbomen. Kunnen we eigenaar nr 3 dwingen?Ik weet niet welk groot belang een rechtzaak zou rechtvaardigen en welke winst er dan nog te behalen is met 3 leden.Jammergenoeg hoor ik meer dat iemand die niet instemt de zaak dwarsboomt ,echter welk voordeel valt er te halen speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Als het een onzinnig voorstel is kan ik het mij goed voorstellen.

maurice

maurice

op April 18, 2019

Discussie titel: het kopen van een appartement


Paul zei:

er komt ook een overeenkomst tussen koper en VvE tot stand, je word namelijk automatisch lid hiervan bij koop appartement, daarmee moet de VvE zich houden aan ALLE lusten en lasten ten opzichte van ALLE eigenaren...

 

Ook de nieuwe eigenaar dus, net lid of al 30 jaar maakt niet uit een ieder heeft dezelfde rechten in deze, als eigenaar kun je deze rechten vorderen via de rechter als de VvE deze niet nakomt maar uiteraard leg je de vragen die je hebt eerst in de ALV voor...

 

Je hebt heel wat op en aanmerkingen Johan, zoek de dingen uit, kijk wat je rechten zijn, kijk wat er wel en niet gedaan word, leg dit voor in de ALV en komt er niet het juiste uit leg ze voor aan de rechtbank...Beste reactie:

Jammergenoeg beseffen veel mensen niet wat het kopen van een appartement inhoud en komen de vragen nadien. Vandaar een abbonement op een VVE belang  of een ander voorlichtingsblad eerder een vereiste zou moeten zijn  voor aankoop. Zodat men beter op de hoogte is wat het inhoud. Indien eigenaren hun ervaringen meer zouden delen zou er ook meer openheid bestaan. Het is niet bedoelt als op of aanmerking maar het delen van wat er speelt binnen VVE,s meestal n gesloten bastion.

maurice

maurice

op April 17, 2019

Discussie titel: algemene leden vergadering


Paul zei:

Tja het word langzaamaan iets duidelijker, als je werkelijk alles naar boven wilt hebben zul je een lange adem moeten hebben en moeten blijven spitten, alle papieren bewaren, alle getuigen zullen hun bevindengen op papier moeteng aan zetten zoals deze oud ambtenaar en ze zullen bereid moeten zijn om eventueel te getuigen in de rechtbank...

 

Dan nog is het moeilijk winnen van een gemeente, deze kunnen een uitspraak zo weer omdraaien door simpelweg een ander besluit te nemen, je zult dus met je informatie naar de verschillende politieke partijen toe moeten gaan en daar verduidelijken wat er allemaal gebeurd is en wat er momenteel nog speelt, hoe ze omgaan met bewoners van gebouwen en vooral hoe ze omgaan met de veiligheid van de bewoners...

 

probeer deze politieke partijen mee te krijgen, als je daar spreekt onderbouw dna alles goed, dat zullen de ambtenaren namelijk ook doen!!!Beste Paul

De burgemeeser had een zeer lux appartement in dit complex ,een familielid is ook eigenaar van een zeer luxe appartement waarschijnlijk zonder juiste vergunning. Het familid is tevens voorzitter van de VVE, met weer een dochter werkzaam binnen dezelfde gemeente. Dus politiek gezien ligt dit ook heel gevoelig. Het gaat mij enkel om de veiligheid en de financiele gevolgen .

In Brabant is er een ons kent ons cultuur en daar staat niet de snertpot voor op de plank ,maar de doofpot.

maurice

maurice

op April 16, 2019

Discussie titel: het kopen van een appartement

Als lid het verzoek aan VVE belang (de deskundige) om aandacht te schenken aan het volgende: veel kopers hebben het idee dat er een overeenkomst ontstaat tussen koper en verkoper en de meestal nog slapende VVE bij het tekenen van een te bouwen appartementen bouwproject

Jammergenoeg is de koopovereenkomst enkel een verbintenis tussen koper en verkoper waarbij koper geen aanspraak kan maken bij tekortkomingen op de VVE , als blijkt dat de koopaaneenovereenkomst tussen koper en koper niet nageleefd wordt.

De VVE IS geen partij in de koopovereenkomst, terwijl koper wel automatisch van rechtswege lid is van de VVE en de verplichtingen die daarop rusten.

maurice

maurice

op April 16, 2019

Discussie titel: algemene leden vergadering


Paul zei:

Tja het word langzaamaan iets duidelijker, als je werkelijk alles naar boven wilt hebben zul je een lange adem moeten hebben en moeten blijven spitten, alle papieren bewaren, alle getuigen zullen hun bevindengen op papier moeteng aan zetten zoals deze oud ambtenaar en ze zullen bereid moeten zijn om eventueel te getuigen in de rechtbank...

 

Dan nog is het moeilijk winnen van een gemeente, deze kunnen een uitspraak zo weer omdraaien door simpelweg een ander besluit te nemen, je zult dus met je informatie naar de verschillende politieke partijen toe moeten gaan en daar verduidelijken wat er allemaal gebeurd is en wat er momenteel nog speelt, hoe ze omgaan met bewoners van gebouwen en vooral hoe ze omgaan met de veiligheid van de bewoners...

 

probeer deze politieke partijen mee te krijgen, als je daar spreekt onderbouw dna alles goed, dat zullen de ambtenaren namelijk ook doen!!!bedankt Paul.

maurice

maurice

op April 15, 2019

Discussie titel: algemene leden vergadering


Paul zei:

Eerst even over de brandveiligheid daar, daar had je ook een onderwerp over en hier zegt de gemeente EN de brandweer dat die in orde is, ik neem aan dat de rechtbank deze gevolgd hebben???

https://www.ed.nl/veldhoven/brandweer-beweert-de-abdijtuinen-in-veldhoven-is-veilig-complex~adeb2020/

 

Je hoeft trouwens een bestaand gebouw niet te laten voldoen aan een nieuw bouwbesluit behalve bij verbouw, dan kunnen er weer aangepaste regels gelden...

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/Transformatie%20en%20Bouwbesluit%202012.pdf

Weet niet voor welk bedrag  het gebouw verzekerd is, welke waarde deze heeft maar vind dit een pittig bedrag, al eens gedacht om voor te stellen naar een andere verzekeraar uit te zien??? Offerte's op te vragen dus bij verschillende verzekeraars...

Als in het splitsingsreglement staat dat de fundering verzekert MOET zijn dan bestuur manen dit te doen, tegelijk naar de rechter om nietigheid dan wel vernietiging besluit te vorderen en alsnog de fundering te laten verzekeren!!!Duidelijk en terecht dat je aangeeft dat je een bestaand gebouw met uitzondering bij verbouw niet aan hoeft te passen aan het bouwbesluit , in dit geval geven ze aan 2012. terwijl het 2019 is. De nieuwbouw moest voldoen aan het bouwbesluit 2007 aangevuld met giw isso 01-01-2007. Nu schrijft men dat in de periode van aanleg van de installaties het gebruikelijk was dat afwijkingen van de norm geaccepteerd werden mits goedgekeurt door de brandweer. Echter nu voldoen ze niet meer aan het bouwbesluit 2012. Dit kan  niet zo zijn, de brandweer mag nooit afwijken door niet te voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit 2007 met de giw isso normen waardoor er nu gekeurd moet worden.

Is het plan van eisen inzichtelijk ? ik weet het niet. Maar verklaart de rol van de moeilijke positie van de brandweer .

Dan de reactie op de brandweer, de brandweer heeft bij eerdere controles in dit appartement aangegeven dat het niet in orde is , en verder onderzoek nodig is.

De leidinggevende van de brandweer is de gemeente Veldhoven die 287 appartementen heeft laten bouwen zonder dat er is voldaan aan de vergunningseisen. Aldus de heer Derijcke van de gemeente Veldhoven die nu elders werkzaam is.

Nadat de commissie beroep en bezwaar eiser in het gelijk heeft gesteld heeft de gemeente de boete en het advies naast zich neer gelegd.

Er is n zaak geweest bij de Raad van State deze heeft eiser niet in het gelijk gesteld, de reden was dat de rechter vond dat het niet het belang van eiser is, omdat de brand naar bovengelegen appartementen uit zou breken.

Nu loopt er hoger beroep Raad van State.

Over de verzekeringspremie het volgende, je betaald nooit teveel premie gezien het risico dat de verzekeraar loopt met alle wijzigingen die door brandcompartimenteringen lopen. Beter teveel premie en verzekert dan dadelijk voor onneembare kosten te komen.

De verzekeraar heeft aangegeven dat alle wijzigngen door gegeven moeten worden aan de VVE en deze moet ze melden bij verzekeraar, echter wordt dit niet teruggekoppelt naar de leden. Zolang dit niet gebeurt is het niet verzekert. Echter zijn er enkelen die hun gezicht niet willen verliezen in het bestuur en daarom valse informatie vertrekken.

Door schade en schande wijs worden is dan wat er overblijft, wat zou het belang van n eigenaar kunnen zijn negatieve publiciteit te veroorzaken, niets.

Hij komt enkel op voor het belang van anderen wat hem niet in dank wordt afgenomen, maar iedere week lees ik wel brand in een appartementencomplex. Je mag geen risico lopen door nalatigheid.

maurice

maurice

op April 13, 2019

Discussie titel: algemene leden vergadering


johan76 zei:

In een alv wordt gestemd over meerdere onderwerpen. De dag erop plaatst de beheerder het aantal stemmen en de verhouding zoals in de vergadering kenbaar is gemaakt op de site.

Ruim een week later past de beheerder de stemverhouding en het percentage dat aanwezig is naar boven bij.

Kan dit zomaar?Woon in de Abdijtuinen in Veldhoven , krijg afgelopen week de notulen van de vergadering.

Opmerking bestuur ondervereniging Abdijtuinen brandveilig, bij begroting 2019 premie verzekering 8100 euro omhoog gegaan, terwijl deze geindexeerd was tegen onderverzekering gedurende 10 jaar.

Fundering niet verzekert.

Dag later brief hoofdvereniging, kosten brandveilig maken bergingen woning 20000 euro. sinds 2012 voldoet het niet maar aan brandveiligheidseisen bouwbesluit 2012.

Wat kun je met een bestuur dat liegt en bedriegt?