Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

maik

maik

3 weken geleden

Discussie titel: Uitnodigen extern beheerder jaarlijkse ALV


Bob zei:

Hoeveel leden telt de VvE?

Kunnen ALLE leden zonder hindernis deelnemen?

10% Is niet veel. Is het verzoek een online vergadering te organiseren al bij het bestuur neergelegd? Zo ja, wat was de reactie van het bestuur?

Ik voorzie weinig tijdwinst t.o.v. 1 september, en problemen zijdens de beheerder vanwege zijn rol bij het ten uitvoer brengen van besluiten wanneer die niet overtuigd is van rechtsgeldigheid van eventuele besluiten.

Kan überhaupt zonder twijfel worden voldaan aan de gestelde voorwaarden in dit stuk  https://www.vverecht.nl/2020/04/wetsvoorstel-tijdelijke-wet-covid-19-justitie-en-veiligheid-biedt-vves-meer-ruimte-en-zekerheid/  ?Ja, alle leden kunnen deelnemen zonder hindernis aan de vergadering. Dit is bij de leden vooraf nagevraagd.

VvE met 25 - 35 bewoners.

kheb aangegeven > 10%, zou dus wel 30% kunnen zijn.......; Ja, het verzoek van online vergaderen is neergelegd bij de bestuurder. De bestuurder heeft positief gereageerd omdat voor alle VvE leden geldt: hoe gaan we onderhoud realiseren en dit tov het reservefonds?

Waarom zou de beheerder twijfelen aan de besluiten in de ALV genomen? Alles wordt tevens netjes genotuleerd met vermelding van eenduidige acties en juist beschreven besluiten. Waarom twijfelt u nu nog?Is het niet zo dat de beheerder een "mooi" contract heeft met de VvE en waarin de VvE altijd de verantwoordelijke is en de beheerder juridisch buiten schot blijft? (Begrijpt u het?)

ja, er wordt aan alle aspecten voldaan aan de noodwet en aan de gestelde eisen onder de aangegeven link.

Ok, mijn vraag blijft nog steeds staan: Zie nogmaals mijn vraag wat onderhand een stelling is geworden. Tip: wat zeggen de contracten van de meeste VvE beheerders?

 

 

maik

maik

3 weken geleden

Discussie titel: Uitnodigen extern beheerder jaarlijkse ALV


Bob zei:

"I.v.m. de noodwet gaat onze VvE toch de jaarlijkse ALV houden zonder extern beheerder."

Is dit (online vergaderen) de wens van de vergadering (alle leden) of van het bestuur?

Waarom gaat de VvE (het bestuur?!) tegen het advies van de beheerder in?

Wat is de noodzaak om online te vergaderen?De wens van meer dan 10% van de leden.

De noodzaak is onderhoud wat op ons afkomt en dit tov reservefonds. De VvE wil niet wachten tot na 1/9.

maik

maik

3 weken geleden

Discussie titel: Uitnodigen extern beheerder jaarlijkse ALV


Rob zei:

Verplicht zal het niet zijn maar of het verstandig is?
Weet wat je op je hals haalt door het geheel zelf te doen.
Zelf de vergadering organiseren, zelf de notulen verzorgen enz. enz.
Ik heb al grote twijfels of professionele beheerders wel in staat zijn om op de juiste manier een online vergadering van de VvE te organiseren met alle nodige waarborgen rondom de besluitvorming en de nodige identificatie-eisen, laat staan als de VvE dit zelf gaat organiseren. Ik heb er weinig vertrouwen in ;)

 Verplicht is het niet? Waarop baseert u dat? Het bestuur heeft voldoende kennis en kunde om een ALV te leiden etc.

maik

maik

3 weken geleden

Discussie titel: Uitnodigen extern beheerder jaarlijkse ALV


Paul zei:

verplicht niet lijkt me, ze zijn tenslotte geen lid van de vve, vind het wel vreemd, beheerder moet je toch vragen aan kunnen stellen over bepaalde zaken al kan het ook goed zijn dat het bestuur hier kennis van heeft....

 

zeg er wel bij zeker weten doe ik dit niet, misschien dat Rob of Bob hier zekerheid over kunnen geven?Idd, het bestuur heeft voldoende kennis en kunde. Mijn vraag gaat over of het verplicht is de beheerder uit te nodigen. Zie de tekst.

maik

maik

3 weken geleden

Discussie titel: Uitnodigen extern beheerder jaarlijkse ALV

I.v.m. de noodwet gaat onze VvE toch de jaarlijkse ALV houden zonder extern beheerder.

Onze VvE gaat deze maand online vergaderen voor de jaarlijkse ALV. Zij faciliteert dit zelf omdat de externe beheerder nog steeds het advies geeft om deze in het najaar te houden. Mogen we dan zonder de beheerder vergaderen of zijn we verplicht dan ook de beheerder uit te nodigen?

Vermeld dient nog te worden dat de beheerder zelf heeft aangegeven alle vergaderingen van eigenaren tot 1 september a.s. te annuleren.