Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 26, 2019

Discussie titel: Behoorlijk vve beheer of eigen belang, zegt u het maar.


Bob zei:

Geen dank, graag gedaan.

Zo hoort het: https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/inspectie-brandbeveiliging/documenten/ccv-inspectieschema-brandbeveiligingssystemen/

En door geaccrediteerde instanties (bij uitsluiting van anderen): https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/inspectie-brandbeveiliging/overzicht-inspectie-instellingen/

Veel leesplezier!Jammergenoeg kan ik niet vrijuit spreken, omdat degene die de procedure heeft opgestart eerder door het bestuur gedreigt is met het weigeren van toegang tot zijn woning. Mocht hij weer kritiek hebben of lastige vragen vragen stellen aan het bestuur.dan stellen zij deze sanctie in. 

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 26, 2019

Discussie titel: Behoorlijk vve beheer of eigen belang, zegt u het maar.


Bob zei:

Voor de volledigheid merk ik nog wel op dat ik aan de hand van de verstrekte informatie zeker niet kan of wil beweren dat de oude/vervangen/gepimpte installatie destijds en/of bij oplevering voldeed aan de destijds gestelde eisen. Die bewering doe ik dan ook zeker niet.

Het certificeringstraject en de inspecties/rapportages uit dat traject geven daar overigens wel zicht op. Navragen en alle stukken inzien. Een certificeringstraject kost (het nodige) geld dat zonder vergaderbesluit niet kan worden uitgegeven.Beste Bob en Paul , ik moet dit eerst even allemaal zien te begrijpen. En dat wat  in de notulen stond is dat in de periode van aanleg van de installatie het gebruikelijk was dat afwijkingen van de norm beschreven in het PVE geaccepteerd werden. Mits de brandweer het goed zou vinden. Met de komst van bouwbesluit 2012 is alle oude regelgeving vervallen zo gaat men verder. Het verzoek om inzage in de stukken die over het plan van eisen en de goedkeuring door de brandweer isvolgens belanghebbende niet ingewilligd.  Volgens bouwbesluit 2012 moesten de bergingen voorzien worden van automatische melders of een brandwerende scheiding. Echter waren die eisen er al in 2003. Na het opvragen van de stukkken door belanghebbende  is het verhaal van de bliksem er bij gehaald. Echter brandweer of niet eisen bouwbesluit blijven eisen. Ontzettend bedankt voor de vele juridische onderbouwing.

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 26, 2019

Discussie titel: Behoorlijk vve beheer of eigen belang, zegt u het maar.


Bob zei:
Hier is waarschijnlijk iets heel anders aan de hand. Geen reden voor schaamte. Dit is zelfs bij veel bevoegde instanties een verrassing geweest. "Hij verzint n list en verteld dat een van buiten komend onheil in 2015 de oorzaak is geweest." Wat wordt hier bedoeld?


Dat zou een bliksem inslag zijn geweest, echter  via de zeer ruime appartementsverzekering was dit  gedekt .En als er n complete brandmeld installatie vernield zou zijn dan had dat niet 4 jaar na dato verholpen moeten worden. Dus het verhaal klinkt niet echt plausibel.

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 26, 2019

Discussie titel: Behoorlijk vve beheer of eigen belang, zegt u het maar.


Paul zei:

je bent erg onduidelijk maar om te antwoorden op je vraag, ja als koper moet je de wet kennen, net als iedere Nederlander trouwens...

 

ook heb je een onderzoeksplicht en als je zelf niet voldoende onderbouwd bent laat je een aankoopmakelaar het werk doen of je laat je aankoop voor de koop bouwtechnische onderzoeken...

 

Als er volgens verkoper een onehil van buiten is geweest moet verkoper dit bewijzen...Dank je Paul , en schaam me wel. Dacht dat het bestuur in dit geval n officiele vve beheerder verantwoordelijk is voor de gemeenschappelijk gedeeltes en zaken. En ik als eigenaar van twee parkeerplaatsen met breukdelen niet.

 

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 25, 2019

Discussie titel: Behoorlijk vve beheer of eigen belang, zegt u het maar.

In 2010 was hij verantwoordelijk voor de oplevering van een grote parkeergarage onder een wooncomplex met een eigen vve. Hij ging er van uit dat de projectontwikkelaar alles in orde had gemaakt volgens de contractuele verplichtingen. Nemen wij onwetende even aan. Echter half 2019 werd de parkeergarage op zijn verzoek geinspecteerd. Er was helemaal niet voldaan aan de wettelijke eisen . Wat nu , n dure meldingsinstallatie of de juiste maar ook dure brandcompartimentering scheiding parkeergarage / prive in orde maken. Hij verzint n list en verteld dat een van buiten komend onheil in 2015 de oorzaak is geweest. En dat dit nu pas bekend is , zodoende is niet meer het bouwbesluit van 2007 leidend echter die van 2012.  Zo betaalt de onwetende koper voor zijn fouten en blijft hij in zijn aanzien hoog op de ranglijst. Nu  de richtlijn voor parkeergarages : Bouwbesluit 2012 volgt voor parkeergarages Bouwbesluit 2003 op alle essentiele punten. Aldus het onderzoeksrapport ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkreaties. Mag van  de koper  verwacht worden dat hij de wet kent? Aangezien de koper  nu behoorlijk in de maling worden genomen, nu vast staat dat de eisen volgens het bouwbesluit 2012 ook al golden in 2003.

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 24, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?

het project is gebouwd met de eisen uit bouwbesluit geldende januari 2007


 Bijlage 1 

janvanngeloven2000

janvanngeloven2000

op November 24, 2019

Discussie titel: onverantwoord bestuur?


maurice zei:

Ik dank je voor je reactie en vraag het na.dit is waar het over gaat.