Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

wi.weert

wi.weert

op March 20, 2021

Discussie titel: mag/kan ik als mede eigenaar van een complex handelen op persoonlijke titel

Wij hebben als VvE met 37 wooneenheden als buur een  VvE met 6 wooneenheden en 1 winkelruimte.
Ons binnenplein kan worden afgesloten middels poorten aan weerszijden van het plein. Over het gebruik en beheer van de poorten heerst vanaf de oplevering in 2006 bij de bewoners van onze buur het idee dat zij (mede) zeggenschap hebben over plein en poorten. Dat is echter niet het geval. Zij dragen niet bij in de te maken kosten. Ik heb indertijd alles goed uitgezocht en diverse besturen van onze VvE verzocht dit te communiseren met onze buur.
Dit is steeds geweigerd.
Vraag: kan/mag ik als medeeigenaar van ons complex op persoonlijke titel de bewoners van onze buur VvE op de hoogte stellen en van informatie voorzien?

wi.weert

wi.weert

op March 26, 2019

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Inmiddels heeft het recht deels zijn loop gehad, post GO woningen/bergingen groot 17.500 wordt vanaf 2019 grotendeels verrekend volgens breukdelen. Beheerder en bestuur stellen voor dat dit geldt voor 15.000 en dus blijft een bedrag van 2.500 op basis van eenheid bestaan. Bizar want GO (groot onderhoud) is GO en moet volgens de AvS op basis van breukdelen verrekend worden. Zij menen echter dat er soms onduidelijkheid kan ontstaan over posten die al dan niet vallen onder GO en daarom deze splitsing. En dan nog dit: de verdeelsleutel omvat ook de breukdelen van de stallingsplaatsen en deze worden dus meegenomen in de verdeling van 15.000 terwijl dit sec GO is voor woningen/bergingen en er voor de stallingsplaatsen een aparte post GO op de begroting staat die op basis van eenheid verdeeld wordt en dat blijft zo. Volgt u het nog?Kortom, een studie voor echte deskundigen!

wi.weert

wi.weert

op March 12, 2019

Discussie titel: Aftreden bestuur

Het 4-koppige bestuur van onze VvE heeft besloten compleet op te stappen. Het zijn onbezoldigde vrijwilligers. Kan dit zomaar?
Moet er niet minimaal eén bestuurslid aanblijven totdat duidelijk is dat er opvolging is? Of middels een rooster van aftreden?

wi.weert

wi.weert

op October 28, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Is idd hetzelfde. Beheerder stelt wél volgens de AVS gehandeld te hebben bij berekening servicekosten. En blijft dus roepen dat hem geen blaam treft. Echter een aantal eigenaren heeft ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt, te weten met de post groot onderhoud. Hij verdeelt deze per eenheid en niet volgens de breukdelen. Omdat er sprake is van een fors verschil in grootte van de appartementen (en dus in breukdelen) is dat niet correct. Temeer omdat deze post in de AVS niet valt onder de kosten die op basis van eenheid worden verdeeld. En daarom is m.i. het ondertekenen van de AVS op dit punt nietig.

wi.weert

wi.weert

op October 27, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

En nee, beheerder levert niet het bestuur.

wi.weert

wi.weert

op October 27, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Beheerder stelde steeds dat eenieder heeft getekend voor de splitsingsakte bij aankoop appartement. Dit in de veronderstelling dat eea conform de AVS is berekend, echter nu blijkt dat een niet juiste verdeling van kosten is gemaakt. Enkele eigenaren hebben nu deze conclusie bij het bestuur neergelegd en wachten op een reactie. 

wi.weert

wi.weert

op October 10, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Dus is hier geen rechtsgang voor nodig? Beheerder kan dit eenzijdig oplossen/aanpassen?

wi.weert

wi.weert

op September 28, 2018

Discussie titel: Verdeling servicekosten

Wanneer er in het verleden een fout is gemaakt in de verdeling van de servicekosten (niet conform splitsingsakte) kan de beheerder zich dan beroepen op het feit dat alle eigenaren ter goedkeuring hun handtekening geplaatst hebben? Is ondertekening van een foutieve berekening rechtsgeldig?