Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

riviera 2

riviera 2

1 week geleden

Discussie titel: Problemen met een lid


Bob zei:

Quote

Bovendien is zijn CV ketel van 2007 (een oude HR ketel) en voldoet niet aan de eisen om de renovatie succesvol te laten verlopen.

Unquote

Hoezo ?omdat hij niet voorzien is van een terugslagklep. Het bedrijf dat wij hoogstwaarschijnlijk voor de renovatie kiezen geeft aan dat zij KIWA gecertificeerd zijn en dat deze certificering aangeeft dat ketels die niet voorzien zijn van een terugslagklep niet op het systeem mogen worden aangesloten

riviera 2

riviera 2

2 weken geleden

Discussie titel: Problemen met een lid


riviera 2 zei:

Omdat het niet gaat  om een investering maar om een voor de veiligheid van de bewoners noodzakelijke reparatie aan een installatie van ons gebouw is volgens mij goedkeuring van de ALV niet nodig. In zo'n geval staat een verplichting voor vervanging in artikel 1A van de woningwet. Artikel 1a Woningwet bevat een algemene plicht om ervoor zorg te dragen dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de staat van vastgoed.

Daarnaast staat in een door VVE Advies opgesteld inspectierapport dat de rookgaskanalen ernstige slijtage vertonen en renovatie op korte termijn noodzakelijk is.

Overigens zal de instemming van de leden niet het probleem zijn maar wel mogelijk de weigering van het opstandige lid er aan mee te werken

riviera 2

riviera 2

2 weken geleden

Discussie titel: Problemen met een lid

Omdat het niet gaat  om een investering maar om een voor de veiligheid van de bewoners noodzakelijke reparatie aan een installatie van ons gebouw is volgens mij goedkeuring van de ALV niet nodig. In zo'n geval staat een verplichting voor vervanging in artikel 1A van de woningwet.

riviera 2

riviera 2

2 weken geleden

Discussie titel: Voormalig gekozen VvE bestuur wordt door nieuw gekozen VvE bestuur onterecht beschuldigd van onvolledige overdracht en in gebreke blijven

is er wel steeds decharge verleend aan het vorige bestuur tijdens de ALV's waarin verantwoording is afgelegd over het gevoerde beleid? Zoja dan kan dit toch niet. En is het bestuur hiervoor verzkerd?

riviera 2

riviera 2

2 weken geleden

Discussie titel: Problemen met een lid

Onze VVE bestaat uit 12 leden. Een van de leden gedraagt zich heel vervelend. Hij intimideert en beledigt bestuursleden en reageert niet op gestelde vragen via de e-mail. Dat is wel nodig omdat hij informatie moet geven over zijn cv ketel i.v.m. de renovatie van het rookgasafvoerkanaal. We moeten zekerheid hebben dat hij het bedrijf dat de renovatie uitvoert, toegang tot zijn woning verleend (volgens diverse rechterlijke uitspraken zou hij dat moeten doen) Bovendien is zijn CV ketel van 2007 (een oude HR ketel) en voldoet niet aan de eisen om de renovatie succesvol te laten verlopen. Daardoor frustreert hij deze hele operatie voor alle leden en lopen de overige leden risico. Ook andere voornemens van het bestuur dwarsboomt hij door zijn houding. Door corona hebben we nog geen ALV kunnen houden, aan een virtuele vergadering wil een meerderheid van de leden niet meewerken. Ik heb begrepen dat een stemming per mail niet rechtsgeldig is. Communiceren met hem maakt hij onmogelijk. Welke middelen kunnen wij aanwenden om hem te dwingen mee te werken?