Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

C.v.B.

C.v.B.

op October 19, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

Paul: dat had dan bij dit artikel aangegeven moeten (kunnen) worden.

Dikoz: Bij onze VvE heeft na lang aandringen een inspectie plaatsgevonden. Ruwweg, dus zonder de aangegeven afwijkende zaken, komt de inspectie overeen met hetgeen je aangeeft. Er zijn een aantal "onduidelijkheden vastgesteld en het is aan de VvE om dat op te lossen. Een roogasafvoersysteem gaat ruwweg net zo lang mee als een CV ketel, dus ongeveer 15 tot 20 jaar.  Wij zullen dus rekening moeten houden met een inverstering binnen 5 jaar. Kosten VvE is uiteindelijk altijd kosten leden van de VvE, dus moet er een bedrag op de begroting komen om dit te bekostigen. Van de aangegeven uizonderinge is bij ons geen sprake.

Ik heb mij gestoord aan het artikel, omdat er, naar nu blijkt (zie de laatste reactie van Paul) slechts één sitatie werd behandeld, zonder dat dit er duidelijk bij stond.

Voor mij is e.e.a. glashelder. 

 

C.v.B.

C.v.B.

op October 18, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

Dat is dus precies wat ik aangeef: het artikel geeft geen duidelijkheid, en daardoor ontstaan er weer discussies.

In het artikel wordt één van de situaties besproken zonder dat aangegeven wordt dat er ook andere situaties zijn, zoals Paul terecht aangeeft. De verwarring is ontstaan door voor verschillende onderdelen één naam: rookgaskanaal te gebruiken. De horizontale pijpen in de priveruimte zijn toe/afvoer pijpen naar het rookgaskanaal.

Je zou van een jurist mogen verwachten dat in een artikel over dit onderwerp in een VvE blad duidelijk wordt aangegeven dat er verschillende situaties zijn.

Bedankt voor je reacties.

C.v.B.

C.v.B.

op October 17, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

Ik ga er vanuit dat bij een VvE meerdere woningen /appartementen aan de orde zijn. Als, zoals je aangeeft, er sprake is van 1 aansluiting dan is het rookgaskanaal voor 1 gebruiker. Mogelijk is die ene gebruiker een onderdeel van een VvE.

Ik heb het artikel gelezen alls lid van een VvE met rookgaskanalen waarop 9 appartementen aangesloten zijn. Dit kanaal is ongeveer 50 cm. in doorsnee, Luchttoevoer) met een binnenpijp van ongeveer 25 cm.(rookgasafvoer). Dit geheel is in de terminologie het rookgaskanaal.

In het artikel worden de koppelingen NAAR het Rookgaskanaal, dus de stukjes pijp in de priveruimte naar de CV ketel ook rooggaskanalen genoemd. Dat is zeer verwarrend, zeker als er een flink aantal tekortkomengen zijn vastgesteld bij een recente inspectie. Op die inspectie had ik aangedrongen omdat, mede door onjuiste aansluitingen, bij ons een behoorlijke consentratie CO gemeten werd.

Samengevat: in het artikel wordt niet duidelijk aangegeven wat nu rookgaskanalen zijn, die in de algemen ruimte liggen en dus rekening VvE en de verbindingspijpen NAAR het rookgaskanaal, die, in mijn beleving prive zijn. De eigenaar moet dan ook met de installateur van de ketel duielijke afspraken maken over de aanleg en onderhoud van deze pijpen.

C.v.B.

C.v.B.

op October 16, 2018

Discussie titel: Rookgasafvoeren

In het VvE magazine nr 4, jaargang 19 / 2018 wordt op pag. 31 ingegaan op rookgasafvoeren.

Rookgasafvoer is o.a.? noodzakelijk bij CV ketels. In een appartementen gebouw zijn dat er dus meerdere.  Naast rookgasafvoer is er ook sprake van aanvoer van lucht (zuurstof). In de ruimte waar de CV ketel is geplaatst zitten dus 2 kanalen die overgaan in een centrale voorziening.

De delen in de priveruimte zijn een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de CV ketel / erkende installateur. Dat wordt nu in het aangegeven artikel, na een hoger beroep, bevestigd. Het zou duidelijker zijn als deze delen worden aangemerkt als verbindingds pijpen tot "het" rookgaskaal. 

Vreemd genoeg wordt er met geen woord gerept over het kanaal wat aangemerkt wordt als "het" rookgaskanaal. Dit kanaal is een gemeenschappelijke voorziening en dient ook onderhouden en geinspecteerd te worden in opdracht van de VvE. Dit is dus gemeenschappelijk.

Gezien het belang van het goed functioneren moet de VvE wel toezien op het juiste gebruik van het gemeenschappelijke kanaal. met andere woorden: de Eigenaren van de CV ketels moeten zich wel houden aan de door de VvE gestelde voorwaarden. Als het kanaal geschikt is voor ketels tot 35kW dan is het niet toegestaan dat er een "zwaardere" ketel geplaatst wordt. Bovendien is het rookgaskanaal meer dan een afvoer voor rookgas. Bij de moderne CV ketels komt veel condens vrij en dat moet afgevoerd worden. OOk daarbij worden dikwijls??? vreemde oplossingen voor, waarbij rookgas kan overgaan in de het luchtaanvoer gedeelte. Het gevolg is dan er CO in de ketel terecht komt met als gevolg dat de ketel afslaat.

Al met al: "het" roogaskanaal (dus niet de kleine aftakkingen in de priveruimte) is een esentieel onderdeel van een goede en veilige afvoer van gassen en condens.

Het aangegeven artikel ervaar ik dan ook als een onvolledige weergave, waardoor er weer nieuwe welles nietes discussies gaan ontstaan binnen een VvE.