Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Henk

Henk

op June 16, 2021

Discussie titel: bestuurder levert geen jaarstukken

Sinds anderhalf jaar is onze VVE, na interne strubbelingen, naar een andere beheerder gegaan die ook bestuurder is geworden. Deze nieuwe bestuurder heeft tot dusver zeer weinig info. geleverd. De jaarstukken over 2019 zijn niet besproken en de stukken over 2020 en exploitatie 2021 zijn nog steeds niet geleverd. Alleen de direct noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd (direct uitbesteed naar derden). Bij iedere keer dat er om wordt gevraagd volgt steeds dat het in de maak is, wegens corona nog even duurt etc,etc.. 

Vanwege de eerder genoemde strubbelingen binnen de VVE is een gezamenlijk optreden moeilijk. Ik overweeg mijn maandelijkse bijdrage maar even op hold te zetten om zo wat druk uit te oefenen.

Zijn er meer ervaringen (en oplossingen) met betrekking tot deze situatie.

Henk

Henk

op September 26, 2019

Discussie titel: bestuurder/administrateur


Paul zei:

dat zou je zeggen maar het kan natuurlijk zijn dat de persoon die komt/handelt dat die de firma vertegenwoordigd!

 

als ik MR 1973 goed lees moeten jullie wel een voorzitter aanstellen uit de eigenaar of echtgenote vandaan, uit artikel 32. punt 5

 

5. Door de vergadering wordt uit de eigenaars of hun echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemd. Voor de eerste maal kan de benoeming van de voorzitter bij de akte geschieden. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden voor onbepaalde tijd benoemd met dien verstande, dat zij als zodanig van rechtswege defungeren zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Zij kunnen te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.Beste Paul,

 

Bedankt voor je reactie. Wat mijn punt is dat we niet een bedrijf kunnen benoemen als bestuurder maar dat het altijd een persoon moet zijn.Als een bedrijf bestuurder is zijn dan uiteindelijk de bestuurder(s) van dat bedrijf tekenbevoegd (ingeschreven bij de KvK). Dat kan het bedrijf tussentijds veranderenwaarbij we dan zonder tussenkomst van de ALV een andere bestuurder(s) krijgen.

Henk

Henk

op September 25, 2019

Discussie titel: bestuurder/administrateur

Onze VVE heeft nog het reglement uit 1978 gekoppeld aan de splitsingsakte. Dus we hebben 1 administrateur (bestuurder). Onze bestuurder is de directeur van het bureau waar het VVE beheer is ondergebracht. We gaan nu naar een andere VVE beheerder die dan ook de bestuurder moet "leveren". Wie heeft ervaring met een VVE beheerder die ook de bestuurder levert? De bestuurder moet toch wel een persoon zijn en niet een firma?

Graag reactie 

Henk