Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Hennie53

Hennie53

op June 7, 2020

Discussie titel: Vervanging schoonmaakdienst


Paul zei:

artikele welk je aanhaalt gaat over technisch beheer en onderhoud, ik lees dan het technische onderhoud zoals onderhoud liften bijvoorbeeld....

 

als ik art. 38 lees, met name lid 1 en 2,  kun je er wel als bestuur een beslissing over nemen....

  1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en rechten, voor zover de beslissing hierover niet aan het bestuur toekomt.

     

  2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur. Het bestuur kan echter geen onderhoudswerkzaamheden opdragen die een bedrag dat door de vergadering zal worden vastgesteld te boven gaan, tenzij het daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.

 

schoonmaak is wel onderhoud en de beslissing over het bedrag is al genomen....

 

nu kan ik niet zien of er in jullie huishoudelijk reglement nog nadere bepaling zijn opgenomen uiteraard hieromtrent, tegelijk, als jullie willen veranderen en jullie hebben offerte"s, leg ze voor aan de alv, krijg je ook geen gezeur achteraf....Dank je Paul. Ons HR geeft alleen een bedrag waarin bestuur gemachtigd is voor verrichten financiële handelingen. Lees het volgende:

artikel 10

1. De vergadering machtigt de bestuurder/beheerder tot verrichten van financiële handelingen die volgens de begroting zijn vooruitzien, voorzover deze een bedrag van 1500 niet te boven gaan.

2. Voor transacties die het bedrag van 1500 te boven gaan behoeft de bestuurder/beheerder de toestemming van de voorzitter

dit zou nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar zoals je al aangaf is, om problemen achteraf te voorkomen, het voorleggen van de offerte aan de vergadering de beste optie 

Hennie53

Hennie53

op June 6, 2020

Discussie titel: Vervanging schoonmaakdienst

We maken al jaren gebruik van een vaste schoonmaakdienst. De laatste jaren lopen de afspraken erg stroef. Afspraken zijn moeilijk te maken en we hebben als bestuur de indruk dat de werkzaamheden zoals overeengekomen in het contract onvoldoende uitgevoerd worden. De schoonmaakkosten zijn jaarlijks behoorlijk. We hebben als bestuur overleg gehad om eens wat vrijblijvende offertes op te vragen bij andere schoonmaakdiensten. Onze vraag is: mogen we als bestuur het besluit nemen om over te stappen naar een andere schoonmaakdienst, indien deze in jaarlijkse kosten onder de huidige kosten blijft. We hanteren modelreglement 1992 en lezen in artikel 39 lid 2  besluiten over overeenkomsten omtrent onderhoud geen vergaderbesluit vragen. Klopt dit? 
hopende op reactie, Hennie