Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Frans4sure

Frans4sure

op August 6, 2020

Discussie titel: Inzage in bestuursnotulen

Wanneer bestuursleden de ALV en de VvE zichzelf serieus nemen zou van elke bestuursvergadering bestuursnotulen opgesteld moeten zijn en gedeeld worden met de ALV.

Kwestie van transparantie .. en fatsoen

Frans4sure

Frans4sure

op August 4, 2020

Discussie titel: VvE bestuur wil eigenmachtig een 2e Kascommissie buiten de ALV om installeren


Bob zei:

Zie nog steeds niet veel meer dan oninteressante beweringen.  ;)

Wat veel interessanter is is wat de vergadering, gehoord het verslag van de benoemde KCC en het verslag van een niet bestaande en slechts vermeende KCC, heeft besloten.

Met een vergaderbesluit kan een VvE-lid iets, met alleen maar geweeklaag komt men nergens.

Hoe luidt het vergaderbesluit ?!Wij zijn in afwachting op de notulen. Hopelijk worden zij binnen 4 weken rondgestuurd.

Frans4sure

Frans4sure

op August 3, 2020

Discussie titel: VvE bestuur wil eigenmachtig een 2e Kascommissie buiten de ALV om installeren


Paul zei:

feitelijk gezien zijn deze mensen geen "kascommissie",  deze word aangesteld door de alv en door niemand anders, bestuur kan mensen vragen om mee te kijken, en aanbevelingen te doen maar ze hebben geen zeggingskracht....

 

kascommissie alv is degeen die namens de alv boeken bekijkt en zijn bevindingen voorlegt, daarin kan alv meegaan of niet en eventueel alsnog beslissen een derde partij (accountent)  de papieren na te laten kijken....

 

velen weten niet eens trouwens wat een kascommissie nu eigenlijk inhoud, als bestuur bijvoorbeeld op eigen houtje reperatie's uit laat voeren waar ze niet toe bevoegd zijn of iets dergelijks dienen ze dit ook te melden aan de alv....Beste Paul, de second opinion Kascommissie heeft de kas goedgekeurd en 80 % van de bevindingen van de eerste Kascommissie overgenomen, terwijl de eerste Kascommissie op basis van boekhoudkundige fouten de administratie heeft AFGEKEURD. Het VvE bestuur en de externe VvE beheerder zullen de administraties niet voor een bepaalde datum bijwerken. De VvE-voorzitter vond het schandalig dat de eerste Kascommissie een registeraccount en een onafhankelijke boekhouder hebben ingeschakeld om naar de verschillende boekjaren te kijken. Hun oordeel loog er niet om. Tegen een lid van de eerste Kascommissie werd gesist dat er sprake was van smaad en laster. Men accepteert niet dat experts meekijken naar de slecht uitgevoerde administraties.

Wordt vervolgd... 

Frans4sure

Frans4sure

op August 3, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?

Beste Paul, zoals te verwachten voldeed de vergaderruimte niet aan de Corona-richtlijnen. Mijn vrouw heeft longkamer en krijgt last van benauwdheid en ademhalingsproblemen zodra er onvoldoende wordt geventileerd. Het was stoffig en als je een mondkapje op moet doen om je te beschermen dan neem de benauwdheid toe. Mensen tijdens een vergadering toespreken met een mondkapje en longkanker gaat heel moeilijk. Daar werden door anderen vervelende opmerkingen over gemaakt. Tja... hoe asociaal kun je zijn?

Frans4sure

Frans4sure

op July 28, 2020

Discussie titel: VvE bestuur wil eigenmachtig een 2e Kascommissie buiten de ALV om installeren

Ondertussen heeft het VvE bestuur de volgende tekst in Twinq geplaatst. Het vervelende hiervan is dat de meeste "seniore" ALV-leden nauwelijks met Twinq kunnen omgaan en echte digibeten zijn. Derhalve kunnen ze vooraf zich niet inlezen in alle vergaderdocumenten. Het zou van fatsoen getuigen wanneer alle vergaderstukken, offertes enz vooraf zouden zijn uitgeprint op papier en verspreid onder alle ALV-leden door de externe VvE beheerder of het VvE bestuur.

Hieronder volgt de tekst van de second opininion Kascommissie;

"Dordrecht, 29 april 2020

Aan het Bestuur van de VvE van het gebouw XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Door het bestuur zijn we gevraagd om als "second opinion" nogmaals naar de Kas van 2019 te kijken.

Conclusie,
Wij hebben daarbij geen ernstige afwijkingen geconstateerd en keuren de financiële stukken daarom goed.
Maar voor de toekomst is de toezegging van de volgende verbeteringen gewenst:
Tijdens onze controlewerkzaamheden viel het ons op dat de meeste contracten in Twinq niet meer actueel zijn.
We vragen van XXXXXXXXX de toezegging, om alle vanaf ianuari 2020 binnengekomen facturen te controleren.
En er daarbij voor te zorgen dat de daaraan ten grondslag liggende offertes, reparatieverzoeken en contracten up-to-date zijn. Tevens dat alle stukken worden opgenomen in Twinq met data, indexeringen en de juiste tenaamstelling.
Dit zodat de Kascommissie van 2021 de stukken van 2020 beter, sneller en transparant kan beoordelen."

Dit staat haaks op de conclusies van het door de ALV vastgestelde Kascommissie die de administratie heeft afgekeurd.

Het VvE bestuur heeft zelf een "vervangende" Kascommissie omdat de afkeuring tegen het zere been is van de voorzitter die vervolgens de Kascommissie dat door de  ALV is vastgesteld terzijde schuift.

 

Frans4sure

Frans4sure

op July 28, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?


Paul zei:

waarom niet bij de leden langsgaan om gezamenlijk een andere vergaderruimte te eisen, een die voldoet aan de richtlijnen en waar je dus 1,5Mtr onderling aan kunt houden????gaat niet lukken, beste Paul, we gaan zien hoe het vanavond loopt. ik zal het punt tijdens de rondvraag vanavond aankaarten. 

Frans4sure

Frans4sure

op July 24, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?

Gezien de komende ALV op 28-04-2020 in een te kleine, slecht geventileerde verenigingsruimte wordt gehouden proberen we de ALV-leden voorafgaand aan de vergadering per brief ervan te doordringen mondkapjes en latex handschoenen te gebruiken,

De coronarisico's zijn vooral voor de oudere ALV-leden te groot. 

Frans4sure

Frans4sure

op July 22, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?


Bob zei:
Dit "fijne lid" schreef zelf: Quote Ergo ... er is gejokt door een bestuurslid of de VvE beheerder Unquote Hij weet kennelijk zelf niet eens waar hij de informatie vandaan heeft. En maar blaten.


??? Ahhh je kunt nog steeds niets beters bedenken

Frans4sure

Frans4sure

op July 22, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?


Paul zei:

je kan nog zo een hekel hebben aan een lid of leden maar dat neemt niet weg dat je ook deze leden moet informeren en de juiste info moet geven....

 

als bestuur zit je er primare voor de leden en niet voor jezelf, dat word nogal eens vergeten!!!!Het bestuur zit er voor zichzelf en houdt geen rekening met de oudere ALV-leden.

Het is simpel... de vergaderruimte is een bedompt, slecht geventileerd hol waarbij de Corona-regels niet nageleefd kunnen worden... met alle risico's voor de oudere ALV-leden

Frans4sure

Frans4sure

op July 21, 2020

Discussie titel: Welke eisen gelden voor een Corona-proof vergaderruimte?


Bob zei:
Misschien wel doelbewust onjuiste informatie gelekt omdat ze jou willen frustreren/zat zijn?! ;)


??? Kun je niets beters bedenken???