Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Zuidersingel4

Zuidersingel4

op April 28, 2020

Discussie titel: Quorum bij coronavergadering

Goedenavond,

Bij onze VVE doet zich de volgende casus voor waar ik graag meer informatie zou ontvangen. 

Onze VVE bestaat uit een twintigtal appartementen en zo'n 20 maisonnettes Er staat deze zomer een grote verbouwing gepland van de gemeenschappelijke ruimte van de appartementen. Over een aantal details van deze verbouwing zou in mei worden gestemd op de ALV. Deze vergadering kan niet worden uitgesteld omdat we dan in de knel komen met de verbouwing. Denk aan kleur tegels etc.

Volgens onze akte komen de kosten van onderhoud van gemeenschappelijke alleen voor rekening van de appartementen. Hiervoor is ook een aparte reservering voor. Over besluiten over deze ruimten mag ook alleen worden gestemd door de eigenaars van de appartementen. 

Tot zover niets vreemds lijkt me. 

Vanwege COVID19 zijn wij nu voornemens om een korte digitale vergadering te houden over alleen de gemeenschappelijke ruimten van de appartementseigenaren. De eigenaren van de maisonnettes hebben dus geen enkele stem in een van de besluiten (3 stuks) die moeten worden genomen. 

Zonder (een aantal van) de eigenaren van de maisonnettes hebben we mijns inziens echter geen meerderheid van de stemmen om rechtsgeldig besluiten te nemen. Zij hoeven echter alleen de presentielijst te tekenen en hebben verder eigenlijk geen aandeel in de besluiten. Omdat wij normaliter het quorum met de hakken over de sloot halen, vrezen wij dat er bij een gebrek aan incentive voor de maisonnetteëigenaren geen meerderheid zal zijn. Daarnaast gaan er stemmen op om alleen met de appartementen te beslissen. 

De vraag: is er een mogelijkheid om alleen met de eigenaren van (een deel) de appartementen een vergadering te houden en rechtsgeldig te besluiten? Is de aanwezigheid van een meerderheid van de appartementseigenaren voldoende om rechtsgeldig een besluit te nemen? Kunnen we het af zonder de maisonnette eigenaren?