Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Jaap Quartel

Jaap Quartel

op January 29, 2020

Discussie titel: Kandidaatstelling

Wij willen, als bestuur, een termijn instellen voor het aanmelden van bestursleden, voor aanvang van de ALV.

Dit ter voorkoming van onverwachte situaties op de ALV.

In de akte of het HH regelement staat daar niets over.

Zijn hier ervaringen mee??