Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Frank191

Frank191

op August 24, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Hoi, sorry voor de late reactie.
De VvE heeft helaas geen rechtsbijstandsverzekering. Staat ook op de agenda.

Ik denk niet dat het de bedoeling is de gebruiker ook een boete op te leggen. Het is afwachten hoe de eigenaar gaat reageren, de VvE kan veel, maar we kunnen niet de bewoners eruit zetten. Daarvoor zullen we, als het zover moet komen, een civiele zaak moeten starten. De vraag is dan weer, kunnen de kosten hieraan verbonden betaald worden door de VvE?
 

En inderdaad, we gaan in de vergadering het bestuur doorlopend machtigen, goed punt.

Frank191

Frank191

op August 20, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Ok Bob bedankt.

Paul, we gaan die boete niet op dit moment opleggen. We gaan eerst vergaderen om de boeteregeling op te nemen. De overtreding zal daarna nog plaatsvinden (de eigenaar komt nooit opdagen en communiceert niet), dus kunnen we dan de boete toch wel opleggen? Uiteraard eerst waarschuwen, procedure volgen.

Frank191

Frank191

op August 20, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Je kan wel een boete opleggen voor een overtreding die al heeft plaatsgevonden hoor. Heb met een jurist gebeld. Je kan online ook info vinden, bvb: https://www.wooninfo.nl/vraagbaak/vve/overtreding/

Frank191

Frank191

op August 19, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Bedankt Paul, duidelijk. Alleen, bedoel je dat je een boetelijst niet kan gebruiken, omdat de overtreding al aan het gebeuren is vóór de boetelijst is opgenomen?

Via juridische informatie weet ik dat je de boetelijst kan toepassen via de notulen, hoeft niet in het HR te worden opgenomen, als een soort van snellere procedure.

Frank191

Frank191

op August 18, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Beste Paul, alvast bedankt voor de reactie.

Hieronder het stappenplan dat ik heb bedacht, ik heb me hier ook bij de juristen van Eigen Belang over geïnformeerd. Kloppen de stappen en de teksten die, wanneer er besluiten zijn genomen, correct zijn om in de notulen te worden opgenomen? Heeft u zulke procedures al eens moeten uitvoeren? Zijn er valkuilen, tips, ...?

Incassoprocedure:

Vergadering uitschrijven, leden informeren en een mandaat opstellen om het bestuur de incasso te starten. Stemming organiseren om hier een besluit over te nemen.

Tekst notulen:

Agendapunt: incassoprocedure achterstallige schuld meneer X.

Toestemming aan de bestuurder, om in geval van achterstand, een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in te schakelen om achterstallige bijdragen te innen. De bijdrage dient iedere eerste van de maand op de rekening van de VvE te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval dan wordt na 30 dagen een aanmaning verzonden. Na twee maandelijkse achterstallige bijdragen wordt een aangetekende aanmaning gestuurd. Na drie maanden achterstand wordt een incassobureau of gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.

Indien vergadering hiermee instemt, incassoprocedure starten, uit handen geven aan Eigen Belang met de nodige documenten. Is dit dan ok?
 

Boeteprocedure:

Overtreding meneer Y: Tegenstrijdig gebruik privé-gedeelte ten opzichte van de in de akte van splitsing opgenomen bestemming (berging wordt als woonst permanent verhuurd)

Tijdens dezelfde vergadering stemming organiseren om boeteregeling op te nemen, zonder dat dit in het huishoudelijk reglement wordt opgenomen, en bestuur procesvolmacht geven.

Tekst notulen:

Agendapunt: situatie bergingen, tegenstrijdig gebruik

De vergadering wil stappen ondernemen om dit te stoppen.

Conform artikel artikel 17 lid 4 van het toepasselijke modelreglement, hierna te noemen: “MR”, is het bestuur bevoegd, nadat de overtreder eenmaal – schriftelijk – door het bestuur is gewaarschuwd, om de volgende maximale boetes voor zodanige overtredingen of niet-nakoming op te leggen:

  • een boete van EUR 2500,- Tegenstrijdig gebruik privé-gedeelte ten opzichte van de in de akte van splitsing opgenomen bestemming, zoals dit volgt uit artikel 17 lid 4 MR;

Conform artikel 29 lid 2 MR machtigt de vergadering – doorlopend – het bestuur om na verzending van één waarschuwingsbrief, zoals bedoeld in artikel 29 lid 1 MR, vorderingen uit hoofde van door het bestuur opgelegde boetes ter incasso aan een door het bestuur aan te wijzen advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau over te dragen en die buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen en boetes te zetten, die het bestuur naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de VvE in rechte te verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling. De kosten voor deze (gerechtelijke) procedure worden betaald door de Vereniging van Eigenaars en worden zoveel mogelijk op de overtreder verhaald.”

Indien de vergadering hiermee instemt, eerst een waarschuwingsbrief sturen, indien hier niet wordt op ingegaan, boete opleggen. Indien boete niet wordt betaald, incasso starten. Wanneer de eigenaar dan toch nog de ruimte tegenstrijdig blijft gebruiken, dan zaak starten via de civiele kamer.

Alvast bedankt.

Frank191

Frank191

op August 17, 2020

Discussie titel: Ervaring bestuur incasso- en boeteprocedure

Beste,

Ik moet als bestuurder een incassoprocedure en ook een boeteprocedure starten. Ik begrijp in grote lijnen wat er moet gebeuren, maar wil zeker geen fouten maken. Ik ben op zoek naar bestuurders die zulke procedures al eens hebben uitgevoerd en hier informatie over willen delen. Ik heb een stappenplan gereed, maar heb nog een aantal vragen en ben nog op zoek naar de juiste tekst om in de brieven en notulen neer te schrijven.

Zijn hier leden die mij kunnen helpen?

Alvast bedankt.

Frank191

Frank191

op May 28, 2020

Discussie titel: Ervaringen met VvE-taken zelf doen

Hoi allen,

Zijn hier leden die ervaring hebben met het zelf in handen nemen van de VvE-taken in plaats van het te laten doen door een externe partij?

Wij hebben een kleine VvE van 4 eigenaren. Er zijn een aantal problemen die onopgelost blijven, voornamelijk omdat de beheerder/bestuurder zijn werk niet doet. We zijn aan het zoeken naar andere beheerders, maar vroegen ons af of we dit zelf kunnen. Wij geloven van wel, maar is er iemand die ons al is voorgegaan en die tips enzoverder wil delen?

Alle ervaringen welkom? Alvast bedankt!

Frank191

Frank191

op January 19, 2020

Discussie titel: Verhuur berging

Bedankt voor de reactie Paul. Er wordt inderdaad gewoond. In de splitsingsakte  hebben de betreffende ruimte bestemming berging. Ik ga het ook navragen bij de gemeente. Communicatie in vve verloopt heel moeizaam. Groet

Frank191

Frank191

op January 18, 2020

Discussie titel: Verhuur berging

In ons appartementencomplex is er een eigenaar die zijn berging verhuurd. Het is een vreemde situatie want er is zelfs een tweede brievenbus voor de huurders opgehangen en de berging is ondergronds, lijkt wel een soort omgebouwde kelder. In de splitsingsakte staat duidelijk bestemming berging. Wij hebben dit appartement vorig jaar gekocht. Nergens in de VVE-verslagen is er iets terug te vinden over de situatie.

Mag een eigenaar zijn berging verhuren? Ik vermoed van niet, maar als die dat zou willen, wat dient er dan te gebeuren?